Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Izdvajanje područja/teritorija vodećih u razvoju vrhunskih inovacija[TALIA]

Projekat je kandidovan na poziv za dostavljanje tzv. horizontalnih projekata, sa ciljem transfera i širenja rezultata modularnih projekata posvećenih razvoju kreativnosti i socijalnih inovacija, finansiranih kroz Interreg MED Program.

Aktivnosti na projektu će biti usmjerene na međusobno povezivanje i umrežavanje modularnih projekata koji se finansiraju sredstvima Interreg MED Programa, interakciju između zainteresovanih strana i pojedinaca, i identifikaciju prilika za poboljšanje postignutih efekata modularnih projekata. Agencija PREDA je dio konzorcijuma koji će biti zadužen za analizu svih projekata (finansiranih kroz Interreg Mediterranean Transnational Program 2014 – 2020) usmjerenih na razvoj inovacija i selekciju projekata i rezultata sa najvećim potencijalom za replikaciju i diseminaciju na programskom području i šire.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija