Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Vijesti sa projekta

This project is funded by the Horizon Europe programme of the European Union. Grant Agreement number: 101096464

Cordis Link:

PROJEKAT

Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova [CLIMABOROUGH]

CLIMABOROUGH predstavlja inovativni projekat dizajniran da podrži 14 evropskih gradova u njihovoj ekološkoj i digitalnoj tranziciji.

 Projekat ima za cilj da unaprijedi tradicionalne pristupe urbanističkom i prostornom planiranju kroz vrednovanje važnosti podataka i znanja (uključujući unaprijeđenu ulogu GIS- geografsko informacionog sisitema), uključujući definisanje „klimatskih usluga“ u procesu tranzicije, zajedničku implementaciju pilot projekata između gradova i zemalja i primjenu javnih nabavki u oblasti inovacija. Cilj projekta nije samo unapređenje grupe kreiranih alata koji će se koristiti za potrebe klimatske tranzicije, već i podsticanje razmjene eksperimentalnih primjera dobre prakse, iskustava i lekcija naučenih u ovoj oblasti, kako bi se pomoglo gradovima da ostvare klimatsku neutralnost do 2050.godine.

Projekat CLIMABOROUGH će kroz 5 koraka podržati tranziciju u klimatski neutralne gradove: 

(A) izgradnja gradskih HUB-ova („zeleni“ HUB-ovi) kao i eksperimentisanje inovativnih rješenja u realnim uslovima, (B) podsticanje kolektivne inteligencije sa ciljem zajedničkog razvoja inovativnih rješenja, (C) definisanje „klimatskih usluga“ kao strateških modela za korišćenje podataka i alata za vizuelizaciju u svrhu klimatske tranzicije, (D) terensko testiranje koncepta „Climate Sandbox“ u cilju određivanja prioriteta i olakšavanja procesa transformacije uspješno implementiranih prototipova u finalna rješenja za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena u odabranim gradovima,  i (E) praćanje i procjena napretka realizacije navedenih ciljeva i implementacija plana klimatske neutralnosti. 

Jedan od primarnih fokusa projekta jeste usvajanje „principa cirkularne tehnologije“ – ponovno korišćenje i kombinovanje postojećih prototipova rješenja za postizanje klimatske neutralnosti – inoviranje postojećih praksi urbanističkog i strateškog planiranja kao okvira u kojem će se usklađivati akcije i inicijative u svrhu realizacije cilja a to je klimatska neutralnost. 

Projekat CLIMABOROUGH će se fokusirati na četiri specifična sektora: energetika, transport, otpad i cirkularna ekonomija. 

Projekat je finansiran sredstvima programa Horizont Evropa Evropske unije.

 

Projektni konzorcijum projekta CLIMABOROUGH čine sljedeće organizacije: 

 1. Politehnički Univerzitet Milano (Italija) 
 2. Univerzitet u Alborgu (Danska)
 3. DKSR – Centar za kompetenciju podataka za gradove i regione d.o.o. (Njemačka)
 4. Fondacija Links (Italija)
 5. Centar za materijale i obalna istraživanja d.o.o. (Njemačka)
 6. Institut za rudarstvo Telekom (Francuska)
 7. Norveški univerzitet nauke i tehnologije – NTNU (Norveška)
 8. Zavod za projektno savjetovanje, istraživanje i razvoj sveobuhvatnih rješenja E-ZAVOD (Slovenija)
 9. Međuopštinski sindikat IT menadžmenta (Luksemburg)
 10. Udruženje URBAN LAB (Italija)
 11. Energy cities (Francuska)
 12. Gradska aglomeracija Grenobla (Francuska)
 13. Grad Torino (Italija)
 14. Grad Maribor / Urbanizam, planiranje i projektovanje „ZUM“ d.o.o. (Slovenija)
 15. Grad Diferdanž (Luksemburg)
 16. Grad Janjina (Grčka)
 17. Grad Atina – Razvojno preduzeće za kompjuterizaciju i poslovne jedinice opštine Atina -DEAM (Grčka)
 18. Grad Sofija (Bugarska)
 19. Grad Kaškaiš (Portugalija)
 20. Grad Krk (Hrvatska)
 21. Grad Plzen – Uprava za informacione tehnologije PIzen – SITMP (Češka Republika)
 22. Grad Prijedor / Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ (Bosna i Hercegovina)
 23. Grad Katovice (Poljska)
 24. Grad Pogdorica (Crna Gora)
 25. Grad Issi-les-Moulineauk (Francuska)
image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta