Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „TRUCK DISPATCH/TRACK AND TRACE SPECIALIST“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „TRUCK DISPATCH/TRACK AND TRACE SPECIALIST“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Truck dispatch/track and trace specialist“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Truck dispatch/track and trace specialist“.

Program obuke čini teorijski dio u trajanju od 20 časova, tokom kojeg će se polaznici upoznati sa osnovnim i relevantnim pojmovima „trucking“ industrije, te radom i obavezama jednog „truck dispatcher-a“, a koji obuhvata sledeća dva modula:

 1. Logistics Theory (Supply Chain, Industry Cake, Meet the Players, Shipper & Receiver, Dispatcher logs
 2. Into Dispatch (USA Maps, Equipment, Documents, ELD & HOS, Load Boards)

Predavanja će se vršiti isključivo i u potpunosti na engleskom jeziku.

Nakon 20 časova osnovnog teoretskog predavanja, 4 najbolja polaznika koji pokažu veliko interesovanje i razumjevanje za posao dispečera, dobiće priliku da prođu po dodatnih 30 časova kancelarijske praktične obuke (postoji mogućnost i uključivanja većeg broja polaznika za prolazak kancelarijske praktične obuke).

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA” i Eli technologies u Prijedoru.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja i namijenjena je svima koji žele da rade u „outsourcing“ industriji na engleskom jeziku čije odlično poznavanje je i jedini uslov prilikom prijavljivanja na obuku. Prednost će imati nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina i sa poznavanjem rada na računaru, odnosno ukoliko su već radili u „outsourcing“ industriji ili sličnim poslovima.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA – PODCAST LAB“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA – PODCAST LAB“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Audio i video produkcija – Podcast LAB“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Audio i video produkcija – Podcast LAB“.

Program obuke čini 26 časova, sačinjen od sledećih modula:

 • Šta je podcast
  • Forma i sadržaj podcasta
  • Audio i video podcast i potrebna oprema 
 • Osnove audio produkcije
  • Zvuk i lanac snimanja zvuka
  • Audio mikser 
  • Telefon i posebni mikrofoni 
  • Profesionalna oprema 
  • Audio obrada i distribucija audio sadržaja
 • Osnove video produkcije
  • Video i lanac snimanja videa 
  • Video mikser 
  • Telefon i posebne kamere 
  • Profesionalna oprema
  • Video obrada i distribucija video sadržaja  
 • Praktično snimanje podcasta 

Nakon programa obuke, polaznici će steći bazična znanja u oblasti audio i video produkcije kroz praktične primjere i vježbe, a na osnovu kojeg će moći da samostalno kreiraju sadržaje za online emitovanje.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja, namjenjena je svima koji žele da naprave prve korake u snimanju podcast-a. 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MOBILNI GEJMING – RAZVOJ IGARA ZA SMART TELEFONE„

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MOBILNI GEJMING – RAZVOJ IGARA ZA SMART TELEFONE„

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Mobilni gejming – razvoj igara za SMART telefone“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Mobilni gejming – razvoj igara za SMART telefone“.

Program obuke čini 40 časova obuke, tokom kojeg će biti obrađene sledeće teme:

 • osnove gejming industrije i mobilnog gejminga 
 • izbor ciljne platforme na kojoj se igrica izvršava 
 • osnove rada u programskom paketu Unity 
 • objekti i kretanje objekata, detekcija sudara, 
 • osnovna fizika, dodavanje efekta gravitacije 
 • kreiranje kretanja korisnika, određivanje brzine i rotacije 
 • upravljanje sredstvima 
 • rad sa prozorom projekta 
 • podešavanje animacije 2D sprajtova i isijecanje lista sprajtova 
 • „oživljavanje“ igrice – programiranje u C# 
 • upravljanje kretanjem, prijem i obrada inputa od igrača 
 • uništavanje objekata 
 • generisanje nivoa igre 
 • upravljanje zvučnom podlogom i zvučnim efektima 
 • podešavanje 3D terena modifikacijom gotovih šablona 
 • razvoj sopstvene 2D mobilne igrice u Unity okruženju 
 • razvoj 3D mobilne igrice 

Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen da: 

 • samostalno instalira, podesi i koristi razvojno okruženje Unity za razvoj web, desktop i mobilnih igara 
 • samostalno napravi 2D mobilnu igricu sa zvučnom podlogom, zvučnim efektima, animacijom, sabiranjem poena i komandama za upravljanje. 
 • pripremi 3D teren kao okruženje u kojem će se odvijati igrica 
 • samostalno napravi 3D igricu 

Polaznici će biti obučeni za rad u sljedećim aplikacijama: 

 • Programski paket za razvoj igara Unity (jedan od najpoznatijih alata za razvoj igara)
 • Visual Studio Code / Notepad++ 

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Prihvatljivi kandidati su:

 • mladi nezaposleni 
 • svi oni koji žele brzo pokrenuti samostalni Freelance biznis ili se zaposliti kao developer na domaćem ili inostranom tržištu u gejming industriji 
 • svi oni koji žele nadograditi postojeća znanja programiranja i dodatno ih komercijalizovati 
 • svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove aktuelne i veoma tražene oblasti na tržištu rada 

Od polaznika se očekuje osnovno znanje rada na računaru. Prethodna znanja iz oblasti razvoja igrica za mobilne telefone su dobrodošla, ali nisu uslov za pohađanje kursa. Osnovno znanje o programskom jeziku C# je prednost, ali nije nužan uslov, jer je u okviru kursa planirana detaljna obrada ove oblasti.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „GRAFIČKI DIZAJN“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „GRAFIČKI DIZAJN“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Grafički dizajn“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Grafički dizajn“.

Program obuke čini osnovni kurs iz grafičkog dizajna u trajanju od 45 časova obuke, tokom kojeg će se obraditi sledeće oblasti:

 • Uvod u vektorsku grafiku,
 • Alati za rad sa vektorskom grafikom, 
 • Osnovne tehnike rada sa vektorskom grafikom, 
 • Napredne tehnike rada sa vektorskom grafikom, 
 • Osnove rada sa rasterskom grafikom.

Nakon programa, polaznici će biti osposobljeni za samostalan i timski rad u grafičkoj industriji, odnosno na polju grafičkog dizajna.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja, namjenjena je svima koji žele da naprave prve korake ka grafičkom dizajnu i predznanjem korištenja računara. 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije: na telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „PROGNOZNI MODELI U POLJOPRIVREDI“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, objavljuje:

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „PROGNOZNI MODELI U POLJOPRIVREDI“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Prognozni modeli u poljoprivredi“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Prognozni modeli u poljoprivredi“.

Program obuke čini 40 časova, tokom kojih će se obrađivati sledeće teme:

 • Python programski jeziki –  NumPy
 • Python programski jeziki eziku – Pandas 
 • Python programski jeziki – Mathplotlib i Seaborn
 • Uvod u Machine Learning – Nadgledano učenje (Supervised Learning), Overfitting, Underfitting
 • Klasifikacija
 • Regresija – linearna i logistička
 • Uvod u rekurentne neuronske mreže (RNNs)
 • Perceptron – pojam i osobine
 • LSTMS i GRU
 • RNN Slojevi 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – podaci 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – izrada sloja 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – izrada modela 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – LSTMS i izrada prognoze 
 • Primjena RNN na vremenskim serijama 
 • Deployment modela u web aplikaciju 

Nakon završene obuke, polaznici će biti u mogućnosti da samostalno obavljaju sledeće:

 • Izrade web aplikaciju koristeći Django framework koja će služiti za integrisanje modula mašinskog učenja,  pregled dobijenih rezultata i filtriranje u realnom vremenu;
 • Primjene osnovne module mašinskog učenja zasnovanih na primjeni rekurzuivnih neuronskih mreža  u analizi podataka; 
 • Samostalno obavljaju dalje analize vremenskih podataka i vrše njihovo predstavljanje na web aplikaciji.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Potrebne kompetencije za pohađanje kursa su:

 • Osnovno poznavanje programskih jezika HTML, CSS i JavaScript;
 • Osnovno poznavanje Python programskog jezika;
 • Poznavanje web developmenta korištenjem Python programskog jezika;
 • Osnovno poznavanje matematičkih funkcija.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

Najave

DEKODIRAJ ZA PRIJEDOR-INOVACIJSKI IZAZOV ZASNOVAN NA OTVORENIM PODACIMA GRADA PRIJEDORA

Kako potencijalnim investitorima, građanima i građankama na inovativan način predstaviti Grad Prijedor kao povoljno poslovno i radno okruženje, i mjesto ugodno za život?

Grad Prijedor i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) Vas pozivaju na hibridni “Info dan” u cilju promocije Inovacijskog izazova zasnovanog na otvorenim podacima Grada Prijedora- Dekodiraj za Prijedor.

Grad Prijedor je prva jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koja ima Portal otvorenih podataka čiji je cilj prikupljanje, kategorizacija, distribucija i korištenje podataka kojima upravljaju Grad Prijedor te javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Grad Prijedor.

Inovacijski izazov, ili takmičenje „Dekodiraj za Prijedor“  ima za cilj podstaći profesionalce i mlade  da korištenjem postojećih podataka na portalu za otvorene podatke Grada Prijedora zajedno sa drugim otvorenim ili dostupnim izvorima podataka ponude digitalna rješenja i/ ili istraživačke radove za identifikovane probleme ili izazove, te na inovativan način predstave Prijedor svim potencijalnim investitorima.

Tokom hibridnog “Info dana” će se detaljno prezentovati:

 • Inovacijski izazov zasnovan na otvorenim podacima
 • Očekivani rezultati inovacijskog izazova
 • Tim inovacijskog izazova
 • Kako se prijaviti i uslovi učestvovanja na inovacijskom izazovu
 • Faze Inovacijskog izazova
 • Kategorije izazova ( Digitalna rješenja, Digitalno rješenje predloženo od strane mladih, Istraživački rad) 
 • Nagrade po kategorijama
 • Kriterijumi i pravila evaluacije

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

 • Privatne kompanije i start-upovi
 • NVO-i i fondacije
 • Naučne i istraživačke institucije
 • Freelanceri 
 • Mladi sa područja Grada Prijedora (do 30 godina starosti u trenutku podnošenja ideje/ aplikacija na izazov) 

PRAKTIČNE INFORMACIJE i REGISTRACIJA:

Datum: 13.04.2023. godine

Vreme: 11:00 časova (registracija učesnika počinje u 10:45). Vreme trajanja 2 sata

Mesto: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9 , Prijedor i onlajn putem linka koji ćete  dobili nakon registracije

Registracija je otvorena do 13 časova  11.04.2023. godine  putem linka za >>>> link

Sve informacije o Inovacijskom izazovu- Dekodiraj za Prijedor  su dostupne na  >>>> platformi za otvorene inovacije

Za sva dodatna pitanja kontakt osoba Saša Karalić putem email adrese sasa.karalic@preda.rs.ba

Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

Na osnovu člana 32. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/2021), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-323-1/22 od 20.01.2023. godine JU Mašinska škola Prijedor, u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ objavljuje:

J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

Program osposobljavanja se organizuje u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ (u daljem tekstu: Projekat), koji se finansira iz budžeta Grada Prijedora.

Projekat realizuje Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i JU Mašinska škola Prijedor.

U okviru projekta, planirano je osposobljavanje za operatera na CNC mašinama za obradu drveta. Primarna ciljna grupa poziva su nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, dok će se velika pažnja posvetiti i već zaposlenim licima u privrednim subjektima, odnosno licima koja su zaposlena, a žele da promjene zanimanje/posao i koja su zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu drveta.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv gore navedenim licima da se prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja: Operater na CNC mašinama za obradu drveta.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 18/14. Program osposobljavanja traje 140 časova, od čega 57 časa teoretske nastave i 83 časa praktične nastave.

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor i eventualno u lokalnim preduzećima.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave.

Obuka će biti BESPLATNA za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za stručne predavače, potrebni materijal za rad, ljekarska uvjerenja i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

OPŠTI USLOVI

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako:

 • ima navršenih 18 godina života,
 • ima završenu najmanje srednju školu,
 • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
 • prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u sektoru drvoprerade/proizvodnje namještaja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Prijava za upis (popunjava se u školi)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (prednost, ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci drvoprerade)
 • Rodni list
 • Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva ili pismo podrške poslodavca za zaposlena lica (osim za lica iz kategorije studenata).

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.

UPISNI ROK
Javni poziv ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja u sedmičnim novinama „Kozarski Vjesnik“, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

PROCEDURA ZA UPIS
Sva lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljaju neophodna dokumenta u JU Mašinska škola Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4 svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog Javnog poziva.

ODABIR POLAZNIKA
Odabir polaznika za programe osposobljavanja će vršiti komisija imenovana od strane direktora JU Mašinska škola Prijedor. Planirani broj polaznika je 12. Ako se na Javni poziv prijavi više od 12 kandidata, Komisija će prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja.

U Prijedoru, 23.02.2023.godine,
Broj: 219/23 DIREKTOR
mr Borislav Kojić

Vijesti

Organizovane Konsultacije/Info dan za zainteresovane pružaoce usluga stručnih predavača

U prostorijama Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ su organizovane Konsultacije/Info dan za sva lica zainteresovana za iskazivanje interesa za pružanje usluga stručnih predavača po Javnom pozivu za iskazivanje interesa za provođenje programa neformalnih obuka/programa osposobljavanja, a za potrebu realizacije gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ u 2023. godini.

Cilj ovoga događaja je bio da se zainteresovana lica koja pružaju usluge predavanja iz oblasti kreativnih industrija detaljnije upoznaju sa ciljevima poziva, te očekivanjima Razvojne agencije PREDA“, kako bi na adekvatan način u skladu sa dostupnim finansijskim sredstvima i tehničkim mogućnostima definisala odgovarajući ciklus obuka/programa osposobljavanja za 2023. godinu. 

Konsultacijama/Info danu je prisustvovalo 10-ak pružaoca usluga stručnih predavača.

Projekti

Početak projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH“

U periodu od 01.02. do 02.02.2023.godine predstavnik Agencije “PREDA” zajedno sa predstavinicima Grada Prijedora učestvovali su na kick-off sastanku projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH”. Sastanak je održan u Firenci, Italija u oprganizaciji vodećeg partnera na projektu Udruženje ANCI iz Toskane. 

Cilj projekta “Climaborough” je unapređenje tradicionalnih pristupa urbanističkom i prostornom planiranju i kreiranje otvorenog skupa alata za podršku u procesu klimatske tranzicije u gradovima. Poseban fokus projekta je na sektorima: energetike, transporta, otpad i cirkularne ekonomije a sve u cilju ostvarivanja cilja klimatske neutralnosti do 2050.godine,  i u skladu sa preporukama Evropske unije. 

Fokus projekta je na kreiranju rješenja za smanjenje emisije CO2 u gradovima koji troše 65% energije i čine više od 72% globalne emisije CO2.

Projekat “Climaborough” je započeo 1. januara, a datum završetka je predviđen za 31. decembar 2026.godine.

“Climaborough” je finansiran iz evropskog istraživačkog programa Horizont Evrope 2021-2027 (poziv Horizon-Miss-2021) s ukupnim budžetom od 11 miliona evra. Projekat “Climaborough” okupio je 28 projektnih partnera iz 15 evropskih zemalja. 

Na prvom sastanku projektnog konzoricijuma definisani su naredni koraci za uspješnu implementaciju projekta u narednom periodu. 

U prvih šest mjeseci projekta, uključeni gradovi, od kojih je mnoge odabrala Evropska komisija kao jedne od 100 vodećih urbanih područja sa misijom klimatske neutralnosti, imaju zadataka da definišu plan izazova s ​​kojima se trebaju suočiti i prevladati.

Gradske mjere podrške

 JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA/PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA 

 Mjere podrške efikasnijem funkcionisanju tržišta rada se kontinuirano provode uz korištenje namjenskih sredstava Budžeta Grada Prijedor i ostalih dostupnih izvora finansiranja. Kroz organizaciju formalnih i neformalnih programa osposobljavanja za nezaposlena i nezaposlena lica, te ostale socijalne kategorije (žene, mladi, učenici, studenti, ranjive grupe) jačaju se kompetencije radne snage u skladu sa zahtjevima lokalnih poslovnih subjekata.

Cilj poziva je definisanje ciklusa obuka/programa osposobljavanja za 2023. godinu, koji će lokalnim korisnicima (polaznicima) omogućiti sticanje znanja i vještina baziranih na upotrebi informacionih i srodnih tehnologija.

U skladu sa generalnim konceptom projekta, fokus je stavljen na zanimanja i vještine neophodne za rad u sektorima kreativne i tzv. „outsourcing“ industrije. Posebno interesantne oblasti za realizaciju obuka/programa osposobljavanja su: 

2D/3D dizajn (softveri za modeliranje, 3D print, CNC tehnologija) 

Grafički dizajn 

Web dizajn 

Mobilne aplikacije 

Izrada video igara („Gaming“ industrija) 

Video i audio produkcija 

Fotografija 

Digitalni marketing 

Usluge i vještine za „outsourcing“ industriju 

Navedena lista je indikativna i ne isključuje mogućnost kandidovanja oblasti koje nisu gore pomenute.

U skladu sa finansijskim i tehničkim mogućnostima, a u cilju šireg obuhvata, za svaku od navedenih oblasti će se organizovati samo jedan program osposobljavanja, odnosno jedna obuka. Trajanje jednog programa osposobljavanja, odnosno obuke (planirani fond časova), treba da bude u skladu sa kompleksnošću predmetne oblasti i planiranim ishodima učenja. Za obuke za koje predloženi fond časova bude veći od 45, tražiće se detaljno obrazloženje predlagača. 

Lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, prijavu na poziv za iskazivanje interesa mogu podnijeti elektronskim putem na e-mail: obuke@predaprijedor.com, slanjem sljedeće dokumentacije: 

Obavezna dokumentacija: 

 • Popunjen obrazac za prijave za iskazivanje interesa (word ili pdf format), 
 • Diploma formalnog obrazovanja (skenirana), 
 • Lista referenci vezanih za oblast ponuđenih obuka (word ili pdf format), 
 • Lista referenci vezanih za predavačko iskustvo (word ili pdf format), 
 • Kratka biografija (CV). 

Dodatna dokumentacija koja će se uzeti u obzir pri evaluaciji prijava za iskazivanje interesa: 

 • Diplome/sertifikati/potvrde/uvjerenja/licence/ugovori vezane za predmetnu oblast (skenirane), 
 • Dokaz o poslovanju u predmetnoj oblasti (skenirane verzije Rješenja o registraciji, finansijskih izvještaja za 2021. godinu i sl.). 

Rok za podnošenje prijava za iskazivanje interesa i navedene dokumentacije je 27.02.2023. 

Za sva lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, odnosno koja žele da podnesu prijavu, održat će se konsultacije/info dan u prostorijama Razvojne agencije „PREDA“, adresa: Aleja kozarskog odreda 9, 79100 Prijedor (bivša upravna zgrada fabrike Celpak) 14.02.2023. godine u 13 časova. 

PREUZMI DOKUMENTACIJU JAVNOG POZIVA

1238