Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Jačanje sistema malih i srednjih preduzeća“ [SEENET 2]

Ministarstvo Vanjskih Poslova Italije

 

Projektom se predviđa podrška razvoju preduzeća na teritorijama uključenim u projekat jačanjem njihovih odnosa, razmjenom praksi i proizvodnih saradnji.

Aktivnosti projekta su usmjerene na:

– podsticanje saradnje među institucijama koje pružaju pomoć preduzetnicima, poboljšanje sposobnosti dijaloga i dogovaranja između javnih i privatnih subjekata koji se bave lokalnim privrednim razvojem i jačanje mreže razvojnih agencija s ciljem poboljšanja usluga koje pružaju malim i srednjim preduzećima. Do sada realizovane aktivnosti se odnose na rekonostrukciju objekta Poslovni Centar Prijedor (rekonstrukcija stolarije i sufinansiranje rekonstrukcije fasade), distribuciju profila MSP sa područja opštine Prijedor na partnerske teritorije, zajednička predstavljanja MSP na sajmovima, izrada promotivnih materijala za MSP itd.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija

Budite [u toku]

    Prijedor [Circle] HUB

    Prijedor HUB kao neprofitni javni prostor je nastao sa fokusom na povezivanje kreativne industrije, tehnologije i mladih ljudi.  HUB ima za cilj da omogući kreiranje i realizaciju kvalitetnih ideja, novih modela poslovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumeju sve izazove i brze promene sa kojima nas suočava sadašnjost.