Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

s

PROJEKAT

„Biciklom za turizam bez granica – Bike for Tourism without frontiers (Bike4TWF)

Projekat je imao za cilj povećanje konkurentnosti lokalnog turizma u obje regije kroz poboljšanje kvaliteta postojećih resursa i intenziviranje njegove promocije koristeći inovativne marketinške tehnike. Jačanjem komunikacije i saradnje lokalnih zainteresovanih strana, uspostavljene tokom sprovođenja aktivnosti ovog projekta, ostvariće se povećana konkurentnost za cijelu pograničnu regiju.

Projekat je namjenjen razvoju turizma u pograničnom području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, konkretno na području Nacionalnog parka Kozara i Parka prirode Lonjsko polje. Projekat je obuhvatao uređenje 15 kilometara regionalnog puta u okviru Nacionalnog parka Kozara za potrebe biciklističke rute od Mrakovice do graničnog prelaza u Kozarskoj Dubici, gdje će se spojiti sa postojećim biciklističkim rutama u Hrvatskoj. Istovremeno, sa hrvatske strane, u Parku prirode Lonjsko polje kvalitet biciklističkih ruta će biti poboljšan. Biciklističke rute će biti označene biciklističkom signalizacijom, u skladu sa standardom Evropske biciklističke federacije EuroVelo i biće uključene u mrežu evropskih biciklističkih ruta, što će obezbjediti konstantan porast posjetilaca u čitavoj regiji. Pored navedenog kroz projekat je urađena edukacija za turističke radnike na temu razvoja ruralnog i biciklističkog turizma, organizovana studijska posjeta za iste na ovu temu u Hrvatskoj, te organizovana međunarodna biciklistička vožnja u cilju promocije izgrađenog turističkog kapaciteta u NP Kozara. U cilju daljeg razvoja i prepoznavanja potencijala Prijedora, kroz projekat je izvršeno popisivanje turističkih kapaciteta i urađena Inventarizacija turističkih kapaciteta grada Prijedora i NP Kozara.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija

Budite [u toku]