Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Program podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj ljudskih resursa, bolji pristup tržištima i sertifikacijskim procesima [WHAM]

Ukupna vrijednost projekta je 140.000 KM, od čega će 60.000 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora.

Opšti cilj projekta  „Program podrške konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj ljudskih resursa, bolji pristup tržištima i sertifikacijskim procesima – WHAM“  je doprinijeti povećanju nivoa ekonomske aktivnosti u regiji Prijedor s fokusom na ekonomski rast i otvaranje radnih mjesta. Aktivnost dodjele bespovratnih sredstava usmjerena je na rješavanje sljedećih glavnih izazova za razvoj privatnog sektora:

  • Implementacija i sertifikacija standarda kvaliteta i/ili kvaliteta proizvoda,
  • Razvoj radne snage, i
  • Povećati nivo prodaje i izvoza.

Specifični cilj projekta  je pružanje direktne pomoći domaćim firmama iz oblasti  drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće  u sticanju međunarodnih standarda kvaliteta, obuci radne snage i podršci u implementaciji marketinških aktivnosti.

Kroz projekat je predviđeno  da se podrži najmanje 5 kompanija kroz jednu ili više aktivnosti  kao što su obuka radne snage, pristup tržištima i implementacija međunarodnih standarda kvaliteta. Očekivani rezultati tokom implementacije grant aktivnosti su sljedeći:

  • minimalno 45 novih radnih mjesta;
  • povećanje prodaje za najmanje 10% u podržanim kompanijama;
  • povećanje izvoza za najmanje 5% u podržanim preduzećima;

Period implementacije projekta: Februar 2018 –  Decembar 2018. godine 

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija