Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Feel Kozara-Explore

Feel Kozara-Explore

U Razvojnoj agenciji Preda započeta realizacija novog projekta, Feel Kozara – Explore

Može se reći da je riječ o logičnom nastavku „Feel Kozara“ projekta, čija je realizacija u okviru projekta EU4Business, finansiranom od strane Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, završena početkom ove godine i tokom čije je realizacije upravo slogan „Feel Kozara“ (Osjeti Kozaru) postao svojevrstan brend kojim je obogaćena turistička ponuda jednog od najljepših nacionalnih parkova u Bosni i Hercegovini – Nacionalnog parka Kozara. Pored toga „Feel Kozara“ je u sebi sažela i turističku ponudu Kozare i gradova koji je okružuju.

Implementacija projekta se dešavala uporedo sa pandemijom COVID-19 i bilo je jasno da su, u ekonomskom smislu, njome najviše pogođeni ugostiteljski i turistički sektori.

U sklopu Feel Kozare, Agencija PREDA zajedno sa Gradom Prijedorom je osnovala Savjet za turizam, kao savjetodavno tijelo čiji će članovi iz reda javnih institucija, kulturnih i sportskih društava, te predstavnika ugostiteljskog sektora direktno učestvovati u predlaganju i kreiranju turističke ponude prijedorske regije.

O značaju osnivanja ovakvog tijela govorio je Aleksandar Drljača, vršilac dužnosti direktora Agencije PREDA, kao i o zadovoljstvu što se uspješna „Feel Kozara“ priča nastavlja pod okriljem EU4BusinessRecovery programa, ovaj put u formatu projekta koji je prva intervencija ka oporavku turizma i ugostiteljstva poslije pandemije.

Dio EU4BusinessRecovery projekta EU i Savezne Republike Njemačke

Milena Gnjatović Simatović, regionalni menadžer projekta je navela da se „Feel Kozara – Explore” implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine“. 

Partneri u “Feel Kozara – Explore” priči jesu Agencija PREDA kao vodeći partner i Nacionalni park Kozara, koji će zahvaljujući ovom projektu unaprijediti smještajne kapacitete u okviru Nacionalnog parka Kozara adaptacijom postojećih bungalova, a uvođenjem modernih tehnologija u Muzeju u Mrakovici će se na inovativan način predstavljati prirodno i kulturno-istorijsko bogatstvo kojim obiluje ovaj nacionalni park.

Evidentno je da će osnovne aktivnosti projekta biti usmjerene ka jačanju turističkih i ugostiteljskih usluga nakon pandemije, pa su projektom obuhvaćena mikro, mala i srednja preduzeća, čija je osnovna uslužna djelatnost iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Nabavkom opreme, aparata i drugih potrepština, te dodatnom promocijom pomoći će se bržem oporavku, ali i razvoju novih turističkih sadržaja na području Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice i Gradiške.

Kako smo tokom “Feel Kozara” projekta formirali izuzetnu povezanost i saradnju sa turističkim organizacijama ovog područja, upravo će one biti ta spona između projekta i krajnjih korisnika“ istakla je Simatović, te navela da ukupna vrijednost “Feel Kozara – Explore” projekta iznosi preko 330.000 KM, od čega je učešće Nacionalnog parka Kozara i Razvojne agencije PREDA oko 21% od ukupnog iznosa.

Božidar Nikoletić, vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka Kozara je izrazio zadovoljstvo ponovnom saradnjom sa Razvojnom agencijom PREDA: „Želimo ići putem očuvanja područja Nacionalnog parka Kozara kao zaštićenog područja. Na tom putu želja nam je da obezbjedimo svakom posjetiocu jedinstven doživljaj upoznavanja sa svim turističkim sadržajima”.

Boris Srdić, menadžer projekta govorio je o neophodnosti razvoja održivog turizma i načinima upravljanja destinacijom, koju ipak najbolje opisuje upravo sam moto EU4Business programa: “Za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju”. Kompleksnost turističke djelatnosti sa svim svojim specifičnostima utiče na stalnu potrebu za preduzimanje novih akcija s ciljem prilagođavanja turističkog proizvoda zahtjevima turističke tražnje kroz prepoznavanje potreba turista u stvaranju turističkog proizvoda, njegovoj realizaciji i nastupu na turističkom tržištu. U svrhu toga Razvojna agencija Grada Prijedora PREDA je predložila potpisivanje Sporazuma o saradnji koji bi u budućnosti vodio ka formiranju prepoznatljive turističke destinacije uz očuvanje kulturnog identiteta svake lokalne zajednice ponaosob. Sporazum su potpisali Razvojna agencija PREDA, Nacionalni park Kozara, turističke organizacije potkozarske regije i Razvojna agencija Gradiška.

Više o EU4Business i EU4BusinessRecovery projektima možete pronaći na: www.eu4business.ba