Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

ADRIAticFOOd and TOURism: INnovatinG smes (ADRIA FOOTOURING)

Projekat Adria FOOTOURING ima za cilj povećavanje inovativnih kapaciteta tradicionalnih  sektora poput  hrane i turizma  jačanjem inovativnog okruženja za postojeća i novonastala mala i srednja preduzeća  u mapiranim područjima

U prvom dijelu projekta, realizovalo se istraživanje potreba interesnih grupa u oblasti hrane i turizma na osnovu kojih su formirani setovi treninga, studijskih poseta i mentorskih aktivnosti prvenstveno u cilju jačanja ICT (informaciono komunikacionih tehnologija) kapaciteta malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma. Projektom je realizovana implementacija virtuelnog inkubatora koji je zamišljen kao platforma koja će pružati podršku novim i postojećim malim i srednjim preduzećima spremnim na inovacije pružajući setove informacija o finansijskim prilikama, pravnim pitanjima itd.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija