Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

cof
Vijesti

Predstavnici Agencije “PREDA-PD” na konferenciji “Poboljšanje poslovnog okruženja kvalitetnijom podrškom biznisima”

Predstavnici Agencije “PREDA-PD” prisustvovali su  konferenciji “Poboljšanje poslovnog okruženja kvalitetnijom podrškom biznisima” koja se finansira iz programa Matra, kraljevine Nizozemske. Organizator konferencije je Udruženje za posao i poduzetništvo LINK iz Mostara.
Na konferenciji su se predstavile aktuelne mjere podrške privredi, kao i buduća usmjerenja za saradnju aktera koji će nastaviti raditi na temama od interesa poput razvoja preduzetničke infrastrukture, upravljanjem instrumentima razvoja i drugo.
Navedena konferencija održana je 26.05.2021. u Neumu.

Vijesti

Ambasador SAD u posjeti Agenciji

Američki ambasador u BiH, g. Erik Nelson, posjetio je Agenciju u petak, 21. maja 2021. Tom prilikom održan je sastanak na temu dosadašnje i buduće saradnje na lokalnim projektima i inicijativama koje se realizuju uz podršku SAD. Ambasador je upoznat sa ključnim razvojnim izazovima i aktivnostima koje Agencija preduzima uz podršku gradskih institucija i u saradnji sa loklanim partnerima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora. Poseban fokus je stavljen na nastavak procesa razvoja preduzetništva, podršku malim i srednjim preduzećima, obrazovanje i funkcionisanje tržište rada.

Od 2010. godine do danas, zajedno sa lokalnim partnerima, Agencija PREDA je učestvovala u realizaciji 15 projekata, finansiranih sa preko 1 milion KM sredstava programa i projekata SAD.

REPRO

Počela adaptacija i rekonstrukcija dijela prostora Agencije PREDA-PD u cilju kreiranja resursnog centra

U sklopu projekta „REPRO“  u  petak 14.05.2021. godine počeli su adaptacijski radovi na dijelu prostora Agencije PREDA-PD u cilju kreiranja resursnog centra. Uspostavljanjem ovog centra ojačaće se kapaciteti za podršku Klasteru „DRVO-PD” i poslovnim subjektima iz prijedorske regije.

“Resursni centar” će pružati besplatne konsultanske usluge poslovnim subjektima  vezane za mnoge teme kao što su digitalni marketing, odnosi sa javnošću  i zaštita ličnih podataka u toku trajanja projekta. U  sklopu ovog centra na usluzi će biti i korištenje multimedijalne sale i prostora za rad za potrebe poslovnih subjekata da se na najbolji mogući način predstave postojećim i potencijalnim kupcima, partnerima i investitorima. Takođe, poslovnim subjektima će na usluzi biti i korištenje izložbenog prostora u show room-u radi lične prezentacije proizvoda i usluga.

Površina prostora Agencije obuhvaćena adaptacijom je oko 200 m2. Adaptacijom prostora Klaster „DRVO-PD“ i poslovni subjekti sa prijedorske regije će dobiti moderan prostor za poslovne svrhe. Za potrebe izrade projektne dokumentacije i adaptacije prostora angažovani su lokalni dobavljači.

Kako će izgledati resursni centar pogledajte u galeriji:

Cilj projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“ je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija, a aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja Klaster „DRVO Prijedor“.

Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat „REPRO“ realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

Vijesti

Delegacije bratskih i prijateljskih opština Grada Prijedora u posjeti Agenciji “PREDA-PD”

U okviru obilježavanja Dana grada Prijedora, delegacije bratskih i prijateljskih opština Grada Prijedora, posjetile su i Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”.

Tokom posjete Agenciji “PREDA-PD”, gostima je predstavljen način funkcionisanja i uloga agencije u razvojnim projektima i inicijativama. U diskusijama koje su pratile izlaganja razvojnog tima agencije, pažnja je posvećena mogućnostima umrežavanja, razmjene iskustava i saradnje na projektima od regionalnog značaja, a naročito kroz instrumente i programe domaćih i međunarodnih organizacija i institucija. Identifikovano je nekoliko oblasti moguće saradnje, a u prvom redu privredno povezivanje i turizam.

Interreg MED „Social&Creative“

U četvrtak, 27. maja u 10 časova na Zoom platformi ne propustite “Kamp za društvene i kreativne inovacije”

Ovo je prvi od 3 virtuelna događaja koji su posvećeni trima specifičnim temama na kojima radi Zajednica kreativaca i socijalnih inovatora na Mediteranu: otvorena inovacija za društvo (27. maj 2021.), industrijska transformacija (decembar 2021.) i održivi razvoj (maj 2022.).

Zahvaljujući učešću vodećih stručnjaka i razmjeni iskustava uspješnih primjera otvorenih inovacija, u ovom prvom inovacijskom kampu pokušaće se identifikovati najvažniji izazovi s kojima se kulturne i kreativne industrije moraju suočiti i razumjeti kako povezati svoj potencijal sa starim i novim tržištima.

Pratite Facebook stranicu Social&Creative MED za sve novosti o ovom događaju i i dnevnom redu!

Događaj koji je organizovan u okviru Društvene i kreativne  zajednica Interreg MED (Interreg MED Social & Creative Community) će biti na engleskom jeziku.

Rezervišite svoje mjesto ovdje.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društvena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podijelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.