Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Zoran Dimitrijević

Viši stručni saradnik za IKT