Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

razvojan agencija grada prijedora preda

Naša misija je [razvoj] grada Prijedora

Razvojna agencija PREDA je ustanova koja obavlja stručne i operativne poslove vezane za primjenu i promociju principa održivog razvoja, koji se temelje na uravnoteženom pristupu oblastima ekonomskog i društvenog razvoja, te zaštiti životne sredine.

 

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” je jedna od vodećih razvojnih organizacija u zemlji. Djeluje od 2003. godine, kada je fokus aktivnosti bio na lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju, razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća. Vremenom, djelokrug rada je proširen i danas je agencija organzacija koja se bavi poslovima ekonomskog i društvenog razvoja, odnosno zaštitom životne sredine i energetskom efikasnošću. PREDA je specijalizovana za razvoj i upravljanje projektima, koji se finansiraju sredstvima predpristupnog instrumenta IPA, dostupnih programa EU i programa domaćih i stranih institucija.

 

Razvojna agencija grada Prijedora

Upoznajte [razvojne projekte] Agencije PREDA

01

Sektor za Ekonomski razvoj

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” je jedna od vodećih razvojnih organizacija u zemlji. Djeluje od 2003. godine, kada je fokus aktivnosti bio na lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju, razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.

02

Sektor za Društveni razvoj

Realizacijom projekta iz oblasti turizma smo usmjereni na pažljivu organizaciju, stvaranje pozitivnih osjećanja, potreba i iskustva turista, povećanje iskorištenosti i atraktivnosti turističkih potencijala ovog područja, kao i stvaranje jasnih lanaca vrijednosti ne samo na lokalnom već i na regionalnom nivou.

Boris Srdić

Energetski menadžer

03

Sektor za ZŽS i Energetsku efikasnost

U skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima koje podrazumjevaju primjenu politika održivog razvoja, Grad Prijedor je uspostavio sistem energetskog menadžmenta. U tom smislu, imenovan je energetski menadžer kao lice zaduženo za provođenje aktivnosti

naš tim

Upoznajte [razvojni tim] Agencije PREDA

Agencija PREDA – Ima dugogodisnje iskustvo u kreiranju i implementaciji projekata u svim područjima života i rada i adekvatne profesionalne, tehničke i finansijske kapacitetete.