Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Web: https://www.interreg-danube.eu

PROJEKAT

Izazovi depopulacije i inovativni pristupi u ruralnim područjima Dunavske regije [RurALL]

Projekat “RurALL” predstavlja inicijativu koja se bavi izazovom depopulacije ruralnih područja, što je prepoznato kao jedan od najuniverzalnijih izazova dunavskog područja.

Kao posledica, ruralne oblasti se suočavaju sa nedostatkom visokoobrazovane radne snage i ekonomske konkurentnosti, povećanjem starosti populacije, niskom dostupnošću i smanjenjem kvaliteta javnih usluga. Ruralne zajednice nemaju dovoljno resursa i kapaciteta za dizajniranje i pokretanje efikasnog odgovora na politike za ovako sveobuhvatan izazov. 

Zbog toga razvijamo model upravljanja sa više zainteresovanih strana. Implementiraćemo intersektorski i interdisciplinarni pristup koji će biti podržan intenzivnim aktivnostima uključivanja zajednice, i predstavićemo zapuštene građevine kao alat i potencijal za rešavanje ovog izazova. Glavni cilj nam je razvoj modela upravljanja za adresiranje depopulacije u ruralnim područjima poboljšanjem planiranja, upravljanja i odlučivanja/kolaborativnih kapaciteta ruralnih zajednica u iskorišćavanju potencijala zapuštenih građevina. Projekat je inspirisan inicijativom “Nova Evropska Bauhaus” i rezultiraće transnacionalnim modelom upravljanja za iskorišćavanje zapuštenih građevina, okupljajući kritičnu masu međunarodnih stručnjaka, donosilaca politika i građana, intenzivnu razmenu/zadobijanje znanja, zajedničko korišćenje ideja i resursa, usvajanje dobrih praksi i inovativna/poboljšana rešenja. Ruralne zajednice će ojačati svoje upravljačke i institucionalne kapacitete. Projekat okuplja lokalne/regionalne javne vlasti, istraživačke i poslovne organizacije i NVO-e iz 11 zemalja (14 partnera + 7 AP). Konzorcijum će razviti 2 akcijska plana (okvir modela upravljanja, plan angažovanja zajednice) i realizovati 4 pilotske akcije (mapiranje zapuštenih građevina, ideje za funkcije zapuštenih građevina, ideje za renoviranje zapuštenih građevina i poslovni modeli za finansiranje renoviranja) dok stvara model upravljanja sa više zainteresovanih strana.

 

Ukupna vrednost projekta iznosi 2,597,692.50 EUR, od čega je kroz Interreg fond obezbeđeno 2,078,154.00 EUR.

Partneri u projektu dolaze iz sledećih zemalja:

 1. Opština Beltinci, Slovenija
 2. Centar za Socijalne Inovacije (ZSI), Austrija
 3. Panonska Poslovna Mreža (PBN), Mađarska
 4. Grad Bystřice, Češka
 5. ADEL Slovakia, Slovačka
 6. Satu Mare County Intercommunity Development Association, Rumunija
 7. Primorje-Gorski Kotar županija, Hrvatska
 8. Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA”, Bosna i Hercegovina
 9. Regionalna Agencija za Ekonomski Razvoj Šumadije i Pomoravlja (REDASP), Srbija
 10. Opština Mojkovac, Crna Gora
 11. Poslovni Informacioni i Konsultantski Centar – Sandanski (BICC-Sandanski), Bugarska
 12. Prva Mađarska Asocijacija za Odgovornu Inovaciju (EMFIE), Mađarska
 13. Institut PIP, Slovenija
 14. MOBA Stanovanje SCE, Hrvatska