[
P
R
E
D
A
]
P
R
I
J
E
D
O
R

Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

01.

Analiza i planiranje

02.

Priprema razvojnih projekata

03.

Realizacija razvojnih projekata

04.

Monitoring i evaluacija rezultata

naša misija je razvoj

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA Prijedor

PREDA  je ustanova koja obavlja stručne i operativne poslove vezane za primjenu i promociju principa održivog razvoja, koji se temelje na uravnoteženom pristupu oblastima ekonomskog i društvenog razvoja, te zaštiti životne sredine.

Ekonomski razvoj

Agencija PREDA  je jedna od vodećih razvojnih organizacija u zemlji. Djeluje od 2003. godine, kada je fokus aktivnosti bio na lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju, razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.

SAZNAJ VIŠE

Društveni razvoj

PREDA je specijalizovana za razvoj i upravljanje projektima, koji se finansiraju sredstvima predpristupnog instrumenta IPA, dostupnih programa EU i programa domaćih i stranih institucija. 

SAZNAJ VIŠE

Zaštita životne sredine

U skladu sa vlastitim strateškim opredjeljenjima koje podrazumjevaju primjenu politika održivog razvoja, Grad Prijedor je uspostavio sistem energetskog menadžmenta. 

SAZNAJ VIŠE
image
image
naši donatori

Razvojna agencija [PREDA] je aktivna u programima podrške

190
+

godina
iskustva

800
+

realizovanih
projekata

Statistika

Razvojna agencija {kroz statistiku}

Iskustva u Lokalnom ekonomskom razvoju
0 godina
Zaposlenih u lokalnom ekonomskom razviju
0 stručnjaka
Relizovanih projekata
0 +
Vrijednost realizovanih projekata u KM
0 +
Servisa prema investitorima
0 +
Razvojna agencija PREDA

Najnovije [vijesti] i najave

Prijedor Circle [HUB]

HUB ima za cilj da omogući kreiranje i realizaciju kvalitetnih ideja, novih modela poslovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumeju sve izazove i brze promene sa kojima nas suočava sadašnjost. 

Članica 

naši projekti

Projekti {Razvojna agencija PREDA} Prijedor

Agencija je neprofitna organizacija koja djeluje samostalno i u saradnji sa društvenim partnerima na kreiranju rješenja za ključne društvene izazove i stvaranju pretpostavki dugoročnog i održivog razvoja zajednice.

prijdor

Budite [u toku]

Prijavi se na email listu Razvojne agencije

    testimonials

    Šta naši {korisnici} kažu o nama