Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Razvoj inovativnih šema u Mediteranskom području [SISMA]

Partneri su organizacije iz Španije, Italije, Francuske, Slovenije i BiH.

Svrha projekta je uspostavljanje finansijskih šema na lokalnom i regionalnom nivou u svrhu finansiranja projekata energetske efikasnosti koji imaju dugačaka period povrata investicije (projekti koji nisu najčešće prihvatljivi za finansijere). Takođe, planirana je organizacija promotivnih događaja („Energetski dani“). Istovremenom, planirana je priprema projekta koji bi omogućio primjenu kreiranih finansijskih šema realizacijom infrastrukturnih projekata (rekonstrukcija javnog objekta).  Institucionalni partner Agencije PREDA je Fond za zaštitzu životne sredine i energetsku efikasnost RS. Uloga Fonda je da primjerni novouspostavljene šeme u svoj program podrške projektima energetske efikasnosti.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija