Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Gradske mjere podrške

Gradske mjere podrške

Obuka „Truck Dispatch“ uspješno okončana

Obuka „Truck Dispatch“ koju je organizovala Razvojna agencija Grada Prijedora u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“,  u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo uspješno je okončana. Obuka je trajala u periodu maj – jun 2022. Teorijski i praktični dio se izvodio u prostorijama Razvojne agencije Grada Prijedora „PREDA“ i u prostorijama firme ELI Technologies.

Teorijski dio osnovnog teoretskog predavanja je obuhvatao 20 časova, dok je praktični dio organizovan za svakog kandidata pojedinačno 24h (po kandidatu) organizovanog u tri grupe od ukupnog broja polaznika.

Tokom teorijskog dijela obradjene su mnoge teme vezane za „Truck Dispatch“ oblast, gdje su se polaznici mogli upoznati sa svim najvažnijim elementima iz ove oblasti.U prvom dijelu teorijskog dijela predavanja polaznici su se mogli upoznati sa obavezama jednog Truck dispatchera i njegove saradnje sa ostalim članovima tima.

U drugom praktičnom dijelu predavanja koje je održano u prostorijama firme ELI Technologies, polaznici su samostalno mogli da prate i pružaju logističku podršku vozačima i da pronalaze nove poslove. Samim tim su bili slobodni u izvođenju logističke podrške i ostalih vezanih poslova što im je dosta pomoglo da se još više upoznaju sa svim pozitivnim i negativnim situacijama koje se mogu pojaviti u ovom pozivu.Tokom praktičnog dijela obuke polaznici su imali priliku da prođu kroz cjelokupnu oblast i prodju sve faze rada jednog „truck dispatchera“.

Takođe im je omogućen sav pomoćni materijal koji se koristi u „truck dispatch“ poslovima kao što su planner i week log. Ovo im je omogućilo da na što kraći način sakupe što više podataka o novim vozačima i poslovima.Sa svim ovim prikupljenim podacima polaznici su uz korištenje „Samsara“ sistema za „dispetchovanje“ mogli da prodju kroz cjelokupnu oblast „Truck Dispatch“ obuke.

Gradske mjere podrške

Započela obuka „Truck Dispatch“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“, započela je sa izvođenjem obuke „Truck Dispatch“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Teorijska i praktična obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 10 kandidata.

Cilj ove obuke je upoznavanje sa osnovama „trucking“ industrije, te radom i obavezama jednog „truck dispatchera“ kako bi se polaznici stekli određeno znanje i vještine i stekli mogućnost samostalnog rada.

Gradske mjere podrške

Poziv za podršku internacionalizaciji poslovanja

Agencija za ekonomski razvoj realizuje projekat „Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća i promociju privrednih potencijala grada Prijedora“ koji finansira Grad Prijedor. Projekat ima za cilj da kroz kreiranje alata za istraživanje tržišta, analizu te stvaranje sadržaja za promociju pomogne malim i srednjim preduzećima na području grada Prijedora da unaprijede svoj poslovni rezultat i pristupe novim inostranim tržištima.

U okviru projekta, za potrebe internacionalizacije poslovanja i online vidljivosti, u mogućnosti smo da vam ponudimo sledeće usluge:

• Analizu tržišta i konkurencije kroz dostupne online informacione sisteme za optimizaciju poslovanja (SEO, Content marketing, Market Research, Advertising),
• Izrada promotivnog web, grafičkog i video materijala za promociju proizvoda ili usluga,
• Optimizovana marketinška kampanja na EU tržište pojedinačnih firmi na osnovu urađene analize, akcionog plana i kreiranog materijala (video, grafika) u toku projekta.

Pozivamo zainteresovane da odgovorom na ovaj poziv na email adresu marko.goronja@preda.rs.ba, najkasnije do četvrtka, 10.02.2022. godine, iskažu svoje interesovanje za saradnju u oblasti promocije potencijala na ciljanom internacionalnom tržištu. Molimo Vas da nam u odgovoru navedete za koje od ponuđenih usluga ste zainteresovani. Nakon isteka roka za dostavljanje odgovora na poziv, tim Agencije će organizovati sastanak sa firmama koje iskažu interes.

Gradske mjere podrške

Uručena uvjerenja polaznicima obuka za deficitarna zanimanja

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci za zanimanja CNC operater u metalopreradi i zavarivač, uručena su danas za 25 lica. Programe osposobljavanja organizovala je Mašinska škola Prijedor u okviru projekta podrške zapošljavanju koji je realizovala Agencija PREDA. Časovi teorijske i praktične nastave odvijali su se tokom 2020. godine uz prekide prouzrokovane pandemijom korona virusa.

Uvjerenja o uspješno završenoj obuci

Ovim događajem završena je implementacija projekta, koji se bazirao na organizaciji obuka za deficitarna zanimanja i poslove. Pored pomenutih formalnih programa osposobljavanja, za koje je bila zadužena Mašinska škola, tokom 2020. godine realizovane su i obuke u skladu sa potrebama sektora kreativne industrije i informacionih tehnologija, a koje je organizovala Agencije PREDA. Obuke su realizovane u oblastima 3D modeliranja, web dizajna, video produkcije, digitalne fotografije i grafičkog dizajna.

Programe je pohađalo ukupno 100 lica, a projekat je u potpunosti finansirao Grad Prijedor u vrijednosti od 35.000 KM.