Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

image
image
image
Agencija PREDA

Upoznajte [razvojni tim] Agencije PREDA

Agencija PREDA – Ima dugogodisnje iskustvo u kreiranju i implementaciji projekata u svim područjima života i rada i adekvatne profesionalne, tehničke i finansijske kapacitetete.

Aleksandar Drljača

v.d. Direktor Agencije

Tina Anđić

Projekt menadžer

Boris Srdić

Koordinator sektora za ZŽS & Energetsku efikasnost

Marko Vukajlović

Finansije

Milena Gnjatović

Koordinator sektora za Društveni razvoj

Kristina Topić

Projekt menadžer

Sanja Karanović

Projekt menadžer

Goran Rodić

Koordinator sektora za Ekonomski razvoj

Bojana Vejin

Koordinator za finansije

Saša Karalić

Projekt menadžer

Bojana Babić

Pravnica

Zoran Dimitrijević

Koordinator Prijedor Circle HUB

Bojan Jojić

Koordinator Info centra za investitore

Nataša Savanović

Saradnica na projektima

Dušan Stupar

Asistent

Branko Zec

Održavanje