Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Isporuka i montaža odmorišta i repromaterijala za sanaciju postojećih odmorišta sa ugradnjom
Nabaka i isporuka bicikala i mopeda
Nabavak i isporuka bicikala, biciklističke opreme i alata
Nabavka usluga prevoza putnika
Sanacija objekata za iznajmljivanje i održavanje bicikala
Plan JN 2021. godina