Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomkog razvoja [MOS-LER]

Projekat je kofinansiran od strane  Evropske unije u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal. Ukupna vrijednost projekta je 177.257,60 KM, od kojih 141.583,10 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA”, Grad Prijedor, opština Gradiška i opština Kozarska Dubica.

Koncept lokalnog ekonomskog razvoja (LER) i instrumenti podrške razvoju preduzetništva i MSP, primjenjuju se na području Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške od 2003. godine. Lokalne zajednice u tom procesu praktikuju uglavnom individualan pristup usmjeren na lokalne potrebe i specifičnosti. Regionalna, odnosno međuopštinska, dimenzija pristupa ovoj oblasti je zanemarivana, dijelom zbog kompleksnosti procesa, a dijelom i zbog mogućih finansijskih i tehničkih prepreka. Projekat doprinosi iskorištenju potencijala međuopštinske saradnje na razvoju i primjeni politika lokalnog ekonomskog razvoja. Fokus projekta je na harmonizaciji postojećih instrumenata i promjenu pristupa, na način koji kreira sinergije, te povećava efikasnost i efektivnost. Projekat kreira osnove preduslove za intenzivniju međuopštinsku saradnju kroz:

Uspostavljanje neformalnog međuopštinskog tima za razvoj i saradnju, kojeg će činiti osoblje lokalnih uprava zaduženo za sprovođenje pojedinačnih LER instrumenata,

Zvanični prijedlog projekata međuoopštinske saradnje od strateškog značaja za period 2017-2021, koji će se uvrstiti u aktuelne strateške dokumente u procesima revizije strategija,

Povećanje broja instrumenata LER i podrške MSP dostupnih pod istim ili relativno sličnim uslovima u svim ciljanim lokalnim zajednicama (unapređenje rada Info centara za investitore, razvoj LAG-a i uspostavljanje HUB / Coworking instrastrukture.   

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija