Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Aleksandar Drljača

v.d. Direktor Agencije

Tina Anđić

Projekt menadžer

Boris Srdić

Koordinator sektora za ZŽS & Energetsku efikasnost

Milena Gnjatović

Koordinator sektora za Društveni razvoj

Kristina Topić

Projekt menadžer

Sanja Karanović

Projekt menadžer

Goran Rodić

Koordinator sektora za Ekonomski razvoj

Bojana Vejin

Koordinator za finansije

Saša Karalić

Projekt menadžer