Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja [Innoschool]

Opšti cilj projekta InnoSchool je jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola kroz razvijanje, testiranje i uvođenje visoko inovativnog InnoSchool sistema učenja, uključujući atraktivne inovacije koje će imati odgovarajući obrazovni učinak na adolescente.

 

Prvi specifični cilj projekta InnoSchool odnosi se na unapređenje atraktivnosti i uticaja inovativnog sistema učenja s ciljem jačanja socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola. Drugi specifični cilj InnoSchool projekta je unapređenje znanja predstavnika relevantnih institucija vezanih za korištenje inovativnog sistem učenja. Treći specifični cilj projekta InnoSchool je unapređenje obrazovnog okvira implementiranjem inovativnog sistema učenja u nastavne planove i programe.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija