Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Vijesti

NASTAVAK PODRŠKE METALNOM I IT SEKTORU – POTPISAN TREĆI UGOVOR SA PROJEKTOM WHAM

Agencija PREDA je 30.08.2021. godine zaključila ugovor za realizaciju projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat. Agencija je do sada uspješno implementirala 2 projekta kroz WHAM projekat.

Na osnovu inicijativa lokalnih kompanija i na osnovu istraživanja koje je sprovela Agencija PREDA i drugih javno objavljenih istraživanja, odgovor na prevazilaženje jedne od slabosti lokalne ekonomije, nekvalifikovane radne snage u određenim oblastima, dat je u okviru ovog projekta. Namjera PREDA-e kroz ovaj projekat je bila odgovoriti na potrebe lokalnih kompanija i nastaviti misiju popunjavanja praznina na lokalnom tržištu rada pružanjem posredništva, umrežavanja i tehničkih usluga (pružanje relevantne infrastrukture), prilagođenih da omoguće nedostajuće kompetencije u korist MSP, kategorije zaposlenih i nezaposlenih i lokalne ekonomija uopšteno.

Projekat se odnosi na dva ciljana sektora – Metaloprerađivačku industriju i IT sektor. U metalskom sektoru dvije pozicije su prepoznate kao deficitne i obećavajuće u smislu zapošljavanja na lokalnom nivou – Konstruktor alata i CNC programer. Za posao konstruktora alata, ukupno 20 ljudi (podijeljenih u dvije grupe) biće obučeno u okviru projekta, uključujući približno 10 osoba koje su već zaposlene u lokalnim metaloprerađivačkim kompanijama i 10 nezaposlenih osoba. Isti broj nezaposlenih i zaposlenih će biti obučen za rad na poziciji CNC programera. U IT industriji predmet planirane intervencije je obuka za full web junior developera za grupu od 10 mladih i nezaposlenih lica. Kroz planiranu obuku polaznici će steći backend i frontend osnovna znanja. Prvi dio treninga će biti posvećen HTML -u, CSS -u, Bootstrapu i PHP –u. Drugi dio treninga će biti dodatno posvećen PHP–u, programskom jeziku namijenjenog primarno razvoju dinamičnih internet stranica i aplikacija i Lavrelu kao jednom od najpopularnijih PHP okruženja.

Učešće na ovom projektu je podržala grupa od 11 lokalnih kompanija, Zavod za zapošljavanje RS – Filijala Prijedor, Elektrotehnička škola i Mašinska škola Prijedor.

Planirani period implementacije projekta je 6 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.

Najave

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA POHAĐANJE OBUKA RADI STICANJA VJEŠTINA ZA RAD U METALNOM I IT SEKTORU

U cilju pružanja novih znanja i radnih vještina, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba i osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim poduzećima Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ raspisuje javni poziv za pohađanje obuka za CNC programera za metal, alatničara i Web programera. 

Obuke se izvode prema neformalnom programu  obuke koje su sastavili stručnjaci iz oblasti metalnog i IT sektora.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Za svaku obuku će biti formirana grupa od 10 polaznika. Potencijalni kandidati se mogu prijaviti za više obuka, međutim ukoliko budu izabrani mogu pohađati samo jednu obuku.

Obuke za CNC programera i alatničara će se realizovati u periodu 01.10.2021. – 15. 12.2021. godine, dok će se obuka za Web programera realizovati u periodu 01.10.2021. – 31. 01.2022. godine dva puta sedmično po četri časa.

Rok za prijavu je 22.09.2021. godine do 14:00h na način i pod uslovima koji se detaljno nalaze u sklopu javnog poziva za svaku pojedinačnu obuku koje možete preuzeti ispod:

  1. Javni poziv za obuku za alatničara
  2. Javni poziv za obuku zaCNC programera
  3. Javni poziv za obuku za Web programera

Prijavne obrasce za  možete preuzeti ispod:

  1.  Prijavni obrazac za alatničara
  2.  Prijavni obrazac za CNC programera
  3. Prijavni obrazac za Web programera

Obuka se realizuje kroz projekat „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat.