Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Novi alati podrške vlastima na području Mediterana za podsticaj promjene ponašanja u pravcu klimatske neutralnosti [NUDGES ]

Povećana učestalost ekstremnih vremenskih događaja i sve oštrije političke rasprave, koje su iznjedrile nove društvene pokrete, naglasili su hitnost potrebe za ublažavanjem klimatskih promjena. Ovo je dovelo do značajnog porasta javne svijesti i zabrinutosti za pitanja okoliša, kako u Evropi tako i globalno. Ipak, iako su se stavovi mijenjali, primjetno je da se ekološki prihvatljivo ponašanje nije jednako brzo proširilo među populacijom, posebno u urbanim područjima.

NUDGES projekat će kroz realizaciju šest eksperimentalnih pilota fokusiranih na promjene u ponašanju pokazati kako jedinstvene karakteristike mediteranskih zemalja mogu doprinijeti unapređenju strategija urbanih klimatskih promjena.  

Ovaj projekat ima za cilj da napravi značajne promjene u načinu na koji se nosimo sa urbanim klimatskim promjenama. Planira da popuni praznine u postojećem pristupu, podstakne promjene u ponašanju ljudi i podrži integraciju strategija „podsticaja“ u nove strategije/politike vezane za klimatske promjene. Takođe želi da ubrza napore za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje njima, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta kroz prekograničnu saradnju.

Za postizanje ovih ciljeva, projekat će obezbijediti konkretne dokaze kroz realizaciju eksperimentalnih pilot projekata, testirati efikasnost različitih podsticaja i kulturnih intervencija i stvoriti zajednicu zainteresovanih strana. Takođe će uspostaviti metodološki okvir za promjenu ponašanja i podstaći komunikaciju i saradnju između različitih zainteresovanih strana/donosioca odluka.

Specifični ciljevi projekta su sljedeći:

 1. Pokazati da je moguće iskoristiti teritorijalne različitosti i zajedničke kulturne karakteristike mediteranskih zemalja kako bismo uspješno integrisali strategije „podsticanja“ u strategije / politike koje se bave ublažavanjem i prilagođavanjem urbanih klimatskih promjena na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.
 2. Popuniti tri glavne praznine u postojećim principima ponašanja:
 3. a) Nedostatak veze između stavova koji podržavaju klimatsku odgovornost i stvarnog ponašanja među mediteranskom populacijom.
 4. b) Nedostatak političkog znanja o potencijalu klimatskih podsticaja kao alternativnih alata za regulatorne promjene i finansijske podsticaje koji bi doprinijeli promjenama u ekosistemima i otpornosti zajednice.
 5. c) Nedostatak dokaza o povezanosti kulture i ponašanja i njihovoj važnosti za efektivnost i efikasnost strategija promocije.
 6. Stvaranje nove i inovativne zajednice interesa i razvoj plana prenosivosti koji će utrti put za dodatna istraživanja u ovoj oblasti.

Glavne aktivnosti projekta su:

 1. Identifikacija pristupa i metodologija koje se mogu primijeniti i replicirati radi boljeg korišćenja „podsticaja“ kao instrumenta politike.
 2. Isporuka šest dokaza koncepta, na osnovu rezultata šest eksperimentalnih pilot projekata, od kojih se svaki sprovodi u drugoj zemlji u okviru programske oblasti. Od tih šest eksperimentalnih pilot projekata, pet će se fokusirati na mogući uticaj na ponašanje koje proizilazi iz kolektivnih iskustava sa čulima vida, sluha, mirisa, ukusa i dodira dok će šesti pilot biti prekogranični i usmjeren na nove generacije.
 3. Analiza, procjena i učenje iz rezultata šest dokaza koncepta.

 

Projekat NUDGES se implementira u okviru Interreg EURO-MED Programa, u ukupnoj vrijednosti od 599.940,00 EUR od čega sredstva Interreg programa iznose 479.952,00 EUR.

Period imeplementacije projekta: 01.01.2024. – 31.03.2026. (27 mjeseci)

Partneri u projektnom konzorcijumu dolaze iz sljedećih zemalja:

 1. Larnaca and Famagusta Districts Development Agency, Kipar
 2. MUSOL Foundation, Španija
 3. E-zavod, Slovenija
 4. University “G. d’Annunzio” of Chieti and Pescara, Italija
 5. Aristotle University of Thessaloniki, Grčka
 6. Knowledge Network Ltd., Hrvatska
 7. Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA”, Bosna i Hercegovina
 8. Museum of Humor and Satire, Bugarska

 

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta