Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

image
image
image
Agencija PREDA

Upoznajte [razvojni tim] Agencije PREDA

Agencija PREDA – Ima dugogodisnje iskustvo u kreiranju i implementaciji projekata u svim područjima života i rada i adekvatne profesionalne, tehničke i finansijske kapacitetete.

Aleksandar Drljača

v.d. Direktor Agencije

Andrej Strbac

Saradnik na projektu

Bojan Jojić

Samostalni stručni saradnik za odnose sa investitorima

Bojana Babić

Samostalni stručni saradnik za pravne poslove

Bojana Vejin

Viši stručni saradnik za finansijske poslove

Boris Srdić

Šef odsjeka za energetsku efikasnost I zaštitu životne sredine

Dušan Stupar

Saradnik na projektu

Đorđe Rosić

Saradnik na projektu

Goran Rodić

Šef odsjeka za ekonomski razvoj

Kristina Topić

Saradnica na projektu

Maja Gnjatić

Saradnica na projektu

Marko Vukajlović

Računovođa

Milena Gnjatović

Šef odsjeka za društveni razvoj

Nataša Savanović

Saradnica na projektu

Sanja Karanović

Projekt menadžer

Saša Karalić

Projekt menadžer

Siniša Bulić

Saradnik na projektu

Slobodan Zec

Kućni majstor

Tina Anđić

Saradnica na projektu

Zoran Dimitrijević

Viši stručni saradnik za IKT