Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Projekti

Gradske mjere podrške

Obuka za CNC operatera na mašinama za obradu drveta

Program je namjenjen licima sa:

 • navršenih 18 godina starosti
 • završenom srednjom školom
 • opštim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima

Realizacija programa je planirana za period februar – april 2023 godine kroz 57 časova teorijske i 83 časa praktične nastave u saradnji sa Mašinskom školom i Klasterom „Drvo-PD“ Prijedor. Troškove obuke finansira Grad Prijedor, kroz budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i preduzetništvo – “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.    

Prednost pri odabiru će imati:

 • nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Prijedor,
 • zaposlena lica sa radnim iskustvom u drvnom sektoru,
 • ostala zaposlena lica zainteresovana za sticanje kompetencija u ovoj oblasti.

Obuka će se izvoditi po javno važećem programu osposobljavanja, a uspješnim polaznicima će se izdati uvjerenje o osposobljenosti.  

Interes za učešće se može iskazati putem e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com , uz obavezno dostavljanje sljedećih informacija:

 • ime i prezime,
 • godine starosti,
 • stručna sprema,
 • radni status (nezaposlen, zaposlen, student) 

Za više informacija nam se možete obratiti putem navedene e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com ili telefonski na 052 240 411.    

Feel Kozara-Explore

Feel Kozara – EXPLORE predstavio „Bitku na Kozari kroz virtualnu stvarnost“ u Memorijalnom muzeju Mrakovica

Danas je u Memorijalnom muzeju na Mrakovici održana promocija aplikacije „Bitka na Kozari kroz virtuelnu stvarnost“. 

Ranijom realizacijom Feel Kozara projekta Nacionalni park je obogatio turstičke sadržaje. Sada kroz EU4BusinessRecovery projekat, kojeg sufinansiraju Evropska Unija i Savezna Republika Njemačka, Feel Kozara Explore nastavlja s jačanjem Nacionalnog parka Kozara kao poželjne destinacije kroz unaprjeđenje infrastrukture, donoseći novi sadržaj koji će postati dijelom stalne postavke Memorijalnog muzeja na Mrakovici.

Događaj je otvorio direktor Nacionalnog parka Kozara, gospodin Božidar Nikoletić, koji je poželio dobrodošlicu prisutnima i ovom prilikom izrazio zadovoljstvo dosadašnjim partnerstvom i saradnjom sa Razvojnom agencijom grada Prijedora PREDA, glavnim nosiocem Feel Kozara -EXPLORE projekta.

Prisutne je pozdravio i direktor Agencije PREDA, gospodin Aleksandar Drljača i istakao da je bilo zadovoljstvo raditi na realizaciji ove projektne aktivnosti i da Razvojna agencija u okviru projekta, uz podršku donatora, namjerava unijeti i dodatne sadržaje u cijeloj potkozarskoj regiji.  

Virtuelna stvarnost u muzejima širom svijeta počinje da zauzima sve značajnije mjesto kao interesantan i edukativan način predstavljanja istorijske građe. “Bitka na Kozari kroz virtuelnu stvarnost” sažima nekoliko različitih iskustava: istorijski događaj po kojem je poznata ova planina, ali i doživljaj njenog prirodnog i kulturnog bogatstava.

Kroz virtuelnu stvarnost prikazano je bogatstvo prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na kojem počiva ovaj nacionalni park. Vrhunska grafika i animacija dio su virtuelnog doživljaja jedne od najpoznatijih bitaka iz perioda Drugog svjetskog rata koju su u virtuelni svijet prenijeli istraživači laboratorije Sarajevo Graphics Group, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Udruženja Digi.ba.

U virtuelnom svijetu korisnici susreću istorijske ličnosti poput Mladena Stojanovića, Mire Cikote i Mike Mandić, koji korisnika vode kroz vrijeme, kozarske šume i događaj po kojem je Kozara ostala zapamćena. Prolaskom kroz 5 nivoa edukativne igrice i savladavajući prepreke koje pred njih postavlja virtuelna stvarnost, korisnici na kraju imaju priliku da izgrade Spomenik Revoluciji i zapravo saznaju njegovu simboliku. 

Rezultati saradnje sa Razvojnom agencijom PREDA vidljivi su u cijelom Nacionalnom parku, a sada kroz Feel Kozara – EXPLORE promjene su unesene i u Muzej.  Početkom projekta smo pred sebe postavili težak zadatak kako predstaviti mlađim generacijama istorijske 

događaje na način da bude zanimljivo, da ima edukativan karakter, kako za njih tako i za starije posjetioce,  i da istovremeno tome pristupimo s punim poštovanjem prema jednom istorijskom događaju kao što je Bitka na Kozari. Kroz izuzetnu saradnju sa Udruženjem Digi.ba, mislim da smo u tome uspjeli, navela je Marina Ljubičić Bogunović, viši kustos ovog muzeja i rukovodilac sektora kulturno-istorijskog nasljeđa u Nacionalnom parku Kozara.

Pored VR aplikacije i odgovarajuće opreme za njeno prikazivanje, Muzej je kroz ovaj projekat dobio dodatnu opremu zahvaljujući kojoj će dio obimnih  muzejskih istraživanja i građe, koji se ranije nisu mogli  prikazati na tradicionalan način, učiniti dostupnim zainteresovanim posjetiocima.

Feel Kozara – Explore projekat započeo je s realizacijom u maju ove godine. Cilj projekta je objedinjavanje turističke ponude gradova koji okružuju Kozaru kroz niz aktivnosti koje su prvenstveno namijenjene malim i srednjim preduzećima iz ugostiteljstva i turizma u procesu oporavka od posljedica izazvanih pandmijom COVIDA-19. Sve projektne aktivnosti uspješno provodimo zahvaljujući sjajnoj mreži saradnika koja obuhvata predstavnike turističkih organizacija i razvojnih agencija Prijedora, Novog Grada, Gradiške, Kostajnice i Kozarske Dubice, koji su i danas s nama i kojima ovim putem zahvaljujem, rekla je u svom obraćanju Boris Srdić, projekt menadžer. 

„Feel Kozara – Explore” se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, te ujedno unapredjuje turistički potencijal. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine. 

Više informacija na : https://eu4business.ba/ 

Za više informacija o projektu „Feel Kozara – Explore“, molimo kontaktirajte:

Nataša Savanović, administrativno-tehnički asistent, Razvojna agencija PREDA iz Prijedora 

Tel: +387 65 917 144

E-mail: natasa.savanovic@preda.rs.ba

Feel Kozara-Explore

„Feel Kozara – EXPLORE“ – pozitivan primjer zelenog turizma na konferenciji Green Destinations 2022 and Future of Tourism u Atini

Čak 250 predstavnika iz 43 zemlje ujedinjene zajedničkim idejama o usvajanju „zelenih“ vrijednosti koje unaprjeđuju atraktivnost, konkurentnost i kvalitetu turističkih destinacija okupilo se na konferenciji Green Destinations 2022 and Future of Tourism u Atini.

Zahvaljujući EU4BusinessRecovery programu, koji implementira GiZ uz podršku Evropske unije i Vlade SR Njemačke, konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, kao i predstavnici lokalnih agencija.

Green Destinations, neprofitna fondacija koja stoji iza organizacije ove konferencije, fokus svojih aktivnosti usmjerava ka promociji i razvoju destinacija održivog turizma širom svijeta, te su kao i svake godine predstavili Top 100 održivih turističkih destinacija. Ove godine među njima se našla i priča „Park prirode Orjen – zaštićeno područje u službi turističke ponude i održivog razvoja“ iz Trebinja, a na jednom od mnogobrojnih panela predstavljena je i DINARDICA iz Mrkonjić Grada – prva zelena destinacija u BiH, koja je prošle godine bila na ovoj prestižnoj listi. 

Mnogobrojni panelisti, navodeći primjere dobrih praksi iz bližeg okruženja i svijeta, kao siguran put ka uspjehu istakli su međusobnu saradnju i posvećenost svih aktera istom cilju. Razvojna Agencija grada Prijedora PREDA, takođe jedna od učesnica ovogodišnje konferencije, kroz svoje projekte teži ka formiranju i razvoju uspješnih turističkih destinacija u našoj zemlji. Projekat na kojeg su s pravom ponosni je „Feel Kozara – EXPLORE“, predstavljen kao jedan od pozitivnih primjera na konferenciji. Cilj im je da u narednom periodu, zajedno sa Nacionalnim parkom Kozara kao partnerom, približe ovaj divni park dobijanju certifikata zelene destinacije. Iako se radi o izazovnom i dugotrajnom procesu, to je jedan od najboljih načina zaštite i promocije prirodnog, kulturnog i istorijskog bogatstva.

„Feel Kozara – EXPLORE“ projekat se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

Gradske mjere podrške

Započela obuka „3D modeliranje“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „3D modeliranje“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 10 polaznika.

3D modeliranje je oblast koja je sve više zastupljena kako u metalskoj i drvnoj industriji,tako i u ostalim granama industrije. Polaznici kroz ovu obuku mogu da savladaju osnovna znanja i vještine iz oblasti 3D modeliranja kroz koja bi u budućnosti mogli da pokrenu i svoj vlastiti biznis.

Gradske mjere podrške

15 polaznika prisustvuje obuci iz “Web Design-a”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „Web Design“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 15 polaznika. 

Kroz ovu obuku polaznici će steći osnovna znanja i vještine u izradi Web stranica kako bi u budućnosti mogli samostalno da izrađuju Web stranice i budu konkurentni na sve zastupljenijem tržištu rada iz ove oblasti.

Feel Kozara-Explore

Tople priče malih porodičnih biznisa – stvarni turistički potencijal Kozare i Potkozarja

 “Feel Kozara – EXPLORE” nastavlja jačanje i promociju turističkih potencijala planine Kozare i okoline sa toplim pričama malih porodičnih biznisa iz kozarske regije. Dvadeset mikro, malih i srednjih preduzeća koja se bave uslužnim djelatnostima  u ugostiteljstvu i turizmu sa područja Nacionalnog parka Kozara, Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice i Gradiške krajnji su korisnici projekta. 

Kako je uporedo s realizacijom projekta trajala i pandemija COVID-19, bilo je sve jasnije da su, u ekonomskom smislu, njome najviše pogođeni ugostiteljski i turistički sektori pa je „Feel Kozara“ nastavila svoju priču kao „Feel Kozara – EXPLORE“ u cilju da istraži i osnaži turističke potencijale planine ove regije kroz lokalne preduzetnike. 

Jedan od specifičnih ciljeva Feel Kozara – EXPLORE projekta, koji finansira Evropska unija, a provode Razvojna Agencija grada Prijedora PREDA i Nacionalni park Kozara, je da se unaprijedi turistička ponuda Nacionalnog parka Kozara. Kroz savremen prikaz sadržaja, kreiranjem virtuelne realnosti u memorijalnom Muzeju u Mrakovici, obuhvaćeno je i bogatstvo prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na kojem počiva ovaj nacionalni park.

Feel Kozara – EXPLORE projekat se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

Cilj projekta je da nabavkom opreme, aparata, dodatnim edukacijama i promocijom  pomogne bržem oporavku i razvoju novih turističkih sadržaja ovog područja.

Partneri u „Feel Kozara – EXPLORE“ priči jesu Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“, kao vodeći partner, i Nacionalni park Kozara, koji će zahvaljujući ovom projektu dodatno unaprijediti turističku infrastrukturu i sadržaje Parka.

Projektne ativnosti „Feel Kozara – EXPLORE“ su u punom zamahu. Zahvaljujući sjajnoj saradnji s turističkim organizacijama okolnih gradova i Razvojnom agencijom Gradiška, upravo u svrhu stvaranja promotivnih sadržaja, posjetili smo većinu naših korisnika. Video-sadržaji i promotivni spotovi će prikazati dobre domaćine s Kozare i Potkozarja, čućemo tople priče malih porodičnih biznisa, vrijednih ruku koje stvaraju proizvode i delicije svojstvene samo ovom području. 

Pogledajte bogatstvo koje nas okružuje, postanite i vi Feel Kozara Explorer!

Za više informacija o EU4Business programu, posjetite www.eu4business.ba

Gradske mjere podrške

Prodružen rok za prijavu polaznika za pohađanje obuke „3D MODELOVANJE (SolidWorks)“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ je u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ (u daljem tekstu: Projekat), raspisala javni poziv za sve zainteresovane da se prijave za pojađanje obuke „3D modelovanje (SolidWorks)“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ obavještava sve zainteresovane da je rok za prijavu produžen do 20.09.2022. godine do 15:30 časova.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020.

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

 • Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

 • Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;
 • Osobe tehničkih zanimanja;
 • Osobe sa poznavanjem rada na računaru;
 • Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.   

За пријављивање на Јавни позив неопходно је доставити испуњени Пријавни образац, те пратећу документацију (уколико је релевантно) за доказивање чињеница из Пријавног образца.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna zgrada fabrike „Celpak“ – kontakt osoba: Dušan Stupar).

Gradske mjere podrške

Javni poziv za prijavu polaznika za pohađanje obuke  “3D modelovanje (SolidWorks)”

Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u okviru projekta “Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku “3D modelovanje (SolidWorks)”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke “3D modelovanje (SolidWorks)”.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020. 

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama Prijedor Circle Hub-a, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

*         Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da
nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

*         Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;

*         Osobe tehničkih zanimanja;

*         Osobe sa poznavanjem rada na računaru;

*         Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je 05.09.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike “Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

Feel Kozara-Explore

Virtuelni prikaz „Bitke na Kozari“ uskoro u Memorijalnom muzeju na Mrakovici

Na 80. godišnjicu Bitke na Kozari u Memorijalnom muzeju na Mrakovici (Prijedor) u toku su pripreme za postavku virtuelnog prikazivanja ovog istorijskog događaja korištenjem napredne tehnologije, koja će upotpuniti i osavremeniti stalnu muzejsku postavku, te obogatiti turističku ponudu Nacionalnog parka Kozara.

U toku je finalizacija scenarija koji će sadržavati priču o stvarnim učesnicima Bitke na Kozari i tajnama koje čuvaju bogate šume ove male planine velikog srca. Dok se završavaju prva snimanja, Udruženje građana DIGI.BA radi na razvoju softvera za prikaz virtuelne stvarnosti, čije je postavljanje predviđeno do kraja oktobra ove godine.

Korištenje tehnologije virtuelne stvarnosti (VR) novi je trend u polju kreativne industrije i sve češće se koristi u svrhu obrazovanja, umjetnosti, kulture i turizma.

Interesovanje za tradicionalno prezentovanje muzejske građe opada i savremeni posjetioci osim fizičkog dokaza (eksponata), zahtijevaju priču i stvarni doživljaj. Kao reprezentativne institucije, uključene u istraživanje i prezentaciju određenih područja, muzeji i kulturni centri su idealno okruženje za korištenje napredne tehnologije virtuelne stvarnosti u edukativne svrhe.

Marina Ljubičić, kustos Memorijalnog muzeja na Mrakovici smatra da apliciranje virtuelne realnosti donosi novi, moderan i mlađim generacijama interesantan način učenja istorije. 

“Pri izradi scenarija za ovu aplikaciju nastojali smo da naglasimo njenu edukativnu svrhu, izdvajajući značajne ličnosti i događaje vezane za ovaj istorijski period. Pored toga, nastojali smo da mlađim generacijama približimo i određene trenutke iz života običnih ljudi toga vremena, koji se danas ne mogu ili jako rijetko mogu doživjeti i vidjeti”, kazala je Ljubičić. 

Jedan od specifičnih ciljeva Feel Kozara – EXPLORE projekta,koji finansira Evropska unija, a provode Razvojna Agencija grada Prijedora PREDA i Nacionalni park Kozara, jeste unaprijediti turističku ponudu Nacionalnog parka Kozara. Kroz savremen prikaz sadržaja, kreiranjem aplikacije virtuelne realnosti (VR), obuhvatiće se bogatstvo prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na kojem počiva ovaj nacionalni park.

Memorijalni Muzej na Mrakovici posjeduje bogatu kolekciju artefakata iz perioda istorije Kozare i Potkozarja u Drugom svjetskom ratu, kao i dokumente i istorijsku građu o samom nastanku Memorijalnog kompleksa Mrakovica. Bitka na Kozari je utkana kako u istoriju Nacionalnog parka Kozara, tako i cijelog područja i porodičnih priča potkozarske regije.

Po uzoru na Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” u Jablanici, gdje je takođe virtuelno prikazan ovaj veliki istorijski događaj, jedna od aktivnosti Feel Kozara – Explore projekta jeste da, koristeći moderne alate, načine učenja i saznavanja, prikaže prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe Kozare.

Feel Kozara – EXPLORE projekat se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

Za više informacija o projektu molim vas kontaktirajte: 

Nataša Savanović, Razvojna agencija Grada Prijedora 

PREDA

Tel: +387 52 240 411 

fax: +387 52 241 601

Mob+ 387 65 917 144

natasa.savanovic@preda.rs.ba

Gradske mjere podrške

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE “WEB DESIGN”

Na osnovu člana 25. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 07/22, „Službeni glasnik Grada Prijedora” br. 07/22, v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” Prijedor, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANjE OBUKE „WEB DESIGN”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku „Web Design”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere za kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke „Web Design”.

Program obuke čini 5 modula:

HTML i osnove
CSS
Javascript
VueJS
Vuetify UI framework.

Tokom obuke u trajanju od 48 časova, polaznici će se upoznati sa osnovnim i relevantnim pojmovima „Web Design” – a, te steći nova znanja i vještine za samostalno kreiranje “Web” stranica prilagoćenih bilo kom računaru, tabletu ili pametnom telefonu. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a”, u periodu od 15. septembra do 15. novembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora;
Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti vlastiti biznis ili pronaći zaposlenje u IT sektoru;
Radnici iz IT firmi registrovanih na području Grada Prijedora, koji žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati;
Svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti, koja je inače visokorastuća na domaćem i inostranom tržištu rada;
Prednost će imati nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina i sa poznavanjem rada na računaru, programiranju, veb-dizajnu i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Prijavni obrazac

Rok za dostavljanje prijava je 25.08.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA” (adresa: co-working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

U Prijedoru, 10.08.2022.godine,

Broj: 003-23/22 v.d. DIREKTORA

Aleksandar Drljača

1235