Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima [metaloprerade i IT]

Na osnovu inicijativa lokalnih kompanija i na osnovu istraživanja koje je sprovela Agencija PREDA i drugih javno objavljenih istraživanja, odgovor na prevazilaženje jedne od slabosti lokalne ekonomije, nekvalifikovane radne snage u određenim oblastima, dat je u okviru  projekta  „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT
Projekat se odnosi na dva ciljana sektora – Metaloprerađivačku industriju i IT sektor. U metalskom sektoru dvije pozicije su prepoznate kao deficitne i obećavajuće u smislu zapošljavanja na lokalnom nivou – Konstruktor alata i CNC programer. Za posao konstruktora alata, ukupno 20 ljudi (podijeljenih u dvije grupe) biće obučeno u okviru projekta, uključujući približno 10 osoba koje su već zaposlene u lokalnim metaloprerađivačkim kompanijama i 10 nezaposlenih osoba. Isti broj nezaposlenih i zaposlenih će biti obučen za rad na poziciji CNC programera. U IT industriji predmet planirane intervencije je obuka za full web junior programera  za grupu od 10 mladih i nezaposlenih lica.
image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija