Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Zajednica za upravljanje rizicima i procjenama [CRISMAS]

Projektom je ostvarena saradnja sa evropskim regionima (Holandija, Norveška, Italija i Moldavija) u svrhu izrade strateških dokumenata u oblasti upravaljanja rizicima u prirodnim katastrofama.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija