Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje [konkurentnosti]

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.  Ukupna vrijednost projekta je 182.285,92 KM od kojih 144.919,69 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA”, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Projekat „Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti“ ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora. Projekat doprinosi poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih.

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.  Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Glavne aktivnosti projekta su:

1. Upravljanje projektom i koordinacija aktivnosti razvojnog partnerstva

2. Razvoj i primjena alata digitalnog marketinga

3. Jačanje kapaciteta za primjenu novih tehnologija u metalopreradi

4. Umrežavanja na lokalnom i međunarodnom nivou 

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija