Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

REPRO

Otvoren Resursni centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru

Dana 15.12.2021. godine su predstavljeni rezultati projekta projekta „REPRO“, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke koji ima za cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprijeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ovom prilikom, službeno je otvoren „Centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru – Resursni centar” koji ima za cilj da premosti postojeći jaz između aktivnosti i nastojanja da se stvore uslovi za rast i razvoj drvoprerade i proizvodnje nameštaja.

Centar obuhvata dvije funkcionalne cjeline. Prva cjelina obuhvata administrativno-operativni dio koji se nalazi u prostorijama Agencije „PREDA-PD“, a druga cjelina se odnosi na osnivanje „Centra za brze intervencije u privredi“, a nalazi se u lokalnom preduzeću za preradu drveta “Gavranović” d.o.o. za čije funkcionisanje je kroz projekat nabavljena CNC mašina za bušenje pločastih materijala.

leksandar Drljača, v.d. direktora Agencije PREDA-PD istakao je da je projektom „REPRO“ nastavljena podrška drvoprerađivačkom sektoru koji u svim bitnim pokazateljima pokazuje značajan doprinos rezultatima prijedorske privrede. Također je istakao, da prisustvo i perspektive ove privredne grane počivaju na lokalnoj raspoloživosti sirovinske osnove, dobroj saobraćajnoj, energetskoj i drugoj infrastrukturi, dugoj tradiciji i kvalifikovanoj radnoj snazi ,te povoljnom položaju o odnosu na tržišta sa značajnijom apsorpcijskom moći.

Tokom projekta je kreirana Digitalna platforma (www.pd-drvo.com) koja omogućuje 5 usluga za lokalne i regionalne drvoprerađivače:

 1. Promociju i predstavljanje članova Klastera i privrednih subjekata,
 2. Obuke za zanimanja iz oblasti drvoprerade,
 3. Bazu stručnjaka, saradnika i drugih organizacija za podršku poslovanju,
 4. Bazu analiza, informacija i publikacija relevantnih za sektor drvoprerade,
 5. Bazu zakonske regulative, aktuelna obavještenja kao što su npr. troškovi od interesa za proizvodnju i prodaju, uslovi transporta, zastoji na pojedinim graničnim prelazima, COVID-19 uslovi za prelazak granice itd.

Pored toga, platforma ima dio sa novostima u vezi sa aktuelnim zahtjevima za posao i obuku, te o aktuelnim javnim pozivima na koje preduzeća iz sektora drvoprerade mogu aplicirati.

Saša Karalić, projekt menadžer Agencije PREDA-PD je istakao da se projekat „REPRO“ fokusirao na stvaranju uslova za razvoj drvoprerade i razvoj servisa za podršku privrednim subjektima. Akcenat je stavljen na pružanju informacija od interesa za privredne subjekte, te pružanje tehničke podrške u pripremi projektnih prijedloga, analizi tržišta i konkurencije, poslovnom povezivanju, promociji putem digitalne platforme, kataloga i izloženog prostora, te jačanju ljudskih resursa kroz organizaciju specijalističkih treninga i obuka. U narednom periodu planirana je realizacija još dvije specijalističke obuke iz oblasti PR-a i digitalnog marketinga, te je planiran razvoj koncepta/modula za validaciju radnika kao metodologije za povećanje motivacije zaposlenih i shodno tome, povećanje produktivnosti radnika, odnosno unošenje inovacija u koncept poslovanja sa fokusom na izgradnju specifičnih, pouzdanih veza između poslodavaca i radnika. Kao odgovor na situaciju izazvanu COVID-19, projekat je također dao svoj doprinos kroz nabavku i distribuciju zaštitne opreme za 18 privrednih sbujekata, što je omogućilo bezbjednije obavljanje radnih obaveza tokom pandemije korona virusa.

Projekat „REPRO“ traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je BAM 374.380 od čega EU sufinancira BAM 299.035 kroz EU4Bussines projekat. Vodeći partner na projektu je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, a ostali partneri su Klaster „DRVO-PD“ Prijedor i preduzeće „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

 EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Najave

Javni poziv upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji CNC programera i konstruktora alata

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“  u sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat objavljuje Javni poziv broj 15-12/21 upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji CNC programera i konstruktora alata (alatničara) po neformalnom programu obuke.

Cilj javnog poziva je obuka zaposlenih radnika za rad na poziciji alatničara i CNC programera radi  osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim preduzećima.

Obuke se izvode po neformalnom programu u trajanju od 80 časova ukupno, odnosno:

– Konstruktor alata: 40 časova teorijske nastave i 40 časova praktične nastave.

– CNC programer: 60 časova teorijske nastave i 20 časova praktične nastave.

Teorijski dio obuke se održava u co-working prostoru Agencije “PREDA-PD”, dok se  praktični dio obuke održava u preduzeću „KOLEKTOR CCL“.

Broj mjesta je ograničen na 10 u skladu sa prostornim i tehničkim kapacitetima co-working prostora Agencije “PREDA-PD”.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Organizator obuke (Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznicima obuke i preduzećima u kojima su zaposleni, osim troškova same obuke.

USLOVI ZA PRIJAVU

Osnovni kriterij za prijavu za obe obuke:

 • Kandidat mora biti zaposlen
 • Kandidat mora  imati osnovna znanja u korištenju računara i interneta.

NAČIN PRIJAVE

Popunjen prijavni obrazac se šalje na e-mail: tina.andjic@preda.rs.ba  sa subjektom e-mail-a: Prijava na javni poziv– projekat WHAM ili donijeti lično popunjen obrazac u Agenciju „PREDA-PD“ kancelarija broj 25.

ODABIR KANDIDATA

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uslova će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca. Odabrani kandidati će biti pozvani na interviju na osnovu kojeg će se izvršiti konačno bodovanje.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje dokumentacije u svrhu izvještavanja prema donatoru. Takođe prijavom pristajete i na fotografisanje i objavu tih fotografija i video sadržaja.

Dodatnu prednost (NIJE USLOV) će ostvariti slijedeći kandidati: 

KONSTRUKTOR ALATACNC PROGRAMER
sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;
sa poznavanjem programa  SolidWorks, AutoCAD ili programa slične namjene;sa poznavanjem rada u CAM/CAD programima;
sa iskustvom na sličnim poslovimasa iskustvom ili poznavanjem rada na poziciji CNC operatera ili programera
ukoliko je  zaposlen u jednom od poslovnih subjekata iz oblasti metalne i mašinske industrije.ukoliko je  zaposlen u jednom od poslovnih subjekata iz oblasti metalne i mašinske industrije.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu na Javni poziv je do 17.12.2021. do 14 h.

Odabrani kandidati biće telefonski ili putem e-maila obavješteni o rezultatima javnog poziva.

PROGRAM OBUKE I TERMINI ODRŽAVANJA

Obuka će se izvoditi na osnovu neformalnog programa obuke koji traje ukupno 80 časova, odnosno 2 puta sedmično po 4 časa .

Termini održavanja teorijskog dijela obuka u Agenciji „PREDA-PD“ će se održavati prema sledećem rasporedu:

 1. CNC Programiranje: Ponedeljak i srijeda od 15:45-19:45;
 2. Konstrukcija alata: Četvrtak 16:30-20:30 (prvi termin). Drugi termin će biti naknadno određen i to u toku radne sedmice poslije 15:30 ili subotom od 12:00 časova.

Termini održavanja praktičnog dijela u preduzeću „KOLKTER CCL“ Poslovna jedinica Prijedor će se napraviti u skladu sa dogovorom između trenera i polaznika obuka.

Organizator obuke zadržava pravo izmjene termina održavanja obuka.

Po uspješnom završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju neformalnog programa obuke.  

Obuke će se realizovati u periodu od 20.12.2021. (najranije) – 28.02.2022. godine.

PREUZMI PRIJAVNE OBRAZCE:

Konstruktor alata – Prijavni obrazac

CNC Programer – Prijavni obrazac

Interreg MED „Social&Creative“

Društveno-kreativna zajednica Interreg MED

Društveno-kreativna zajednica Interreg MED fokusira se na industrijsku transformaciju kulturnog i kreativnog sektora kako bi se stvorila dodatna vrijednost za cjelokupnu ekonomiju

Održivi rast u svim industrijama je jači uz uključenost kulturnog i kreativnog sektora. Kulturni i kreativni sector (CCS) je jedan od sektora koji se najbrže oporavlja u Evropi, što potvrđuje da je ključan za poticanje razvoja, inovacija i održivog rasta uprkos prošlogodišnjoj pandemijskoj krizi. Upravo ovo je  istaknuto u 2. kampu inovacija u organizaciji Regije Apulia i Arti – Regionalne strateške agencije za tehnologiju i inovacije održanom  26. novembra 2021. putem zoom platforme. Fokus kampa je na  industrijskoj transformaciji odnosno na koji način kultura može doprinijeti inovacijama u tradicionalnom sektoru   i podstaknuti industrijsku transformaciju.

Kamp je okupio uvažene stručnjake iz oblasti  međusektorske transformacije kao što su Fabrizio Panozzo sa Univerziteta “Ca ‘Foscari” u Veneciji, koji se smatra “guruom” u oblasti kreativne menadžerske kulture, i Flavia Marzano koja je bivša članica “Komiteta Vijeća za inovacije u Rimu”, sada “DigiComp” i “Formez PA” konsultant. Zoom događaj je također prikazao neka od najuspješnijih evropskih iskustava „transverzalne inovacije“ o tome kako su kultura, kreativnost i inovacije efikasno implementirane u tradicionalnim sektorima kao što su zdravstvo, scenska umjetnost ili male proizvodne djelatnosti. Takođe, tematika o kojoj se govorilo je od rehabilitacijskog potencijala digitalnih igara, osnovne djelatnosti “Grifo Multimedia” iz Barija, do procvata muzičkih škola u “problematičnim četvrtima” u Barseloni promovisanih projektom “OnStage” replikovanih širom Evrope sve do preplitanja između kulture i starih tržišta u Kulturnom centru Okruga Baskije. Kada se kreativnost i kultura integrišu u procese transformacije, oni stvaraju stbilnije ekonomije zajedno sa održivim zajednicama usmjerenim na čovjeka.

„Prvo bismo trebali izvući CCS iz njihove izolacije, jer kreativnost i kultura ne pripadaju nekolicini: kultura nije sinonim za drugačije i daleko, stoga prvo moramo promijeniti mišljenje i pronaći nove pristupe da odgovorimo na današnje izazove sa kreativnošću. Moramo prevazići koncept kulturne i kreativne industrije kao posebnog sektora, brišući granice i podstičući fuziju između kulturne i industrijske dimenzije”, rekao je profesor Panozzo.

„Kreativnost je nešto izuzetno prodorno, baš kao i tehnologije. Izazov je, dakle, stvoriti uslove za pokretanjei remetilačke transformacije, sposobne da ojača konkurentnost teritorija zahvaljujući definiciji ad hoc politika” , zaključio je Marko Di Ciano, odgovoran za istraživanje i inovacije u InnovaPuglia. Put kojim ide projekt Social&Creative je da identifikuje najznačajnija iskustva i najzrelije rezultate projekata koji su dio Zajednice mediteranskih kreativaca i da na njih skrene pažnju donosiocima odluka i politika, olakšavajući njihovo usvajanje na sličnim teritorijama i kontekstima, također zahvaljujući dijeljenju konkretnih primjera eksperimentisanja s inovativnim politikama.

Video sa inovacijskog kampa možete pogledati na Facebook stranici Društvene i kreativne zajednice

Šta je Društvena i Kreativna zajednica?

151 organizaciju iz 15 MED, IPA i drugih zemalja EU i više od 400 zainteresovanih strana okupilo je oko 11 tematskih projekata koji su koordinisani horizontalnim projektom i čine društveno-kreativnu zajednica koja je  finansirana od strane Interreg MED programa. Kroz 11 modularnih projekata, Zajednica istražuje hiljadu nijansi kreativnosti i društvenih inovacija, od tekstila do mediteranske prehrane, od ekonomije dijeljenja do socijalnog preduzetništva, od otvorenih podataka do javnih nabavki inovacija. Misija zajednice je stvoriti uslove za kreativnost i inovacije, usvajanjem participativnog pristupa i novih alata za pronalaženje i razradu najprikladnijih rješenja za potrebe kreatora regionalne politike i građana i zajedničko dizajniranje mediteranskog modela za kreativnost i inovacije sa akterima i svim zainteresovanim koji djeluju na MED teritorijama.

ZA VIŠE INFORMACIJA

Anna Liberti

Komunikacijski menadžer projekta “Social and Creative”

LP Apulia Region – ARTI

Regionalna agencija za tehnologije i inovacije ( Bari, Italija)

E-mail: a.liberti@arti.puglia.it

https://social-and-creative.interreg-med.eu

REPRO

U funkciji Centar za obuku i brze intervencije za preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja

U sklopu projekta „REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“  je uspostavljena infrastruktura i stavljena u funkciju  CNC mašina za bušenje pločastih materijala u sklopu Centra za obuku i brze intervencije  za potrebe brzih intervencija za sticanje praktičnih znanja radnika preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja.

Centar za obuku i brze intervencije za djelatnosti drvoprerade i proizvodnje namještaja smješten je u preduzeću Gavranović d.o.o. i ima za cilj da ponudi sticanje praktičnih znanja iz različitih oblasti. U cilju  što bržeg sticanja praktinih znanja kreirani su edukativni moduli za zainteresovana preduzeća i polaznike koji žele da se upoznaju ili unaprijede tehničke vještine korištenja CNC tehnologije i samim tim postanu konkurentniji na tržištu rada. Edukativni modeli su kreirani za slijedeće oblasti: proces obrade iverice bušenjem, rezanje iverice, završna obrada, montiranje i sve ono što preduzećima iz ovog sektora zatreba, a da se tiče proizvodnje pločastog namještaja.

Centar je uspostavljen kroz projekat “REPRO” čiji je cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprjeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 374.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat u Bosni i Hercegovini osigurala bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 300.000 KM. Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u partnerstvu sa Klasterom „DRVO-PD“ i preduzećem „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

EU4Business je projekat Evropske unije koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj preduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

Feel Kozara

U Nacionalnom parku Kozara održana manifestacija Feel Kozara Open Day

U subotu je, bez obzira na kišovito vijeme, u prekrasnom ambijentu jednog od naših najljepših nacionalnih parkova, održana manifestacija Feel Kozara Open Day. Tokom manifestacije prezentovani su rezultati projekta Feel Kozara Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „Preda-PD“.

Manifestacija Feel Kozara Open Day je započeta pozdravnim riječima projekt-menadžera Milene Gnjatović Simatović, koja se osvrnula na realizaciju projekta kao na jednu „lijepu priču, malu i veliku avanturu“ tokom koje su zajedničkim radom Agencije „PREDA-PD“ i partnera projekta stvoreni i unaprijeđeni sadržaji koji će postati dijelom stalne turističke ponude Nacionalnog parka Kozara. Uspješnost saradnje Agencije „PREDA“ i njenih partnera i saradnika na projektu (Nacionalni park Kozara, Turistička organizacija grada Prijedora, Elta media group, Planinarsko društvo Klekovača, Biciklistički klub Kozara i Motel Bijele Vode), simbolično je predstavljena dodjelom Feel Kozara medalja. O značaju saradnje svih relevantnih institucija u oblasti turizma i zajedničkom kreiranju turističkih proizvoda, govori i činjenica da su na Feel Kozara Open Day manifestaciji bili prisutni izlagači i predstavnici iz susjednih opština, te je predstavljen gastro-kutak autohtonih proizvoda i Kozarski jelovnik kao još jedna turistička atrakcija potkozarske regije.

Tokom realizacije Feel Kozara projekta mapirane su i označene četiri biciklističke staze različitih dužina i nivoa složenosti, obnovljen je i prilagođen objekat za smještaj, iznajmljivanje i popravku bicikala, nabavljeni su brdsko-planinski bicikli, ali i električni bicikli i motori kao jedna od novih usluga koja će biti na raspolaganju starijim posjetiocima ili onima slabije kondicije, a koji se ipak žele upustiti u avanturu i posjetiti neku udaljeniju lokaciju na ovoj prekrasnoj planini i pri tome koristiti prevozna sredstva koja ne ugrožavaju ekološku stabilnost prirodnog okruženja. Dodatna tri nivoa različitih visinskih zona i nivoa složenosti unaprijeđen je Avantura park koji svojom veličinom postaje turistička atrakcija ove regije. Jedan od nivoa je posebno prilagođen najmlađim avanturistima uzrasta od 5 do 12 godina. Nastala je i nova edukativna staza obogaćena informativnim i didaktičkim elementima namijenjenim prvenstveno edukaciji djece, omladine i svim posjetiocima koji žele saznati više o bogatstvu i značaju očuvanja ekosistema Nacionalnog parka Kozara. Unaprijeđene su usluge Planinarskog doma Kotlovača i uređene još dvije dionice Via Ferrata staze Bijeli kamen, tzv. sektor Bršljan. Uređeno je i postavljeno devet odmorišta na različitim lokacijama duž Nacionalnog parka Kozara i unaprijeđena je gastro ponuda kroz kreiranje Kozarskog jelovnika koji promoviše izvornu, tradicionalnu kuhinju potkozarske regije.

Projekat Feel Kozara je dio porodice EU4Business projekata koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezna republika Njemačka, a provode GIZ, UNDP i ILO od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 450.741,57 KM, od čega je konkretno 357.000 KM sufinansirala Evropska unija i Savezna republika Njemačka kroz EU4Business projekat kao dio programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH o čemu je u svojim pozdravnim riječima govorio Nils Wetzel, projekt-menadžer EU4Business projekta, navodeći da je: „Doprinos Feel Kozara projekta nije samo usko povezan za povećanje atraktivnosti turističkih potencijala samog Nacionalnog parka Kozara, nego i za sveukupnu korist koju će, zahvaljujući unaprjeđenju i poboljšanju turističke ponude imati lokalna zajednica kroz povećanje broja turističkih posjeta kako lokalnih tako i inostranih turista, a to vodi očuvanju radnih mjesta i otvaranju novih mogućnosti za zaposlenje mladih u ovom području.”

Grad Prijedor pruža punu podršku projektima poput ovog, istakla je Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Prijedora, zahvalivši donatorima, Agenciji „PREDA-PD” i partnerima koji su učestvovali u realizaciji projekta, jer je ovo jedan od projekata koji promoviše potencijale grada Prijedora, prirodna bogatstva i kulturno-istorijsko nasljeđe Nacionalnog parka Kozara. Novi turistički sadržaji, nastali projektom Feel Kozara, svakako će doprinijeti promociji prijedorske regije i turističkoj održivosti koja vodi napretku grada Prijedora.

Dobar timski rad i organizacija rada je princip kojim se vodi Agencija „PREDA-PD” i prema riječima Aleksandra Drljače, direktora Agencije, upravo se to  pokazalo kao nepogrešiv put ka ostvarenju cilja. Realizacija projekta Feel Kozara je još jedan dodatni podstrek za Agenciju da nastavi istim tempom i da uz saradnju sa donatorima, gradom i lokalnom zajednicom omogući dalji razvoj grada Prijedora.

O Nacionalnom parku Kozara i sadržajima kojima je obogaćen tokom projekta govorila je Nataša Pijević Beslać, menadžer Info-centa Mrakovica, a zvanično otvorenje Feel Kozara Open Day manifestacije proglasio je direktor Nacionalnog parka Božidar Nikoletić.

Nažalost, zbog vremenskih uslova, učesnici manifestacije nisu bili u prilici da tokom ovog posebnog dana učestvuju u svim Feel Kozara avanturama, ali su zato najmlađi posjetioci u Info-centru Mrakovica saznali mnogobrojne zanimljivosti o flori i fauni, bogatstvu i značaju očuvanja ekosistema Nacionalnog parka Kozara, prisustvovali istorijskom času u Muzeju Kozare, upoznali se s bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem Kozare. S Kozare su ponijeli nasmijana lica i Feel Kozara zlatne medalje kao budući čuvari prirodnog bogatstva njihove planine.

Kada su Kozaru napustili kišni oblaci, prijatelji Planinarskog društva Klekovača odlučili su da iskoriste dan i upuste se u izazov savladavši vrtoglave dionice sektora Bršljan, Via ferrate Bijeli kamen.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Galerija

Vijesti

Početak obuke za CNC programera i konstruktora alata

U cilju pružanja novih znanja i radnih vještina, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba i osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim poduzećima „Agencija PREDA-PD“ je započela sa realizacijom obuka za CNC programera i konstruktora alata.

Obuke za CNC programera su počele 11.10.2021. godine, dok je prvi dan obuka za konstruktora alata bio 12.10.2021. godine koju čini grupa od 10 lica po obuci.

Ukupno trajanje obuke je CNC programera je 80 časova, odnosno 60 časova obuke u programu MasterCAM i 20 časova praktične obuke. Obuka za konstruktora alata se sastoji od 40 časova obuke u programu SolidWorks i 40 časova praktične obuke. Teorijski dio obuke se izvodi u Agenciji „PREDA-PD“, dok se praktični dio izvodi u preduzeću „KOLEKTOR CCL-Poslovna jedinica Prijedor“.

Planirani period završetka obuka je decembar 2021. godine, kada kreće drugi krug obuka za grupu od 10 zaposlenih radnika iz metalnog  sektora u lokalnim preduzećima.

Obuka se realizuje u sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“  čija je ukupna vrijednost 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansira USAID kroz WHAM projekat.

Interreg MED „Social&Creative“

Ne propustite 24. i 25. novembra drugi po redu virtuelni Inovacijski kamp u okviru projekta “SOCIAL AND CREATIVE”

U sklopu projekta „Podrška razvoju socijalnog preduzetništva i kreativne industrije – SOCIAL & CREATIVE“ , u čijoj implementaciji učestvuje Agencija “PREDA-PD” organizuje se drugi po redu inovacijski kamp  koji je dio niza od 3 virtualna događaja koji se bave specifičnim temama na kojima radi zajednica kreativaca i društvenih inovatora Mediterana: otvorene inovacije za društvo (27. maja 2021.), industrijska transformacija (24. novembar 2021) i održivi razvoj (mart 2022). Događaj će se održati putem zoom platforme.

Kamp je otvoren za sve koji su zainteresovani za ovu tematiku, a posebno za kreatore politike, državne službenike, mala i srednja preduzeća preduzeća, start up-e, stručnjake iz ovog područja, predstavnike PanoraMED-a, modularne projekte S&C i učesnike horizontalnog projekta S&C.

Prvi dan događaja započinje jutarnjom konferencijom 24. Novembara od 10:00 do 13:00 bez ograničenja za učesnike. Događaj je na engleskom uz simultani prevod na italijanski.

Zahvaljujući angažovanju vodećih stručnjaka i razmeni iskustava uspešnih slučajeva industrijske transformacije i CCI-a pokušaće se identifikovati  najznačajniji izazovi sa kojima se kulturne i kreativne industrije moraju suočiti i  kako povezati svoj potencijal sa starim i novim tržištima.

Online sesija fokus radnih grupa je podeljena na dve poludnevne radionice koje su povezane (24. novembar, 14.30 – 17.30; 25. novembar, 10.00 – 13.00. One su zamišljene kao dinamične i participativne radionice na kojima se nastoji  razumjeti potencijal prenosivosti metodologija, alata i usluga dizajniranih i razvijenih u prošlim modularnim projektima za veći uticaj i izvodljivost da se prilagode i implementiraju na drugim mestima. Moguće je  izabrati jednu od 4 teme: Strategije internacionalizacije za pristup novim tržištima SI i CCI (projekat Chebec); Unapređivanje i ponovno osposobljavanje za nove mogućnosti zapošljavanja u društvenim i kreativnim sektorima na promenljivom tržištu rada (+Resilient projekat); Inovativno grupisanje za međusektorsku dinamiku sektora SI i CCI (Smath projekat) i Inovacije zasnovane na kreativnosti koje pokreću industrijsku transformaciju (CreativeWear projekat).

Registracijom  na linku  se može odabrati opcija pristupa samo konferenciji ili konferenciji i jednoj od radnih grupa.

Više informacija za događaj i govornike na  facebook  i veb stranici društvene i kreativne  zajednice .

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.

CREATIVE@CBC

JAVNI POZIV – Program za razvoj biznisa

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, u okviru  projekta ”Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije-CREATIVE@CBC” poziva sve zainteresovane da se prijave na program podrške razvoju biznisa, koji će se provoditi po metodologiji tzv. ko-kreacijskog programa (Co-creation program).

Ovaj vid programa namjenjen je:

 • Preduzetnicima u različitim oblastima kreativne industrije ili tradicionalnih djelatnosti, zainteresovanih za unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda i usluga;
 • Licima koji žele da pokrenu vlastiti posao, a na bazi poslovnog koncepta koje će razviti u okviru programa.

Odabrani polaznici će u okviru programa pohađati stručne seminare iz oblasti razvoja poslovne ideje metodom Business model canvas, marketinga, finansijskog planiranja, intelektualnog vlasništva i prezentacijskih vještina. Pored stručnih seminara, polazicima programa će na raspolaganju biti i individualna mentorska podrška u razvoju konkretnog proizvoda ili usluge.

Mentorska podrška će se ogledati u vidu savjetodavne stručne pomoći i obuka iz pojedinih oblasti, i to putem individualnog rada sa korisnicima , ali  i grupnim radionicima na određenu oblast.

Kroz pomenute faze  programa polaznici će imati podršku predavača i mentora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, prostorije i opremu kreativnih centra u Prijedoru, Novskoj i Podgorici, a kao glavni rezultat, polaznici će po okončanju programa imati finaliziran poslovni koncept spreman za realizaciju.

Pored toga programom će biti omogućeno i umrežavanje/povezivanje polaznika i njihovih proizvoda/usluga sa potencijalnim korisnicima i lokalnim poslovnim subjektima.

Program će trajati u periodu od novembra 2021. do marta 2022. godine, a po završetku programa 3 najbolje ideje će biti odabrane za predstavljanje preduzetničke ideje na forumu koji će biti organizovan od strane partnera na projektu, u sklopu završne konferencije projekta u Prijedoru .

Prijaviti se mogu sva zainteresovana lica koja:

 • posjeduju određene vještine, ali ne i znanja potrebna za razvoj i plasman proizvoda/usluga,
 • posjeduju ideju čiji potencijal žele da istraže,
 • posjeduju ideju, ali nemaju tehničko-tehnološke uslove za njenu realizaciju,
 • trenutno plasiraju proizvode i usluge, i žele da unaprijede svoje poslovanje.

Aplicirati se može individualno ili u grupi (timu) sa drugim zainteresovanim licima.

Prijaviti se možete putem aplikacione forme koju možete pronaći na linku.

Rok za prijavu na program podrške  je 12.11.2021. godine, do 15:00h. Odabrani kandidati će po isteku roka za prijavu, u roku od 5 dana biti pozvani na intervju tokom kojeg će se izvršiti evaluacija kandidata i poslovnih ideja.

Prednost prilikom odabira će imati poslovne ideje koje se odnose na:

 • Unikatni predmeti i usluge (ručni radovi i male proizvodne serije);
 • Proizvodi i usluge iz oblasti IT (web shop koncepti, tematske platforme);
 • Audio/video sadržaji za komercijalne svrhe;
 • Gejming sadržaji;
 • Outsourcing inicijative.

Agencija PREDA-PD će lične podatke prikupljene na ovaj način koristiti samo u navedene svrhe, a svaka daljnja upotreba ličnih podataka biće podložna daljem pristanku prijavljenih lica.

Projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u saradnji sa partnerskim organizacijama, Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA, te Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice. Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Vijesti

POČETAK OBUKE ZA FULL-STACK WEB JUNIOR DEVELOPER-a

U sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“  u petak ,08.10.2021. godine, počela je  edukacija 13 polaznika za oblast informaciono-komunikacionih tehnologija (full-stack web development).

Što je to full-stack developer? Kratki odgovor: Kad kažemo full-stack (web) developer ili programer, mislimo na osobu koja radi sve aspekte web razvoja:

 • front-end,
 • back-end,
 • konfiguriranje servera i implementaciju koda na njemu.

Edukacija traje ukupno 100 časova nastave. Nakon završene obuke, polaznici će biti osposobljeni da samostalno pripremaju i razvijaju web stranice i web aplikacije prema zahtjevima klijenta. Prvih šest mjeseci nakon obuke predavač će  svakom polazniku biti mentor u početnom razvoju karijere.

Edukacija se realizuje u cilju pružanja novih znanja i radnih vještina, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba i osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim poduzećima. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat.

CREATIVE@CBC

Održan 1. CO-creation info dan u okviru projekta CREATIVE@CBC

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD organizovala je 01.10.2021. godine u prostorijama Prijedor Circle Hub-a info dan, na kome je predstavljen „CO-creation“ program  koji će se provoditi u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ koji realizuje Agencija PREDA-PD, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska i Podgorice.

Događaju su prisustvovali Dalibor Pavlović, gradonačelnik Grada Prijedora, Monja Kasalović, načelnica odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Prijedora, te predstavnici Asocijacije za razvoj i  saradnju iz Banja Luke. Događaj je organizovan kao dio programa  Kreativnog vikenda koji se u Prijedoru organizuje od 1. do 3. oktobra. Tokom događaja su polaznicima obuka iz oblasti digitalnog marketinga i digitalne multimedije uručene potvrde o uspješno završenim edukacijama iz pomenutih oblasti, a koje su pohađali u periodu od jula do septembra 2021. godine u okviru projekta CREATIVE@CBC.

Foto:

„CO-creation“ program će se 02.10.2021. godine, sa početkom u 10:30h u Ljetnoj bašti u Prijedoru predstaviti i drugim učesnicima Kreativnog vikenda.

Sta je to „CO-creation“ program?

„CO-creation“ program je osmišljen kao poseban način podrške mladim ljudima iz kreativnog sektora koji imaju određene poslovne ideje, ali nemaju dovoljno znanja i vještina kako bi samostalno pokrenuli sopstveni biznis. Podrška se ogleda u vidu pružanja stručne i savjetodavne pomoći stručnjaka koji će raditi na unaprjeđenju njihovih kompetencija,  neophodnih u savremenom poslovnom svijetu, poput  izrade  biznis i marketing plana, osnova pozicioniranja i predstavljanja proizvoda, značaja reklamiranja, kao i intelektualnog vlasništva i sl. Pored toga, učesnici programa će imati na raspolaganju prostorije i opremu kreativnih centara u partnerskim gradovima-Prijedor, Novska i Podgorica, a kao rezultat čitave obuke će biti izrađen kvalitetni biznis plan spreman za realizaciju poslovne ideje.

Javni poziv sa uslovima i načinom prijavljivanja za učešće u “CO-creation” programu će tokom mjeseca oktobra biti objavljen na internet stranici Agencije PREDA-PD.

Rezultati „CO-creation“ programa, odnosno poslovni modeli odabrani i razrađeni u toku trajanja programa biće predstavljeni na Finalnoj konferenciji projekta „CREATIVE@CBC“,  a sve to u cilju realizacije prvobitne poslovne ideje.

Projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u saradnji sa partnerskim organizacijama, Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA, te Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice. Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu