Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: REPRO DI

REPRO-digitalna-transformacija-sektora-drvoprerade-REPRO-DI-2023-11-27-05-07-03-utc
REPRO DI

Digitalizacija preduzeća: Mapa puta prema uspjehu

U današnjem ubrzanom tehnološkom okruženju, digitalizacija preduzeća postala je ključna strategija za opstanak i rast. Prepoznavanje važnosti digitalne transformacije omogućava preduzećima prilagođavanje poslovanja savremenim zahtjevima, povećanje efikasnosti, smanjenje troškova i stvaranje održive konkurentske prednosti.

Digitalizacija preduzeća ne odnosi se samo na implementaciju tehnologije, već na sveobuhvatan pristup transformaciji poslovanja. To uključuje integraciju digitalnih tehnologija u sve aspekte poslovanja, promjene radnih procesa, kulturu preduzeća i način komunikacije sa klijentima i zaposlenima.

Ključni elementi digitalne transformacije obuhvataju investicije u modernu tehnološku infrastrukturu, efikasno upravljanje podacima, automatizaciju procesa te podsticanje kulture inovacija i agilnosti. Ovi elementi zajedno čine temelj za uspješnu digitalizaciju.

Međutim, put prema digitalnom uspjehu nije bez izazova. Otpor promjenama u kulturi preduzeća, bezbjednosni rizici i potreba za integracijom novih tehnologija predstavljaju prepreke koje treba prevazići. 

Kako bi se olakšao ovaj proces, ključno je kreirati “mapu puta” prema digitalizaciji kroz sljedeće korake:

 • Analiza trenutnog stanja: Započinje se analizom trenutnog stanja preduzeća koja obuhvata identifikaciju specifičnih izazova i prilika za digitalizaciju, procjenu postojeće tehnološke infrastrukture te precizno utvrđivanje ključnih područja koja zahtjevaju unaprjeđenje.
 • Postavljanje ciljeva: Postavljaju se precizni ciljevi digitalizacije usklađeni s poslovnim strategijama, usmjereni ka povećanju efikasnosti, poboljšanju korisničkog iskustva i otvaranju novih tržišta.
 • Planiranje implementacije: Razvija se detaljan plan implementacije koji uključuje redoslijed koraka, resurse, vremenske rokove i odgovorne osobe. Razmatra se fazna implementacija kako bi se smanjio rizik i omogućilo kontinuirano praćenje napretka.
 • Edukacija zaposlenih: Osigurava se edukacija zaposlenih o novim tehnologijama i promjenama u radnim procesima. Edukacija igra ključnu ulogu u uspješnoj digitalizaciji.
 • Kontinuirano praćenje i optimizacija: Digitalizacija je dinamičan proces i potrebno je redovno praćenje rezultata, prikupljanje povratnih informacija i prilagođavnje prema potrebama tržišta i promjenama tehnologije.

Digitalizacija nije samo tehnološki izazov, već strateška inicijativa koja zahtjeva sveobuhvatan pristup i posvećenost. S pravim pristupom, preduzeća mogu ostvariti konkurentske prednosti i osigurati održiv rast u digitalnom dobu.

Razvojna agencija PREDA, u saradnji sa Klasterom DRVO-PD i Panevropskim univerzitetom APEIRON, realizuje projekat “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” s ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP). Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta, koju će Agencija realizovati u narednom periodu, jeste kreiranje “mape puta” digitalne transformacije za najmanje šest mikro, malih i srednjih preduzeća iz oblasti drvoprerade.

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekat se realizuje u periodu novembar 2023 – jun 2024. godine.

1_sastanak_1
REPRO DI

Partnerstvo i Podrška: Održani Prvi Sastanci Projekta REPRO DI

Prve aktivnosti u okviru projekta “REPRO Digitalna Transformacija Sektora Drvoprerade (REPRO DI)” započele su održavanjem tri sastanka.

Prvi sastanak održan je 5. 12. 2023. godine u prostorijama Panevropskog Univerziteta APEIRON u Banjaluci. Sastanku su prisustovali članovi projektnih timova svih partnerskih organizacija. Partneri na ovom projektu su Razvojna agencija grada Prijedora PREDA, Panevropski univerzitet APEIRON i Klaster DRVO-PD. Tema sastanka je bila realizacija projektnih aktivnosti, odnosno vremenska dinamika implementacije i konkretna zaduženja svih partnera.

Drugi sastanak je održan 6. 12. 2023. godine u prostorijama Gradske uprave Prijedor s predstavnikom grada Prijedora, načelnikom Odsjeka za privredu i preduzetništvo. Cilj sastanka bio je upoznavanje donosioca odluka na lokalnom nivou za podršku privredi sa početkom projekta REPRO DI, njegovim ciljevima i značaju koji projekat ima za mala i srednja preduzeća (MSP) sa područja grada Prijedora.

Treći sastanak održan je u prostorijama Agencije PREDA 8. 12. 2023. godine, na kojem su prisustvovali članovi projektnog tima Agencije i predstavnici preduzeća iz drvnog sektora (Lipa drvo, Karpenteri Vitorog, CIMSS, i Truago drvo d.o.o.), koji su podržali inicijativu realizacije projekta REPRO DI. Na ovom sastanku preduzeća su detaljnije upoznata s aktivnostima projekta, ciljevima i prednostima za mala i srednja preduzeća na području grada Prijedora, kao i njihovom ulogom u projektu.

Održavanjem ova tri sastanka svi bitni akteri za realizaciju projekta su upoznati sa svojim ulogama i mogućnostima koje projekat pruža.

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Planirane aktivnosti uključuju:

 • Umrežavanje za potrebe uključivanja u nacionalne i regionalne mreže podrške, omogućavajući lokalnim akterima (prvenstveno malim i srednjim preduzećima) sa sofisticiranijim znanjem da podrže proces digitalne transformacije. Namjera je da se razvijene usluge integrišu u nacionalni i regionalni “ekosistem” podrške. Istovremeno, od najveće je važnosti omogućiti uključivanje lokalnih pružaoca, kako bi se njihova ponuda usluga integrisala u “ekosistem” digitalne transformacije.
 • Usvajanje priznatih metodologija, koje će služiti kao osnova početnog seta usluga za podršku digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća.
 • Održivost, ugrađena u činjenicu da će stvorene usluge biti stalno dostupne i podržane (finansijski i nefinansijski) javnim mjerama i namjenskim budžetskim linijama, osiguravajući potrebnu dinamiku u procesu digitalne transformacije.
 • Realizaciju pilotnih aktivnosti digitalne transformacije u lokalnim preduzećima uz podršku “Klastera DRVO-PD”.

Projekat se provodi u periodu od novembra 2023. do juna 2024. godine.

Plakat za web_naslovnica
REPRO DI

RAZVOJNA AGENCIJA PREDA, PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON I KLASTER DRVO-PD POKRENULI PROJEKT DIGITALNE TRANSFORMACIJE SEKTORA DRVOPRERADE U PRIJEDORSKOJ REGIJI

Razvojna agencija PREDA, u saradnji sa Klasterom DRVO-PD i Panevropskim univerzitetom APEIRON  realizuje projekat “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” s ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP).

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekt “REPRO DI” je usko povezan sa prethodnim projektima koje su implementirali PREDA i Klaster, ali prije svega sa projektom “REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra. Kroz ovaj projekt  osnovan je Centar za podršku poduzećima u sektoru prerade drveta – Resursni centar – REPRO. Uspostavljeni Resurni centar “REPRO” ima za cilj obezbjeđenje snažne infrastrukture za razvoj drvoprerađivačkog sektora, kao i povećanje uključenosti različitih udruženja, preduzeća, organizacija i institucija u proces planiranja i sprovođenja konkretnih aktivnosti u oblasti drvoprerade.  Namjera PREDA i Klastera je da kroz projekat “REPRO DI” nadogradi koncept Resursnog centra “REPRO”, uključujući APEIRON kao inicijalnog predstavnika akademske zajednice, koncentrišući se isključivo na digitalnu transformaciju. Planirana akcija se odnosi na stvaranje praktičnog seta usluga, prilagođenih zahtevima i sposobnostima lokalnih MSP-a u postepenoj transformaciji poslovnih procesa sa fokusom na digitalizaciju.  Projekat podrazumijeva skup aktivnosti posvećenih intenzivnoj izgradnji kapaciteta i unapređenju lokalnih kompetencija (prvenstveno PREDA, APEIRON i KLASTER) za podršku procesima digitalne transformacije u pojedinim MSP-ima, što će biti vidljivo kroz novorazvijene usluge, strukturirane i dostupne unutar trenutnog koncepta REPRO Resursnog centra.

Planirane aktivnosti uključuju:

 1. Umrežavanje za potrebe uključivanja u nacionalne i regionalne mreže podrške, omogućavajući lokalnim akterima (prvenstveno MSP-ima) s sofisticiranijim znanjem da podrže proces digitalne transformacije. Namjera je da se razvijene usluge integrišu u nacionalni i regionalni “ekosistem” podrške. Istovremeno, od najveće je važnosti omogućiti uključivanje lokalnih pružaoca, kako bi se njihova ponuda usluga integrisala u “ekosistem” digitalne transformacije.
 2. Usvajanje priznatih metodologija, koje će služiti kao osnova za početni set usluga za podršku digitalnoj transformaciji MSP-a.
 3. Održivost, ugrađena u činjenicu da će stvorene usluge biti stalno dostupne i podržane (finanijski i nefinanijski) javnim mjerama i namjenskim budžetskim linijama, osiguravajući potrebnu dinamiku u procesu digitalne transformacije.
 4. Realizaciju pilotnih aktivnosti digitalne transformacije u lokalnim preduzećima uz podršku “Klastera DRVO-PD”.

Projekat se realizuje u periodu novembar 2023 – avgust 2024. godine.