Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Jačanje atributa nacionalnog parka Kozara kako bi se razvio u turističku atrakciju na otvorenom nudeći ekskluzivno iskustvo koje počiva na aktivnoj participaciji, autentičnosti i personalizaciji [FEEL KOZARA]


Projekat će podržati povezivanje funkcionalnog turističkog sadržaja i doživljaja u prirodi.

Projekat naziva „Jačanje atributa nacionalnog parka Kozara kako bi se razvio u turističku atrakciju na otvorenom nudeći ekskluzivno iskustvo koje počiva na aktivnoj participaciji, autentičnosti i personalizaciji-FEEL KOZARA” započeo je sa implememtacijom u aprilu 2020. godine i fokus svog djelovanja  usmjerio na posebnost NP „Kozara“, jedinstvenog kulturnog i prirodnog nasljeđa koji ima za cilj da ljubiteljima prirode, avaturističkih  i gastro sadržaja na novi način približe ovu turističku destinaciju kako bi je zaista „OSJETILI“ na pravi način.

Opšti cilj projekta je uspostaviti uslove za održivi razvoj turizma i ekonomski rast lokalnih zajednica koje se nalaze na zelenoj stazi Via Dinarica-Green.

Specifični cilj projekta je povećati konkurentnost lokalnog turizma razvijanjem i kreiranjem  novih turističkih proizvoda koji istovremeno povećavaju atraktivnost turističke ponude grada Prijedora i lokalnih zajednica koje gravitiraju Kozari. Specifični cilj će se ostvariti razvojem specifičnih turističkih doživljaja i sadržaja koji će na ciljanim  turističkim tržištima biti prepoznatljivi pod sloganom : FEEL KOZARA.

 

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija

Feel Kozara je dio [EU4Business] projekta koji zajednički finansiraju Evropska Unija (15 miliona evra) i Vlada SR Njemačke (1,1 milion evra). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP.

Djelovanje projekta je usmjereno na posebnost NP Kozara, kao jedinstvenog kulturnog i prirodnog nasljeđa, kako bi ljubiteljima prirode, avaturističkih i gastro sadržaja na novi način približio planinu Kozaru kao turističku destinaciju.

[FEEL KOZARA]

Vijesti [sa projekta]