Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Uncategorized

Nastavak podrške lokalnom ekonomskom razvoju

Caritas CH je u početnoj fazi implementacije projekta „Lokalni ekonomski razvoj u BiH“, u okviru kojeg je Grad Prijedor definisan kao jedna od ciljanih lokalnih zajednica.

Planirano ukupno trajanje projekta je 12 godina (2022-2034) uz finansiranje od strane Swiss Development Cooperation (SDC) u vrijednosti od 18.175.300 CHF.

Uvodni kontakti sa predstavnicima Caritas CH su ostvareni krajem avgusta ove godine, a Grad Prijedor je i zvanično izrazio interes za aktivno učešće u realizaciji ovog projekta.

U četvrtak 15.09. u prostorijama Razvojne agencije „PREDA“, predstavljen je okvirni plan implementacije projekta (po višegodišnjim fazama) i potencijalne oblasti djelovanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija i institucija privatnog sektora, odnosno poslovne zajednice – Područna privredna komora Banja Luka-kancelarija Prijedor, Područna zanatsko-preduzetnička komora Prijedor, Klaster drvoprerađivača „Drvo-PD“ Prijedor, Poljoprivredni klaster „Una-Sana“, Poljoprivredna zadruga „Kooperativa Prijedor“ i „Agritech Innovation HUB“. 

Vijesti

Delegacija grada Prijedora na prijemu kod gradonačelnika Kikinde

Delegacija grada Prijedora u čijem su sastavu Danijel Zrnić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje ,Danijela Dodoš, šef kabineta gradonačelnika Prijedora i Aleksandar Drljača, vršilac dužnosti direktora Razvojne agencije grada “PREDA” bili su gosti na manifestaciji ” Dani ludaje” koja se u bratskom gradu Kikinda ove godine održava po 37.put.

Za delegaciju iz Prijedora organizovan je prijem kod gradonačelnika Kikinde Nikole Lukača. Bila je to prilika da se dogovore mogućnosti dalje saradnje ove dvije bratske lokalne zajednice.
Inače,ovogodišnja manifestacija “37. Dani ludaje” održana jee u Kikindi od 15. do 18. septembra. Manifestacija je neraskidivi deo tradicije i prepoznatljiv simbol grada. Ono što čini srž manifestacije jeste mjerenje najteže i najduže ludaje koje je održano danas. Bundeva teška 716,5 kilograma, proizvođača Tibora Kokaija iz Mađarske, apsolutna je rekorderka na 37. Danima ludaje. Time je oboren rekrod iz 2019. godine kada je najteža ludaja bila 639,5 kilograma. Prvo mesto za najdužu ludaju osvojio Dušan Jankov iz Čuruga za tikvu dugu 259 centimetara. 
Povelja o bratimljenju Prijedora i Kikinde potpisana je novembra 2007.godine u Kikindi.

Gradske mjere podrške

Prodružen rok za prijavu polaznika za pohađanje obuke „3D MODELOVANJE (SolidWorks)“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ je u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ (u daljem tekstu: Projekat), raspisala javni poziv za sve zainteresovane da se prijave za pojađanje obuke „3D modelovanje (SolidWorks)“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ obavještava sve zainteresovane da je rok za prijavu produžen do 20.09.2022. godine do 15:30 časova.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020.

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

 • Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

 • Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;
 • Osobe tehničkih zanimanja;
 • Osobe sa poznavanjem rada na računaru;
 • Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.   

За пријављивање на Јавни позив неопходно је доставити испуњени Пријавни образац, те пратећу документацију (уколико је релевантно) за доказивање чињеница из Пријавног образца.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna zgrada fabrike „Celpak“ – kontakt osoba: Dušan Stupar).

Gradske mjere podrške

Javni poziv za prijavu polaznika za pohađanje obuke  “3D modelovanje (SolidWorks)”

Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u okviru projekta “Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku “3D modelovanje (SolidWorks)”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke “3D modelovanje (SolidWorks)”.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020. 

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama Prijedor Circle Hub-a, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

*         Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da
nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

*         Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;

*         Osobe tehničkih zanimanja;

*         Osobe sa poznavanjem rada na računaru;

*         Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je 05.09.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike “Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

Gradske mjere podrške

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE “WEB DESIGN”

Na osnovu člana 25. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 07/22, „Službeni glasnik Grada Prijedora” br. 07/22, v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” Prijedor, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANjE OBUKE „WEB DESIGN”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku „Web Design”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere za kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke „Web Design”.

Program obuke čini 5 modula:

HTML i osnove
CSS
Javascript
VueJS
Vuetify UI framework.

Tokom obuke u trajanju od 48 časova, polaznici će se upoznati sa osnovnim i relevantnim pojmovima „Web Design” – a, te steći nova znanja i vještine za samostalno kreiranje “Web” stranica prilagoćenih bilo kom računaru, tabletu ili pametnom telefonu. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a”, u periodu od 15. septembra do 15. novembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora;
Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti vlastiti biznis ili pronaći zaposlenje u IT sektoru;
Radnici iz IT firmi registrovanih na području Grada Prijedora, koji žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati;
Svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti, koja je inače visokorastuća na domaćem i inostranom tržištu rada;
Prednost će imati nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina i sa poznavanjem rada na računaru, programiranju, veb-dizajnu i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Prijavni obrazac

Rok za dostavljanje prijava je 25.08.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA” (adresa: co-working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

U Prijedoru, 10.08.2022.godine,

Broj: 003-23/22 v.d. DIREKTORA

Aleksandar Drljača

Najave

PRIJAVI SE ZA PROGRAM E-UČENJA DRUŠTVENE I KREATIVNE ZAJEDNICE NAMJENJEN KREATORIMA JAVIH POLITIKA

Program e-učenja Društveno-kreativne zajednice je spreman za početak!

U okviru Interreg Euro-MED akademije, Društveno-kreativna zajednica je spremna da pokrene program e-učenja „Podsticanje inovacija i kreiranja politika u društveno-kreativnim sektorima“.

Od 19. septembra do 15. oktobra predstavnici  javnih vlasti I kreatori javnih politika, kao i svi akteri u oblastima društvenih inovacija i  kreativne industrije mogu naučiti kako unaprijediti politike i prakse u sektorima društvenih inovacija i kreativnosti.

Program e-učenja je besplatan i strukturiran je u 4 modula. Cjelokupan program obuke traje 12 sati i sastoji se od  video lekcija, studija slučaja, primjera iz prakse, kao i uvida u kreirane praktične alate koji su primjenljivi u svakodnevnom radu polaznika obuke.

Polaznici obuke će proći kroz sljedeća 4 modela:

 • Modul #1: Metode zajedničkog stvaranja i alati za e-učenje u cilju provođenja i podrške otvorenim inovacijama u društvenoj i kreativnoj zajednici;
 • Modul #2: Semantički okviri (Semantic Framework Tool) – digitalni alat kreiran za naprednu pretragu i pomoć u kreiranu javnih politika.
 • Modul #3: Oriented Bayesian Nets (OBNs) za podršku u kreiranju politika i uvođenje inovacija u društvenom i kreativnom sektoru.
 • Modul #4: Eksperimentiranje sa OBN alatom u cilju promocije i podrške klasterima i šemama finansiranja za start up-ove.

Cjelokupan program učenja je dostupan samo na engleskom jeziku. Nakon završetka obuke učesnici će dobiti certifikat o završenom kursu.

Registruj se na sljedećem linku: https://bit.ly/SCI-MEDAcademy

Šta je Društvena i Kreativna zajednica?

164 organizacija iz 15 MED, IPA i drugih zemalja EU i više od 400 zainteresovanih strana okupilo je oko 11 tematskih projekata koji su koordinisani horizontalnim projektom i čine društveno-kreativnu zajednica koja je  finansirana od strane Interreg MED programa. Kroz 11 modularnih projekata, Zajednica istražuje hiljadu nijansi kreativnosti i društvenih inovacija, od tekstila do mediteranske prehrane, od ekonomije dijeljenja do socijalnog preduzetništva, od otvorenih podataka do javnih nabavki inovacija. Misija zajednice je stvoriti uslove za kreativnost i inovacije, usvajanjem participativnog pristupa i novih alata za pronalaženje i razradu najprikladnijih rješenja za potrebe kreatora regionalne politike i građana i zajedničko dizajniranje mediteranskog modela za kreativnost i inovacije sa akterima i svim zainteresovanim koji djeluju na MED teritorijama. Najznačajniji rezultati društevno-kreativne zajednice prikupljeni su horizontalnim projektom sa ciljem da se skrene pažnja donosiocima odluka i politika,  a koji ih mogu koristiti kao osnovu za kreiranje inovativnoh politika. Ova društveno-kreativna zajednica podržava inovacije: analizom potreba određenih teritorija; kreiranjem konkretnih odgovora na definisane potrebe, izradom alata i savjeta o politici; obezbjeđujući kreatorima politike uspiješne inovacijske politike i na taj način ih motivišu da kapitalizuju, prenesu i integrišu metodologije, alate, preporuke, ideje.

Najave

Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske (Agencija), u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2021 – 2027. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, raspisuje

Javni poziv 

za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU), realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS).

Pružaoci uslugamentori svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima kroz  analizu poslovanja, razvojni plan i standardizovane alate unapređenja, ukazuju vlasniku i menadžmentu, na šta treba i kako da se fokusira u tekućem poslovanju, a u skladu sa raspoloživim ljudskim i drugim resursima.

Mentoring usluga, na taj način doprinosi unapređenju kako efikasnosti korišćenja resursa, smanjenja troškova poslovanja, bolje organizacije, tako i efektivnosti, odnosno  fokusiranosti na one poslovne ciljeve i projekte koji obezbjeđuju bolje i sigurnije prihode.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća (ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću), određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju akcioni plan koji su mentori, nakon provedene analize, dužni da dostave Agenciji na odobrenje nakon čega će početi sa njegovom realizacijom. Nakon usvojenog akcionog plana, preduzeća zajedno sa mentorima uvode standardizovane alate unapređenja i druge aktivnosti koje će poboljšati poslovanje.

Mentoring čini skup sljedećih usluga: 

 • Provođenje zajedničke pripreme i savjetovanje za analizu trenutne situacije u preduzeću i savjetovanje za dalje samostalno identifikovanje problema i definisanje prioriteta prema raspoloživosti resursa;
 • Provođenje pripreme i savjetovanje za izradu efikasnog akcionog plana i strategija  unapređenja poslovanja sa fokusom na efikasnost i produktivnost;
 • Stručno savjetovanje u oblasti marketinga i prodaje, analize tržišta, upravljanja ljudskim resursima i slično;
 • Stručno savjetovanje za uvođenje standardizovanih alata unapređenja, kao što su japanski alati 5S, gemba, princip prepoznavanja ključnih 8 gubitaka, kaizen kartice i kaizen sastanci unapređenja, kreiranje korporativne kulture unapređenja;
 • Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za MSP koje uključuje stručno savjetovanje za pristupanje fondovima, dostupnim izvorima finasiranja (domaćim i stranim), novim tehnologijama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, izlaska na strano tržište i drugih potrebnih informacija za poslovno povezivanje.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije: 

 • Novoosnovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Mala i srednja preduzeća i preduzetnici – stariji od 3 godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju:

 1. Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju preduzeća kojima su pružene mentoring usluge u prethodnim godinama.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene, selekcije i ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa;
 • dao lažne informacije, ili nije dao sve potrebne informacije koje je Agencija zahtijevala, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoringa je 28. februar 2023. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Skenirana dokumentacija u PDF formatu koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 1. Za novoosnovana preduzeća i preduzetnike ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:
  • Popunjena prijava;
  • Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.3 i 1.4 nisu obavezni da dostave preduzeća i preduzetnici registrovani u 2022. godini. Umjesto ovih dokumenata, treba da dostave uprošćen poslovni plan za 2022. godinu.

 1. Za mala i srednja preduzeća i preduzetnike starije od 3 godine:
  • Popunjena prijava;
  • Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Svaki dokument koji sadrži više stranica treba biti skeniran u PDF formatu u jednu cjelinu, odnosno jednu datoteku.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne dostavljene prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoringa u 2022. godini po jednom preduzeću u neto iznosu je maksimalno 1.000 konvertibilnih maraka. Sredstva obezbjeđuje Agencija, a dodjeljuju se mentorima koje su već kandidovale lokalne razvojne agencije ili jedinice lokalne samouprave, a koji će biti angažovani za besplatan mentoring korisniku usluge – izabranim preduzećima i preduzetnicima. 

Za pružanje usluge mentoringa predviđen je neto iznos od 20 konvertibilnih maraka po satu, sa maksimalno mogućih 50 sati angažovanja.

NAPOMENA:

Za pružanje besplatne mentoring usluge prednost će imati mala i srednja preduzeća i preduzetnici čije se sjedište nalazi na području gdje postoje sertifikovani mentori. Međutim, u zavisnosti od broja podnijetih prijava i raspoloživih finansijskih sredstava postoji mogućnost pružanja mentoring usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike i u čijem mjestu sjedišta nema sertifikovanih mentora.

OCJENA I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA MENTORINGA 

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji, vrši ocjenu i izbor korisnika usluge prema sljedećim kriterijumima:

 1. Vrsta djelatnosti (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: prerađivačka djelatnost; usluge; trgovina i ostalo);
 2. Broj zaposlenih (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: više od 10 zaposlenih; 5-9 zaposlenih i 1-4 zaposlena);
 3. Opis očekivanja od mentoringa (jasnoća opisa očekivanja i ocjena izvodljivosti mentoring usluge).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA 

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: mentoring@rarsmsp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2022. godini. 

Samo će blagovremene i potpune prijave biti razmatrane.

Nakon izvršene evaluacije, kandidati koji budu zadovoljili kriterijume i uđu u uži izbor, treba da dostave traženu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojna agencija Republike Srpske, 

Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banja Luka.

Javni poziv je otvoren od 22. jula do 31. avgusta 2022. godine do 24 časa.

Javni poziv i drugi prateći obrasci dostupni su na veb stranici Agencije, www.rars-msp.org.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rarsmsp.org, ili na broj telefona: 051/222-157.

PRIJAVA

UPUTSTVO ZA JAVNI POZIV

Gradske mjere podrške

Obuka „Truck Dispatch“ uspješno okončana

Obuka „Truck Dispatch“ koju je organizovala Razvojna agencija Grada Prijedora u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“,  u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo uspješno je okončana. Obuka je trajala u periodu maj – jun 2022. Teorijski i praktični dio se izvodio u prostorijama Razvojne agencije Grada Prijedora „PREDA“ i u prostorijama firme ELI Technologies.

Teorijski dio osnovnog teoretskog predavanja je obuhvatao 20 časova, dok je praktični dio organizovan za svakog kandidata pojedinačno 24h (po kandidatu) organizovanog u tri grupe od ukupnog broja polaznika.

Tokom teorijskog dijela obradjene su mnoge teme vezane za „Truck Dispatch“ oblast, gdje su se polaznici mogli upoznati sa svim najvažnijim elementima iz ove oblasti.U prvom dijelu teorijskog dijela predavanja polaznici su se mogli upoznati sa obavezama jednog Truck dispatchera i njegove saradnje sa ostalim članovima tima.

U drugom praktičnom dijelu predavanja koje je održano u prostorijama firme ELI Technologies, polaznici su samostalno mogli da prate i pružaju logističku podršku vozačima i da pronalaze nove poslove. Samim tim su bili slobodni u izvođenju logističke podrške i ostalih vezanih poslova što im je dosta pomoglo da se još više upoznaju sa svim pozitivnim i negativnim situacijama koje se mogu pojaviti u ovom pozivu.Tokom praktičnog dijela obuke polaznici su imali priliku da prođu kroz cjelokupnu oblast i prodju sve faze rada jednog „truck dispatchera“.

Takođe im je omogućen sav pomoćni materijal koji se koristi u „truck dispatch“ poslovima kao što su planner i week log. Ovo im je omogućilo da na što kraći način sakupe što više podataka o novim vozačima i poslovima.Sa svim ovim prikupljenim podacima polaznici su uz korištenje „Samsara“ sistema za „dispetchovanje“ mogli da prodju kroz cjelokupnu oblast „Truck Dispatch“ obuke.

Feel Kozara-Explore

U Razvojnoj agenciji Preda započeta realizacija novog projekta, Feel Kozara – Explore

Može se reći da je riječ o logičnom nastavku „Feel Kozara“ projekta, čija je realizacija u okviru projekta EU4Business, finansiranom od strane Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, završena početkom ove godine i tokom čije je realizacije upravo slogan „Feel Kozara“ (Osjeti Kozaru) postao svojevrstan brend kojim je obogaćena turistička ponuda jednog od najljepših nacionalnih parkova u Bosni i Hercegovini – Nacionalnog parka Kozara. Pored toga „Feel Kozara“ je u sebi sažela i turističku ponudu Kozare i gradova koji je okružuju.

Implementacija projekta se dešavala uporedo sa pandemijom COVID-19 i bilo je jasno da su, u ekonomskom smislu, njome najviše pogođeni ugostiteljski i turistički sektori.

U sklopu Feel Kozare, Agencija PREDA zajedno sa Gradom Prijedorom je osnovala Savjet za turizam, kao savjetodavno tijelo čiji će članovi iz reda javnih institucija, kulturnih i sportskih društava, te predstavnika ugostiteljskog sektora direktno učestvovati u predlaganju i kreiranju turističke ponude prijedorske regije.

O značaju osnivanja ovakvog tijela govorio je Aleksandar Drljača, vršilac dužnosti direktora Agencije PREDA, kao i o zadovoljstvu što se uspješna „Feel Kozara“ priča nastavlja pod okriljem EU4BusinessRecovery programa, ovaj put u formatu projekta koji je prva intervencija ka oporavku turizma i ugostiteljstva poslije pandemije.

Dio EU4BusinessRecovery projekta EU i Savezne Republike Njemačke

Milena Gnjatović Simatović, regionalni menadžer projekta je navela da se „Feel Kozara – Explore” implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine“. 

Partneri u “Feel Kozara – Explore” priči jesu Agencija PREDA kao vodeći partner i Nacionalni park Kozara, koji će zahvaljujući ovom projektu unaprijediti smještajne kapacitete u okviru Nacionalnog parka Kozara adaptacijom postojećih bungalova, a uvođenjem modernih tehnologija u Muzeju u Mrakovici će se na inovativan način predstavljati prirodno i kulturno-istorijsko bogatstvo kojim obiluje ovaj nacionalni park.

Evidentno je da će osnovne aktivnosti projekta biti usmjerene ka jačanju turističkih i ugostiteljskih usluga nakon pandemije, pa su projektom obuhvaćena mikro, mala i srednja preduzeća, čija je osnovna uslužna djelatnost iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Nabavkom opreme, aparata i drugih potrepština, te dodatnom promocijom pomoći će se bržem oporavku, ali i razvoju novih turističkih sadržaja na području Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice i Gradiške.

Kako smo tokom “Feel Kozara” projekta formirali izuzetnu povezanost i saradnju sa turističkim organizacijama ovog područja, upravo će one biti ta spona između projekta i krajnjih korisnika“ istakla je Simatović, te navela da ukupna vrijednost “Feel Kozara – Explore” projekta iznosi preko 330.000 KM, od čega je učešće Nacionalnog parka Kozara i Razvojne agencije PREDA oko 21% od ukupnog iznosa.

Božidar Nikoletić, vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka Kozara je izrazio zadovoljstvo ponovnom saradnjom sa Razvojnom agencijom PREDA: „Želimo ići putem očuvanja područja Nacionalnog parka Kozara kao zaštićenog područja. Na tom putu želja nam je da obezbjedimo svakom posjetiocu jedinstven doživljaj upoznavanja sa svim turističkim sadržajima”.

Boris Srdić, menadžer projekta govorio je o neophodnosti razvoja održivog turizma i načinima upravljanja destinacijom, koju ipak najbolje opisuje upravo sam moto EU4Business programa: “Za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju”. Kompleksnost turističke djelatnosti sa svim svojim specifičnostima utiče na stalnu potrebu za preduzimanje novih akcija s ciljem prilagođavanja turističkog proizvoda zahtjevima turističke tražnje kroz prepoznavanje potreba turista u stvaranju turističkog proizvoda, njegovoj realizaciji i nastupu na turističkom tržištu. U svrhu toga Razvojna agencija Grada Prijedora PREDA je predložila potpisivanje Sporazuma o saradnji koji bi u budućnosti vodio ka formiranju prepoznatljive turističke destinacije uz očuvanje kulturnog identiteta svake lokalne zajednice ponaosob. Sporazum su potpisali Razvojna agencija PREDA, Nacionalni park Kozara, turističke organizacije potkozarske regije i Razvojna agencija Gradiška.

Više o EU4Business i EU4BusinessRecovery projektima možete pronaći na: www.eu4business.ba

CREATIVE@CBC

Održana završna konferencija projekta “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije-CREATIVE@CBC”

Završna konferencija projekta “CREATIVE@CBC” održana je 31.05.2022. godine u Prijedoru. Događaj je iskorišten za promociju rezultata projekta, koji je implementiran tokom prethodne 2 godine, ali i dodatnu promociju potencijala kreativne industrije.

U prvom planu su bili ključni izlazni rezultati projekta – nova infrastruktura podrške razvoju kreativne industrije u vidu Kreativnih centara u Prijedoru, Novskoj i Podgorici, opremljenih CNC opremom, 3D uređajima, IT i foto/video opremom, kao i formirana prekogranična mreža kreativne industrije –  CREATIVE@CBC.

Konferencija je imala 3 tematska bloka.

Prvi blok je bio posvećen projektnim aktivnostima, koje su bile fokusirane direktno na korisnike iz oblasti kreativnih i tradicionalnih industrija, uključujući sektorske analize (mapiranje), tematske susrete, umrežavanje kreativnih centara na evropskom nivou, kao i podršku razvoju novih poslovnih modela kroz tzv. “Co-creation” program.

Drugi blok je bio posvećen predstavljanju sličnih inicijativa iz regije (Banja Luka, Gradiška, Novska i Nikšić) i razmjeni iskustava po pitanju razvoja i pružanju usluga koje ovakvi centri pružaju svojim korisnicima.

Tema trećeg bloka je bila posvećena programima i mjerama podrške razvoju kreativne industrije, kroz predstavljanje aktuelnog strateškog okvira koji tretira ovu oblast, formalne i neformalne programe obrazovanja za sticanje neophodnih kvalifikacija i vještina, kao i investicione šeme za podršku pojedinačnim poslovnim poduhvatima.

Poseban dio konferencije je bio posvećen predstavljanju poslovnih modela razvijenih kroz “Co-creation” program, tokom kojeg se učesnicima konferencije predstavilo 9 pojedinaca i timova iz Prijedora, Siska i Podgorice.

Zajednička ocjena učesnika konferencije je da je realizacija projekta doprinijela i povećanju vidljivosti, te razumijevanju pojma kreativne industrije, posebno imajući u vidu dinamiku i značajne stope rasta ostvarene na regionalnom i globalnom nivou.

rojekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, Razvojna agencija „PREDA“ realizovala je u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska (Razvojna agencija SIMORA) i Podgorice (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID). Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je bila 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansirao iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje je iznosilo 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR. Projekat je trajao od 01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu iz kojeg je sufinansiran projekat mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

1236