Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Podrška razvoju socijalnog preduzetništva i kreativne industrije [SOCIAL & CREATIVE]

Projekat je nastavak 3-godišnjeg horizontalnog projekta TALIA sa ciljem podrške razvoju zajednice okupljene oko kreativne i kulturne industrije i promociji primjena tzv. “drušvenih” inovacija.

Struktura projekta se sastoji od  tri glavna dela (zajedno sa komunikacijom i upravljanjem):

  • Podrška izgradnji zajednice: Prateći rezultate projekata koji se bave kreativnošću i socijalnim inovacijama, fokus će biti na: a) vezi i interakciji s projektom PanoraMED Axis 4 i b) ostalim Interreg MED horizontalnim projektima i njihovom ciljanom publikom.
  • Transfer znanja koji posebno uključuje pripremu zajedničke baze podataka i organizaciju velikog niza posvećenih događaja na lokalnom i mediteranskom nivou, uključujući “Ljetnu školu za kreatore politika”, odnosno donosioce odluka.
  • Kapitalizacija: uključuje stvaranje međuregionalnih radnih grupa širom prostora Mediterana.
image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija