Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Making Progress and Economic enhancement a Reality for SMEs MAPPER SMEs

Cilj projekta je da ostvari sveobuhvatan uvid u procese izrade, sprovođenja i uticaja postojećih istraživačkih i inovativnih programa i inicijativa u EU, državnim i regionalnim nivoima i da to na najprikladniji način predstave zainteresovanim stranama i donosiocima odluka u vezi sa MSP.

Agencija PREDA je u toku realizacije projekta pripremila sveobuhvatnu analizu programa i inicijativa za podršku saradnji između naučno-istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća u BiH. Pored toga, kroz anketiranje preduzeća iz BiH, analizirane su potrebe i zahtjevi malih i srednjih preduzeća za uklanjanje prepreka za razvoj i uvođenje inovacija.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta