Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: CLIMABOROUGH

Climaborough_SOFIA (1)_page-0001
CLIMABOROUGH

Predstavljen projekat CLIMABOROUGH

Na sastanku održanom 24.11.2023. godine, predstavnicima „Komunalne usluge“ AD Prijedor je predstavljen projekat CLIMABOROUGH („Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova“), koji se finansira kroz EU program „Horizon Europe“.

U skladu sa konceptom projekta, u 2024. godini će biti intenzivirane aktivnosti za grupu gradova među kojima je i Prijedor, zbog čega će saradnja i zajednička identifikacija oblasti djelovanja biti od ključnog značaja.

Očekuje se da će oblasti upravljanja otpadom, „ozelenjavanje“ urbanih područja i povećanje svijesti građana o ovoj oblasti, biti prioriteti na koje će se kroz projekat djelovati kroz inovativne pilot projekte.

FIN
CLIMABOROUGH

Objavljen poziv za ponudu inovativnih rješenja u oblasti klimatske neutralnosti u gradovima – partnerima: Atina, Kaškaiš, Diferdanž, Grenobl, Joanina, Maribor, Sofija i Torino. 

Projekat „CLIMABOROUGH“ je jedan od tri projekta finansirana kroz EU program „Horizon Europe“ u oblasti urbanog razvoja i dizajna, a u okviru misije „100 klimatski neutralnih i pametnih gradova“.

Projekat provodi „ANCI“ Toskana, zajedno sa mrežom od 27 partnera, uključujući i 14 gradova, između kojih i Grad Prijedor. Fokus projekta je na razvoju i primjeni inovativnih rješenja za doprinos klimatskoj neutralnosti, kroz realizaciju 24 pilot projekta. 

Poziv kroz koji je planirana dodjela sredstava za prvu grupu od 16 pilot projekata za gradove: Atina, Kaškaiš, Diferdanž, Grenobl, Joanina, Maribor, Sofija i Torino, otvoren je do 30. novembra 2023. godine. Ukupna planirana vrijednost pilot projekata je 2,4 miliona EUR. Svaki od navedenih gradova se suočava sa specifičnim izazovom u nastojanju da se do 2050. godine dostigne klimatska neutralnost. Atina će se fokusirati na energiju i zgradarstvo, Grenobl na građevinarstvo, Diferdanž na proizvodnju „100 % čiste energije“, Sofija na smanjenje intenziteta saobraćaja, dok će se Maribor, Torino, Kaškaiš i Joanina usmjeriti na upravljanje različitim vrstama otpada i otpadnih voda.

U okviru projekta, sličan poziv će u biti objavljen i za grupu gradova koju čine Prijedor, Krk, Katovice i Plzen.

Sve informacije o pozivu su dostupne na:

https://climaborough.eu/public-procurement/tender/