Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

1653495529495

Zbog toga je Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u saradnji sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo razvila projekat „Gradske mjere podrške zapošljavanju“, koji se finansira iz Budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu iz budžetske organizacije Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, pozicija 197 – 1.4.2.2. “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada” (Pro-posao, ILO i sl.)

Grad Prijedor

Gradske mjere podrške [zapošljavanju]

Današnje lokalno tržište rada se nalazi u složenoj i specifičnoj situaciji. U kvantitativnom smislu, ponuda radne snage prevazilazi mogućnosti za zapošljavanje, odnosno kapacitete lokalnih poslovnih subjekata. U kvalitativnom smislu, posmatrajući sa stanovišta nivoa kvalifikacija i vještina koje zahtijevaju poslovni subjekti, ponuda na lokalnim tržištima rada se ne smatra zadovoljavajućom. Nedostaci vještina i njihova neprilagođenost potrebama na tržištu, smatra se ključnim razlozima nezaposlenosti.

 

image
image
image
Program realizacije mjera

podrazumjeva [organizaciju sledećih obuka]

Operater

 za rad na CNC mašinama za obradu drveta i metala od strateškog zanačaja za lokalnu ekonomiju

Kontaktirajte nas

Web dizajn

Unapređenje lokalnih kompetencija i kapaciteta za nove tehnologije , zanimanja i vještina 

Kontaktirajte nas

Truck dispatch

Obuka je trajala u periodu maj – jun 2022 i uspješno završena

kontaktirajte nas

3D modelovanje (SolidWorks)

 za obradu drveta i metala od strateškog zanačaja za lokalnu ekonomiju

kontaktirajte nas
Program realizacije mjera čini

Realizacija [formalnih i neformalnih ] programa obrazovanja odraslih

 za specifična zanimanja i poslove u skladu sa gradskim akcionim planovima zapošljavanja i istraživanjima koja se provode na godišnjem nivou. Sadržaj prijedloga je prilagođen zahtjevima poslovne zajednice, uz oslanjanje na planove razvoja i zapošljavanja lokalnih poslovnih subjekata. Program počiva na sledećim principima:

Koncentracija na zanimanja i vještine od strateškog značaja za lokalnu ekonomiju (metaloprerada i drvoprerada),

Unapređenje lokalnih kompetencija i kapaciteta za nove tehnologije, zanimanja i vještina (IT, digitalna ekonomija, kreativna industrija i outsourcing),

Aktivno učešće malih i srednjih preuzeća

Ponuda sadržaja koji trenutno nisu dostupni i/ili izvodljivi na komercijalnim osnovama.

www.prijedorgrad.org

Gradske mjere [podrške zapošljavanju] Prijedor

Realizacija projektnih aktivnosti, odnosno organizacija programa osposobljavanja i prekvalifikacije u skladu sa potrebama privrede je također definisana i planirana BFC SEE sertifikatom koji Grad Prijedor posjeduje i njegovim kriterijumom 8 – praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Kontakt [osobe] podrške

Razvojna agencija

Gradske mjere podrške

Najnovije [Vijesti] News