Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Analiza i planiranje

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA

Priprema razvojnih projekata

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA

Realizacija razvojnih projekata

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA

Monitoring i evaluacija rezultata

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA

AKTIVNI I REALIZOVANI

Projekti [Razvojne agencije]

PREDAA
razvojna agencija grada prijedora

Jedna od vodećih [razvojnih organizacija ] u BiH.

Agencija je neprofitna organizacija koja djeluje samostalno i u saradnji sa društvenim partnerima na kreiranju rješenja za ključne društvene izazove i stvaranju pretpostavki dugoročnog i održivog razvoja zajednice.

0

Donatorska sredstva

Finansiranje rada Razvojne agencije
0

Budžet Grada Prijedora

Finansiranje rada Razvojne agencije

Budite [u toku]

Prijavi se na email listu Razvojne agencije

  image
  image
  image
  our team

  Upoznajte [razvojni tim ]Agencije PREDA

  Agencija PREDA – Ima dugogodisnje iskustvo u kreiranju i implementaciji projekata u svim područjima života i rada i adekvatne profesionalne, tehničke i finansijske kapacitetete.

  Osnivač [Razvojne] agencije grada Prijedora

  PREDA je specijalizovana za razvoj i upravljanje projektima, koji se finansiraju sredstvima predpristupnog instrumenta IPA, dostupnih programa EU i programa domaćih i stranih institucija.