Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanje [DELICE]

Projekat za opšti cilj ima doprinos povećanju broja zaposlenih osoba. Specifični cilj (svrha) projekta je povećanje kapaciteta za zapošljavanje radne snage kroz stručno obrazovanje i treninge za odrasle.

Tokom projekta nabavljena je vrijedna oprema za Mašinsku i Poljoprivredno – prehrambenu školu i omogućena je njihova akreditacija za provođenje programa obrazovanja odraslih. Mašinska škola je dobila: CNC mašinu za obradu drveta, CNC simulatore za obradu metala, auto-dijagnostiku, aparat za zavarivanje u ukupnoj vrijednosti 50.482,70 KM. Poljoprivredno-prehrambena škola je dobila traktor, prskalicu za voće (atomizer) i prikolicu za prevoz pčelinjih društava u vrijednosti 24.243,20 KM. Oprema se koristi u redovnom obrazovanju i u obrazovanju odraslih. Mašinska škola je kroz projekat stekla akreditaciju za dodatnih 8 zanimanja i 5 osposobljavanja, dok je Poljoprivredno-prehrambena škola akreditovala 4 zanimanja i 5 programa osposobljavanja. Takođe, tokom projekta je osnovan i Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora čija je osnovna funkcija usklađivanje ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada. Za potrebe funkcionisanja Savjeta, razvijena je posebna metodologija koja će se redovno (na godišnjem nivou) sprovoditi na području grada Prijedora.

Projekat je realizovala Agencija PREDA-PD sa partnerima: Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Mašinska škola Prijedor, Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Prijedor, Područna privredna komora Banja Luka – Kancelarija Prijedor, Zanatsko-preduzetničko udruženje Prijedor i Udruženje/Klaster DRVO-PD Prijedor.

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija