Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije [CREATIVE@CBC]

Specifični cilj projekta je  stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorsko povezivanje sa IT industrijom,  tradicionalnom industrijom i oblasti kulture.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos  89.282,10 EUR.

Kako bi se iskoristio potencijal kreativnog sektora, na ciljanim lokacijama (Prijedor, Sisak, Podgorica) će se razviti instrumenti podrške – Kreativni centri (Creative HUBs) koji će pružiti neophodnu infrastrukturu za razvoj novih poslovnih modela baziranih na novim tehnologijama te omogućiti  interakciju tradicionalne djelatnosti (drvoprerada, proizvodnja namještaja, metaloprerada, tekstilna industrija, itd.) sa kreativnim sektorom.  Pored aktivnosti koje će biti posvećene razvoju infrastrukture i opremanju kreativnih centara sa opremom iz oblasti  novih tehnologija, značajna pažnja će biti posvećena i:
  • Analizama ciljanih sektora i identifikaciji potencijala za razvoj biznisa,
  • Organizaciji intenzivnih programa obuka iz oblasti gejming industrije, web dizajna i multimedija,
  • Umrežavanju lokalnih kapaciteta sa sličnim subjektima na evropskom nivou te
  • Razvoju i realizaciji novih programa podrške razvoju preduzetništva.
Očekivani rezultati projekta su  pristup znanju i novim tehnologijama, ažuriranje lokalne I regionalne politike podrške sektorima kreativne industrije, povećana dinamika kreativnih industrija na osnovu interakcija medju sektorima IT, kulturnih I tradicionalnih industrija,  uticaj na lokalne i regionalne tvorce politika u kontekstu podrške kreativnoj industriji, uključujući razvoj novih proizvoda i usluga kao dokaz koncepta.
image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija

CREATIVE@CBC

Vijesti sa [projekta]

Osnivač [Razvojne] agencije grada Prijedora

PREDA je specijalizovana za razvoj i upravljanje projektima, koji se finansiraju sredstvima predpristupnog instrumenta IPA, dostupnih programa EU i programa domaćih i stranih institucija.