Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade [REPRO DI]

Razvojna agencija PREDA, u saradnji sa Klasterom DRVO-PD i Panevropskim univerzitetom APEIRON  realizuje projekat “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” s ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP).

 

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Kroz projekat “REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centraosnovan je Centar za podršku poduzećima u sektoru prerade drveta – Resursni centar – REPRO. Namjera PREDA i Klastera je da kroz projekat “REPRO DI” nadogradi koncept Resursnog centra “REPRO”, uključujući APEIRON kao inicijalnog predstavnika akademske zajednice, koncentrišući se isključivo na digitalnu transformaciju. Projekat podrazumijeva skup aktivnosti posvećenih intenzivnoj izgradnji kapaciteta i unapređenju lokalnih kompetencija (prvenstveno PREDA, APEIRON i KLASTER) za podršku procesima digitalne transformacije u pojedinim MSP-ima, što će biti vidljivo kroz novorazvijene usluge, strukturirane i dostupne unutar trenutnog koncepta REPRO Resursnog centra.

Projekat se realizuje u periodu novembar 2023 – avgust 2024. godine. 

Planirane aktivnosti uključuju:

  • Umrežavanje za potrebe uključivanja u nacionalne i regionalne mreže podrške, omogućavajući lokalnim akterima (prvenstveno MSP-ima) s sofisticiranijim znanjem da podrže proces digitalne transformacije. Namjera je da se razvijene usluge integrišu u nacionalni i regionalni “ekosistem” podrške. Istovremeno, od najveće je važnosti omogućiti uključivanje lokalnih pružaoca, kako bi se njihova ponuda usluga integrisala u “ekosistem” digitalne transformacije.
  • Usvajanje priznatih metodologija, koje će služiti kao osnova za početni set usluga za podršku digitalnoj transformaciji MSP-a.
  • Održivost, ugrađena u činjenicu da će stvorene usluge biti stalno dostupne i podržane (finanijski i nefinanijski) javnim mjerama i namjenskim budžetskim linijama, osiguravajući potrebnu dinamiku u procesu digitalne transformacije.
  • Realizaciju pilotnih aktivnosti digitalne transformacije u lokalnim preduzećima uz podršku “Klastera DRVO-PD”.
image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta

Razvojna agencija

[FEEL KOZARA]

Vijesti [sa projekta]