Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Advanced, Cross-Disciplinary & Integrated Medical Imaging for all Europeans through a Network of Regional Clusters and Development Strategies [AMI 4 EUROPE]

AMI-4EUROPE projekat se bavi ekonomskim aspektom u oblasti Medicinskog imidžinga kroz razvoj regionalnih istraživačkih klastera i strategija u ovoj oblasti.

AMI-4 EUROPE koordiniše, povezuje i kreira novo definisane EU lance vrednosti u oblasti naprednog medicinskog imidžinga koji uključuje Biotehnologije, Nanomedicinu, Farmakologiju i ICT u zdravstvu. U okviru projekta su se realizovale brojne aktivnosti u oblasti medicinskog imidžinga, jačani kapaciteti, te uspostaviti partnerstva između medicinskih ustanova i fakulteta iz Prijedora i Banja Luke sa bolnicama i naučnim i istraživačkim institucijama u Mađarskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji kroz učešće u međunarodnim konferencijama i seminarima.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija PREDA

RAZVOJNI PROJEKTI

Foto [AMI 4 EU] projekta

Budite [u toku]

    RTD Klaster u oblasti [medicine i zdravstvenih nauka] Republika Srpska

    Klaster za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. Osnovano je 2012. godine sa ciljem umrežavanja i pripreme istraživačko razvojnih projekata za Okvirne programe Evropske unije