Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Gradske mjere podrške

Obuka za CNC operatera na mašinama za obradu drveta

Program je namjenjen licima sa:

  • navršenih 18 godina starosti
  • završenom srednjom školom
  • opštim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima

Realizacija programa je planirana za period februar – april 2023 godine kroz 57 časova teorijske i 83 časa praktične nastave u saradnji sa Mašinskom školom i Klasterom „Drvo-PD“ Prijedor. Troškove obuke finansira Grad Prijedor, kroz budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i preduzetništvo – “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.    

Prednost pri odabiru će imati:

  • nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Prijedor,
  • zaposlena lica sa radnim iskustvom u drvnom sektoru,
  • ostala zaposlena lica zainteresovana za sticanje kompetencija u ovoj oblasti.

Obuka će se izvoditi po javno važećem programu osposobljavanja, a uspješnim polaznicima će se izdati uvjerenje o osposobljenosti.  

Interes za učešće se može iskazati putem e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com , uz obavezno dostavljanje sljedećih informacija:

  • ime i prezime,
  • godine starosti,
  • stručna sprema,
  • radni status (nezaposlen, zaposlen, student) 

Za više informacija nam se možete obratiti putem navedene e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com ili telefonski na 052 240 411.    

Feel Kozara-Explore

Feel Kozara – EXPLORE predstavio „Bitku na Kozari kroz virtualnu stvarnost“ u Memorijalnom muzeju Mrakovica

Danas je u Memorijalnom muzeju na Mrakovici održana promocija aplikacije „Bitka na Kozari kroz virtuelnu stvarnost“. 

Ranijom realizacijom Feel Kozara projekta Nacionalni park je obogatio turstičke sadržaje. Sada kroz EU4BusinessRecovery projekat, kojeg sufinansiraju Evropska Unija i Savezna Republika Njemačka, Feel Kozara Explore nastavlja s jačanjem Nacionalnog parka Kozara kao poželjne destinacije kroz unaprjeđenje infrastrukture, donoseći novi sadržaj koji će postati dijelom stalne postavke Memorijalnog muzeja na Mrakovici.

Događaj je otvorio direktor Nacionalnog parka Kozara, gospodin Božidar Nikoletić, koji je poželio dobrodošlicu prisutnima i ovom prilikom izrazio zadovoljstvo dosadašnjim partnerstvom i saradnjom sa Razvojnom agencijom grada Prijedora PREDA, glavnim nosiocem Feel Kozara -EXPLORE projekta.

Prisutne je pozdravio i direktor Agencije PREDA, gospodin Aleksandar Drljača i istakao da je bilo zadovoljstvo raditi na realizaciji ove projektne aktivnosti i da Razvojna agencija u okviru projekta, uz podršku donatora, namjerava unijeti i dodatne sadržaje u cijeloj potkozarskoj regiji.  

Virtuelna stvarnost u muzejima širom svijeta počinje da zauzima sve značajnije mjesto kao interesantan i edukativan način predstavljanja istorijske građe. “Bitka na Kozari kroz virtuelnu stvarnost” sažima nekoliko različitih iskustava: istorijski događaj po kojem je poznata ova planina, ali i doživljaj njenog prirodnog i kulturnog bogatstava.

Kroz virtuelnu stvarnost prikazano je bogatstvo prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na kojem počiva ovaj nacionalni park. Vrhunska grafika i animacija dio su virtuelnog doživljaja jedne od najpoznatijih bitaka iz perioda Drugog svjetskog rata koju su u virtuelni svijet prenijeli istraživači laboratorije Sarajevo Graphics Group, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Udruženja Digi.ba.

U virtuelnom svijetu korisnici susreću istorijske ličnosti poput Mladena Stojanovića, Mire Cikote i Mike Mandić, koji korisnika vode kroz vrijeme, kozarske šume i događaj po kojem je Kozara ostala zapamćena. Prolaskom kroz 5 nivoa edukativne igrice i savladavajući prepreke koje pred njih postavlja virtuelna stvarnost, korisnici na kraju imaju priliku da izgrade Spomenik Revoluciji i zapravo saznaju njegovu simboliku. 

Rezultati saradnje sa Razvojnom agencijom PREDA vidljivi su u cijelom Nacionalnom parku, a sada kroz Feel Kozara – EXPLORE promjene su unesene i u Muzej.  Početkom projekta smo pred sebe postavili težak zadatak kako predstaviti mlađim generacijama istorijske 

događaje na način da bude zanimljivo, da ima edukativan karakter, kako za njih tako i za starije posjetioce,  i da istovremeno tome pristupimo s punim poštovanjem prema jednom istorijskom događaju kao što je Bitka na Kozari. Kroz izuzetnu saradnju sa Udruženjem Digi.ba, mislim da smo u tome uspjeli, navela je Marina Ljubičić Bogunović, viši kustos ovog muzeja i rukovodilac sektora kulturno-istorijskog nasljeđa u Nacionalnom parku Kozara.

Pored VR aplikacije i odgovarajuće opreme za njeno prikazivanje, Muzej je kroz ovaj projekat dobio dodatnu opremu zahvaljujući kojoj će dio obimnih  muzejskih istraživanja i građe, koji se ranije nisu mogli  prikazati na tradicionalan način, učiniti dostupnim zainteresovanim posjetiocima.

Feel Kozara – Explore projekat započeo je s realizacijom u maju ove godine. Cilj projekta je objedinjavanje turističke ponude gradova koji okružuju Kozaru kroz niz aktivnosti koje su prvenstveno namijenjene malim i srednjim preduzećima iz ugostiteljstva i turizma u procesu oporavka od posljedica izazvanih pandmijom COVIDA-19. Sve projektne aktivnosti uspješno provodimo zahvaljujući sjajnoj mreži saradnika koja obuhvata predstavnike turističkih organizacija i razvojnih agencija Prijedora, Novog Grada, Gradiške, Kostajnice i Kozarske Dubice, koji su i danas s nama i kojima ovim putem zahvaljujem, rekla je u svom obraćanju Boris Srdić, projekt menadžer. 

„Feel Kozara – Explore” se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, te ujedno unapredjuje turistički potencijal. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine. 

Više informacija na : https://eu4business.ba/ 

Za više informacija o projektu „Feel Kozara – Explore“, molimo kontaktirajte:

Nataša Savanović, administrativno-tehnički asistent, Razvojna agencija PREDA iz Prijedora 

Tel: +387 65 917 144

E-mail: natasa.savanovic@preda.rs.ba

Vijesti

Prijedor- grad primjer dobre prakse u okviru projekta Portal otvorenih podataka

Delegacija Grada Prijedor učestvuje na konferenciji Digitalne transformacije jedinica lokalnih samouprava u BiH, koja se održava u Sarajevu.

Poseban akcenat, na jednom od panela stavljen je upravo na Grad Prijedor, kao primjer dobre prakse u okviru projekta Portal otvorenih podataka, ali i kao jedini grad u BiH koji je uradio bazu otvorenih podataka.
Portal otvorenih podataka je projekat koji implementira UNDP, kao podrška novoizabranim gradonačelnicima u otvorenosti i transparentnosti prema građanima. Grad Prijedor je u posljednjem periodu napravio velik iskorak u informacionim rjesenjima, koja su dostupna građanima, investitorima, ali i svakom kome trebaju informacije o gradu, privredi, turizmu, zdravstvu, komulanim uslugama, ali i mnogim drugima temama, koje su otvorene putem Portala otvorenih podataka.
Ovo je samo prvi dio projekta, koji će se u narednom periodu razvijati i dalje, ali i otvoriti nove mogućnosti, o čemu ce javnost uskoro biti upoznata, izjavila je Admira Kličic šef Odsjeka za IKT GU Prijedor.
Gradska uprava Prijedor ponosna je na sve sto je urađeno do sada u pogledu digitalne transformacije, koja sasvim sigurno čini ozbiljnu kariku u strategiji razvoja.
“Mi nećemo stati na ovom stepenu digitalizacije, već korak po korak idemo dalje, jer nam se kroz to otvaraju nova vrata, benefiti i projekti, koje nećemo ispustiti”, istakla je šef kabineta gradonačelnika Prijedora Danijela Dodoš.

Ispred Gradske uprave Prijedor konferenciji prisustvuju i Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i preduzetništvo i v.d.direktora Razvojne agencije grada Prijedora Aleksandar Drljača.
Današnjoj konferenciji, prethodio je sastanak delegacije Grada Prijedor i predstavnika UNDP-a.

Grad Prijedor

Vijesti

Predstavnici Agencije PREDA na 7.  Međunarodnom forumu o saradnji, Trebinje 2022.         

7. Međunarodni forum o saradnji održan je u Trebinju 03. i 04. Novembra 2022. u organizacija Razvojne agencije Republike Srpske i Razvojne agencije Srbije. 

Međunarodni forum o saradnji okupio je privrednike iz regiona i EU, predstavnike državnih institucija, privrednih komora, razvojnih agencija i drugih organizacija zaduženih za pružanje podrške privrednim subjektima sa ciljem razmjene iskustva, uspostavljanja novih poslovnih kontakata i saradnje, kao i promovisanja proizvoda i usluga. 

V.d.direktora Agencije PREDA Aleksandar Drljača učestvovao je u panelu “Saradnja izmedju lokalnih i regionalnih razvojnih agencija” sa ciljem definisanja smjernica i preporuka za neku budući rad i djelovanje. 

Milena Gnjatović Simatović reginoalni menadžer na projektu FEEL KOZARA-EXPLORE je kroz prezentaciju predstavila primjere pozitivne prakse iz oblasti turizma, sa posebnim osvrtom na Regionalni savjet za razvoj turizma grada Prijedora.

Feel Kozara-Explore

„Feel Kozara – EXPLORE“ – pozitivan primjer zelenog turizma na konferenciji Green Destinations 2022 and Future of Tourism u Atini

Čak 250 predstavnika iz 43 zemlje ujedinjene zajedničkim idejama o usvajanju „zelenih“ vrijednosti koje unaprjeđuju atraktivnost, konkurentnost i kvalitetu turističkih destinacija okupilo se na konferenciji Green Destinations 2022 and Future of Tourism u Atini.

Zahvaljujući EU4BusinessRecovery programu, koji implementira GiZ uz podršku Evropske unije i Vlade SR Njemačke, konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, kao i predstavnici lokalnih agencija.

Green Destinations, neprofitna fondacija koja stoji iza organizacije ove konferencije, fokus svojih aktivnosti usmjerava ka promociji i razvoju destinacija održivog turizma širom svijeta, te su kao i svake godine predstavili Top 100 održivih turističkih destinacija. Ove godine među njima se našla i priča „Park prirode Orjen – zaštićeno područje u službi turističke ponude i održivog razvoja“ iz Trebinja, a na jednom od mnogobrojnih panela predstavljena je i DINARDICA iz Mrkonjić Grada – prva zelena destinacija u BiH, koja je prošle godine bila na ovoj prestižnoj listi. 

Mnogobrojni panelisti, navodeći primjere dobrih praksi iz bližeg okruženja i svijeta, kao siguran put ka uspjehu istakli su međusobnu saradnju i posvećenost svih aktera istom cilju. Razvojna Agencija grada Prijedora PREDA, takođe jedna od učesnica ovogodišnje konferencije, kroz svoje projekte teži ka formiranju i razvoju uspješnih turističkih destinacija u našoj zemlji. Projekat na kojeg su s pravom ponosni je „Feel Kozara – EXPLORE“, predstavljen kao jedan od pozitivnih primjera na konferenciji. Cilj im je da u narednom periodu, zajedno sa Nacionalnim parkom Kozara kao partnerom, približe ovaj divni park dobijanju certifikata zelene destinacije. Iako se radi o izazovnom i dugotrajnom procesu, to je jedan od najboljih načina zaštite i promocije prirodnog, kulturnog i istorijskog bogatstva.

„Feel Kozara – EXPLORE“ projekat se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

Vijesti

Konferencija “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske”

3. i 4. oktobra u Tesliću je održana je dvodnevna konferencija “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske” koju je organizovala Unija poslodavaca Republike Srpske uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i GIZ-a.

Cilj konferencije: uspostavljanje Koordinacionog tijela Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske i povezivanje Regionalnih savjeta za obrazovanje sa lokalnim savjetima za obrazovanja i utvrđivanje plana za naredne aktivnosti.

Gradske mjere podrške

Započela obuka „3D modeliranje“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „3D modeliranje“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 10 polaznika.

3D modeliranje je oblast koja je sve više zastupljena kako u metalskoj i drvnoj industriji,tako i u ostalim granama industrije. Polaznici kroz ovu obuku mogu da savladaju osnovna znanja i vještine iz oblasti 3D modeliranja kroz koja bi u budućnosti mogli da pokrenu i svoj vlastiti biznis.

Gradske mjere podrške

15 polaznika prisustvuje obuci iz “Web Design-a”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „Web Design“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 15 polaznika. 

Kroz ovu obuku polaznici će steći osnovna znanja i vještine u izradi Web stranica kako bi u budućnosti mogli samostalno da izrađuju Web stranice i budu konkurentni na sve zastupljenijem tržištu rada iz ove oblasti.

Vijesti

Nastavak podrške lokalnom ekonomskom razvoju

Caritas CH je u početnoj fazi implementacije projekta „Lokalni ekonomski razvoj u BiH“, u okviru kojeg je Grad Prijedor definisan kao jedna od ciljanih lokalnih zajednica.

Planirano ukupno trajanje projekta je 12 godina (2022-2034) uz finansiranje od strane Swiss Development Cooperation (SDC) u vrijednosti od 18.175.300 CHF.

Uvodni kontakti sa predstavnicima Caritas CH su ostvareni krajem avgusta ove godine, a Grad Prijedor je i zvanično izrazio interes za aktivno učešće u realizaciji ovog projekta.

U četvrtak 15.09. u prostorijama Razvojne agencije „PREDA“, predstavljen je okvirni plan implementacije projekta (po višegodišnjim fazama) i potencijalne oblasti djelovanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija i institucija privatnog sektora, odnosno poslovne zajednice – Područna privredna komora Banja Luka-kancelarija Prijedor, Područna zanatsko-preduzetnička komora Prijedor, Klaster drvoprerađivača „Drvo-PD“ Prijedor, Poljoprivredni klaster „Una-Sana“, Poljoprivredna zadruga „Kooperativa Prijedor“ i „Agritech Innovation HUB“. 

Feel Kozara-Explore

Tople priče malih porodičnih biznisa – stvarni turistički potencijal Kozare i Potkozarja

 “Feel Kozara – EXPLORE” nastavlja jačanje i promociju turističkih potencijala planine Kozare i okoline sa toplim pričama malih porodičnih biznisa iz kozarske regije. Dvadeset mikro, malih i srednjih preduzeća koja se bave uslužnim djelatnostima  u ugostiteljstvu i turizmu sa područja Nacionalnog parka Kozara, Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice i Gradiške krajnji su korisnici projekta. 

Kako je uporedo s realizacijom projekta trajala i pandemija COVID-19, bilo je sve jasnije da su, u ekonomskom smislu, njome najviše pogođeni ugostiteljski i turistički sektori pa je „Feel Kozara“ nastavila svoju priču kao „Feel Kozara – EXPLORE“ u cilju da istraži i osnaži turističke potencijale planine ove regije kroz lokalne preduzetnike. 

Jedan od specifičnih ciljeva Feel Kozara – EXPLORE projekta, koji finansira Evropska unija, a provode Razvojna Agencija grada Prijedora PREDA i Nacionalni park Kozara, je da se unaprijedi turistička ponuda Nacionalnog parka Kozara. Kroz savremen prikaz sadržaja, kreiranjem virtuelne realnosti u memorijalnom Muzeju u Mrakovici, obuhvaćeno je i bogatstvo prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na kojem počiva ovaj nacionalni park.

Feel Kozara – EXPLORE projekat se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

Cilj projekta je da nabavkom opreme, aparata, dodatnim edukacijama i promocijom  pomogne bržem oporavku i razvoju novih turističkih sadržaja ovog područja.

Partneri u „Feel Kozara – EXPLORE“ priči jesu Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“, kao vodeći partner, i Nacionalni park Kozara, koji će zahvaljujući ovom projektu dodatno unaprijediti turističku infrastrukturu i sadržaje Parka.

Projektne ativnosti „Feel Kozara – EXPLORE“ su u punom zamahu. Zahvaljujući sjajnoj saradnji s turističkim organizacijama okolnih gradova i Razvojnom agencijom Gradiška, upravo u svrhu stvaranja promotivnih sadržaja, posjetili smo većinu naših korisnika. Video-sadržaji i promotivni spotovi će prikazati dobre domaćine s Kozare i Potkozarja, čućemo tople priče malih porodičnih biznisa, vrijednih ruku koje stvaraju proizvode i delicije svojstvene samo ovom području. 

Pogledajte bogatstvo koje nas okružuje, postanite i vi Feel Kozara Explorer!

Za više informacija o EU4Business programu, posjetite www.eu4business.ba

1237