Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: REPRO

DSCF5591-scaled
REPRO

Otvoren Resursni centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru

Dana 15.12.2021. godine su predstavljeni rezultati projekta projekta „REPRO“, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke koji ima za cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprijeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ovom prilikom, službeno je otvoren „Centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru – Resursni centar” koji ima za cilj da premosti postojeći jaz između aktivnosti i nastojanja da se stvore uslovi za rast i razvoj drvoprerade i proizvodnje nameštaja.

Centar obuhvata dvije funkcionalne cjeline. Prva cjelina obuhvata administrativno-operativni dio koji se nalazi u prostorijama Agencije „PREDA-PD“, a druga cjelina se odnosi na osnivanje „Centra za brze intervencije u privredi“, a nalazi se u lokalnom preduzeću za preradu drveta “Gavranović” d.o.o. za čije funkcionisanje je kroz projekat nabavljena CNC mašina za bušenje pločastih materijala.

leksandar Drljača, v.d. direktora Agencije PREDA-PD istakao je da je projektom „REPRO“ nastavljena podrška drvoprerađivačkom sektoru koji u svim bitnim pokazateljima pokazuje značajan doprinos rezultatima prijedorske privrede. Također je istakao, da prisustvo i perspektive ove privredne grane počivaju na lokalnoj raspoloživosti sirovinske osnove, dobroj saobraćajnoj, energetskoj i drugoj infrastrukturi, dugoj tradiciji i kvalifikovanoj radnoj snazi ,te povoljnom položaju o odnosu na tržišta sa značajnijom apsorpcijskom moći.

Tokom projekta je kreirana Digitalna platforma (www.pd-drvo.com) koja omogućuje 5 usluga za lokalne i regionalne drvoprerađivače:

  1. Promociju i predstavljanje članova Klastera i privrednih subjekata,
  2. Obuke za zanimanja iz oblasti drvoprerade,
  3. Bazu stručnjaka, saradnika i drugih organizacija za podršku poslovanju,
  4. Bazu analiza, informacija i publikacija relevantnih za sektor drvoprerade,
  5. Bazu zakonske regulative, aktuelna obavještenja kao što su npr. troškovi od interesa za proizvodnju i prodaju, uslovi transporta, zastoji na pojedinim graničnim prelazima, COVID-19 uslovi za prelazak granice itd.

Pored toga, platforma ima dio sa novostima u vezi sa aktuelnim zahtjevima za posao i obuku, te o aktuelnim javnim pozivima na koje preduzeća iz sektora drvoprerade mogu aplicirati.

Saša Karalić, projekt menadžer Agencije PREDA-PD je istakao da se projekat „REPRO“ fokusirao na stvaranju uslova za razvoj drvoprerade i razvoj servisa za podršku privrednim subjektima. Akcenat je stavljen na pružanju informacija od interesa za privredne subjekte, te pružanje tehničke podrške u pripremi projektnih prijedloga, analizi tržišta i konkurencije, poslovnom povezivanju, promociji putem digitalne platforme, kataloga i izloženog prostora, te jačanju ljudskih resursa kroz organizaciju specijalističkih treninga i obuka. U narednom periodu planirana je realizacija još dvije specijalističke obuke iz oblasti PR-a i digitalnog marketinga, te je planiran razvoj koncepta/modula za validaciju radnika kao metodologije za povećanje motivacije zaposlenih i shodno tome, povećanje produktivnosti radnika, odnosno unošenje inovacija u koncept poslovanja sa fokusom na izgradnju specifičnih, pouzdanih veza između poslodavaca i radnika. Kao odgovor na situaciju izazvanu COVID-19, projekat je također dao svoj doprinos kroz nabavku i distribuciju zaštitne opreme za 18 privrednih sbujekata, što je omogućilo bezbjednije obavljanje radnih obaveza tokom pandemije korona virusa.

Projekat „REPRO“ traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je BAM 374.380 od čega EU sufinancira BAM 299.035 kroz EU4Bussines projekat. Vodeći partner na projektu je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, a ostali partneri su Klaster „DRVO-PD“ Prijedor i preduzeće „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

 EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

1635850859077-scaled-1100×500
REPRO

U funkciji Centar za obuku i brze intervencije za preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja

U sklopu projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“  je uspostavljena infrastruktura i stavljena u funkciju  CNC mašina za bušenje pločastih materijala u sklopu Centra za obuku i brze intervencije  za potrebe brzih intervencija za sticanje praktičnih znanja radnika preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja.

Centar za obuku i brze intervencije za djelatnosti drvoprerade i proizvodnje namještaja smješten je u preduzeću Gavranović d.o.o. i ima za cilj da ponudi sticanje praktičnih znanja iz različitih oblasti. U cilju  što bržeg sticanja praktinih znanja kreirani su edukativni moduli za zainteresovana preduzeća i polaznike koji žele da se upoznaju ili unaprijede tehničke vještine korištenja CNC tehnologije i samim tim postanu konkurentniji na tržištu rada. Edukativni modeli su kreirani za slijedeće oblasti: proces obrade iverice bušenjem, rezanje iverice, završna obrada, montiranje i sve ono što preduzećima iz ovog sektora zatreba, a da se tiče proizvodnje pločastog namještaja.

Centar je uspostavljen kroz projekat “REPRO” čiji je cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

1-1536×1024
REPRO

U sklopu projekta „REPRO“ održan trodnevni seminar iz oblasti zaštite ličnih podataka

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora, PREDA-PD u sklopu projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“ organizovala je trodnevni seminar „GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka“ .

Seminar je bio podijeljen u dva tematska dijela:

  • Uvod u zakon o zaštiti ličnih podataka i
  • Obuka za službenika za zaštitu podataka.

Prvi dan seminara je organizovan online putem zoom aplikacije 31.05.2021. godine sa ciljem da se polaznicima/učesnicima bez prethodnog znanja i iskustva u području zaštite ličnih podataka pruže osnove GDPR-a u mjeri koliko je potrebno za shvatanje vlastitih odgovornosti u zaštiti ličnih podataka, u kontekstu redovnih radnih zadataka. Događaj je bio otvoren za sva privredna društva, finansijske institucije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i druge subjekte u Bosni i Hercegovini koji su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Preko 30 različitih organizacija i ustanova je prisustovalo događaju, dok je najveće interesovanje i odziv bio među preduzećima iz privatnog sektora.

Drugi dio seminara, dvodnevna obuka za službenika za zaštitu podataka,  održana je 03. i 04.06.2021. godine u prostorijama Agencije “PREDA-PD”, odnosno “Prijedor Circle HUB”-a.  Ovom drugom dijelu seminara prisustovali su radnici Agencije “PREDA-PD”, predstavnici Klastera “DRVO-PD” i Grada Prijedora. Cilj drugog dijela obuke  je jačanje kapaciteta resursnog centra.

Radionica je omogućena kroz projekat “REPRO” čiji je cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

03-2048×1152-2
REPRO

Počela adaptacija i rekonstrukcija dijela prostora Agencije PREDA-PD u cilju kreiranja resursnog centra

U sklopu projekta „REPRO“  u  petak 14.05.2021. godine počeli su adaptacijski radovi na dijelu prostora Agencije PREDA-PD u cilju kreiranja resursnog centra. Uspostavljanjem ovog centra ojačaće se kapaciteti za podršku Klasteru „DRVO-PD” i poslovnim subjektima iz prijedorske regije.

“Resursni centar” će pružati besplatne konsultanske usluge poslovnim subjektima  vezane za mnoge teme kao što su digitalni marketing, odnosi sa javnošću  i zaštita ličnih podataka u toku trajanja projekta. U  sklopu ovog centra na usluzi će biti i korištenje multimedijalne sale i prostora za rad za potrebe poslovnih subjekata da se na najbolji mogući način predstave postojećim i potencijalnim kupcima, partnerima i investitorima. Takođe, poslovnim subjektima će na usluzi biti i korištenje izložbenog prostora u show room-u radi lične prezentacije proizvoda i usluga.

Površina prostora Agencije obuhvaćena adaptacijom je oko 200 m2. Adaptacijom prostora Klaster „DRVO-PD“ i poslovni subjekti sa prijedorske regije će dobiti moderan prostor za poslovne svrhe. Za potrebe izrade projektne dokumentacije i adaptacije prostora angažovani su lokalni dobavljači.

Kako će izgledati resursni centar pogledajte u galeriji:

Cilj projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“ je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija, a aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja Klaster „DRVO Prijedor“.

Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat „REPRO“ realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

REPRO_masina_1-1110×550
REPRO

Završena prva faza pripreme u centru za brze intervencije

U okviru projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“, završena je prva faza pripremnih aktivnosti koje se tiču uspostavljanja infrastrukture za potrebe brzih intervencija za kreiranje stručne snage. Naime, okviru  centra za brze intervencije u preduzeću „Gavranović“ d.o.o u funkciju je stavljena CNC mašina za bušenje pločastih materijala. Navedena infrastruktura podržana je kroz zajedničku intervenciju iz programa podrške EU4Business u iznosu od 58.976,14 KM, dok je preduzeće „Gavranović“ investiralo nešto više od 20.000 KM što je omogućilo da se u jednom savremenom poslovnom okruženju kroz „brze“ intervencije omogući sticanje praktičnih znanja radnika. U drugoj fazi intervencije organizovaće se obuke za zainteresovana preduzeća i polaznike koji žele da unaprijede tehničke vještine korištenja CNC tehnologije i samim tim postanu konkurentniji na tržištu rada.

Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat „REPRO“ realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

Dezinfekcioni-tunel_PREDA_2-1110×550-1
REPRO

U okviru “REPRO” projekta dodijeljena dva dezinfekciona tunela

U okviru projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“, stavljena u funkciju su dva dezinfekciona tunela koja će omogućiti sigurnije izvršenje radnih obaveza tokom pandemije koronavirusa na lokaciji resursnog centra koji je smješten u Poslovnom centru Prijedor i centra za brze intervencije u preduzeću „Gavranović“ d.o.o. Pored navedene aktivnosti u proteklom periodu smo uručili pakete dezinfekcionih sredstava za 18 malih i srednjih preduzeća drvoprerađivačkog sektora na području prijedorske regije, a sve u cilju podrške firmama u prevazilaženju problema u poslovanju izazvanih pandemijom COVID-19.

„Cilj projekta je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija, a aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja Klaster „DRVO Prijedor“. Dostavljeni dezinfekcioni tuneli sa dezinfekcionim sredstvima će omogućiti preduzećima da sigurnije nastave sa proizvodnjom i odgovore na visoke higijenske standarde u zaštiti zaposlenih radnika“, izjavio je Branislav Vujasin, projektni menadžer u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat „REPRO“ realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

4-900×675
REPRO

Dodijeljena zaštitna sredstva za 18 malih i srednjih preduzeća

U okviru projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“, koji ima za cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području grada Prijedora, 18 malih i srednjih preduzeća je dobilo pakete sa zaštitnim sredstvima, koja će omogućiti sigurnije izvršenje radnih obaveza tokom pandemije koronavirusa. Paketi sadrže setove dezinfekcijskih sredstava, maske i rukavice.

Kako je rekao Branislav Vujasin, projektni menadžer u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ koja realizuje ovaj projekat: „Cilj projekta je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija, a aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja Klaster „DRVO Prijedor“. Dostavljena dezinfekciona sredstva će omogućiti preduzećima da sigurnije nastave sa proizvodnjom i odgovore na visoke higijenske standarde u zaštiti zaposlenih radnika“.

Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Realizuje ga Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

DSC_2756-1-1110×550
REPRO

Evropska unija i Vlada SR Njemačke podržale razvoj konkurentnosti prijedorskih drvoprerađivača i proizvođača namještaja kroz projekat REPRO

Danas su na press konferenciji održanoj u okviru projekta „REPRO“ u Prijedoru predstavljeni glavni projektni ciljevi, planirane aktivnosti i očekivani rezultati. S obzirom na Covid-19 pandemiju i negativan uticaj koji ona ima na sve industrijske grane, pa tako i drvnu industriju, projekat „REPRO“ ima poseban značaj, kako za očuvanje postojećih radnih mjesta, tako i za razvoj izvozno orijentisanih privrednih subjekata. Projekat „REPRO“ to planira postići uvođenjem novih tehnologija, kroz funkcionalno klasterisanje, te povećanjem nivoa saradnje i unaprjeđenja usluga prema članovima i drugim drvoprerađivačkim kompanijama.

„Lokalni partneri i korisnici projekta „REPRO“ u Prijedoru udružili su snage kako bi pomogli malim i srednjim preduzećima u preradi drveta i proizvodnji namještaja da povećaju šanse za izvoz i rast primjenom inovacija i novih tehnologija. Trenutna kriza prilika je za reviziju prioriteta i pomoć malim i srednjim preduzećima da poboljšaju svoje vještine u vezi informacijskih i komunikacijskih tehnologija te u vezi pristupa digitalnim lancima opskrbe i mrežama e-poslovanja i standardima. To bi trebalo rezultirati zadržavanjem i stvaranjem novih visokokvalitetnih radnih mjesta u lokalnom ekonomskom razvoju.“, izjavio je Richard Máša, šef Kooperacija pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

„Mi želimo jačati konkurentnost drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanjem poslovne saradnje i umrežavanja. Da bi katalizirao pozitivne promjene u sektoru prerade drveta, projekt uvodi nove tehnologije i informacijsko-komunikacijske alate u poslovanje ciljanih kompanija. Aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja „DRVO klaster Prijedor“. Namjera projekta je ubrzanje razvoja i rasta izvozno-orijentisanih kompanija za preradu drveta i proizvodnju namještaja.“, izjavio je Branislav Vujasin, projektni menadžer pri Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

Ukupna vrijednost ovog projekta je nešto veća od 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business osigurala bespovratna sredstava u iznosu od 299.000 KM, a realizuje ga Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.