Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

REPRO

Otvoren Resursni centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru

Dana 15.12.2021. godine su predstavljeni rezultati projekta projekta „REPRO“, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke koji ima za cilj jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unaprijeđivanje poslovne saradnje i umrežavanja. Ovom prilikom, službeno je otvoren „Centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru – Resursni centar” koji ima za cilj da premosti postojeći jaz između aktivnosti i nastojanja da se stvore uslovi za rast i razvoj drvoprerade i proizvodnje nameštaja.

Centar obuhvata dvije funkcionalne cjeline. Prva cjelina obuhvata administrativno-operativni dio koji se nalazi u prostorijama Agencije „PREDA-PD“, a druga cjelina se odnosi na osnivanje „Centra za brze intervencije u privredi“, a nalazi se u lokalnom preduzeću za preradu drveta “Gavranović” d.o.o. za čije funkcionisanje je kroz projekat nabavljena CNC mašina za bušenje pločastih materijala.

leksandar Drljača, v.d. direktora Agencije PREDA-PD istakao je da je projektom „REPRO“ nastavljena podrška drvoprerađivačkom sektoru koji u svim bitnim pokazateljima pokazuje značajan doprinos rezultatima prijedorske privrede. Također je istakao, da prisustvo i perspektive ove privredne grane počivaju na lokalnoj raspoloživosti sirovinske osnove, dobroj saobraćajnoj, energetskoj i drugoj infrastrukturi, dugoj tradiciji i kvalifikovanoj radnoj snazi ,te povoljnom položaju o odnosu na tržišta sa značajnijom apsorpcijskom moći.

Tokom projekta je kreirana Digitalna platforma (www.pd-drvo.com) koja omogućuje 5 usluga za lokalne i regionalne drvoprerađivače:

  1. Promociju i predstavljanje članova Klastera i privrednih subjekata,
  2. Obuke za zanimanja iz oblasti drvoprerade,
  3. Bazu stručnjaka, saradnika i drugih organizacija za podršku poslovanju,
  4. Bazu analiza, informacija i publikacija relevantnih za sektor drvoprerade,
  5. Bazu zakonske regulative, aktuelna obavještenja kao što su npr. troškovi od interesa za proizvodnju i prodaju, uslovi transporta, zastoji na pojedinim graničnim prelazima, COVID-19 uslovi za prelazak granice itd.

Pored toga, platforma ima dio sa novostima u vezi sa aktuelnim zahtjevima za posao i obuku, te o aktuelnim javnim pozivima na koje preduzeća iz sektora drvoprerade mogu aplicirati.

Saša Karalić, projekt menadžer Agencije PREDA-PD je istakao da se projekat „REPRO“ fokusirao na stvaranju uslova za razvoj drvoprerade i razvoj servisa za podršku privrednim subjektima. Akcenat je stavljen na pružanju informacija od interesa za privredne subjekte, te pružanje tehničke podrške u pripremi projektnih prijedloga, analizi tržišta i konkurencije, poslovnom povezivanju, promociji putem digitalne platforme, kataloga i izloženog prostora, te jačanju ljudskih resursa kroz organizaciju specijalističkih treninga i obuka. U narednom periodu planirana je realizacija još dvije specijalističke obuke iz oblasti PR-a i digitalnog marketinga, te je planiran razvoj koncepta/modula za validaciju radnika kao metodologije za povećanje motivacije zaposlenih i shodno tome, povećanje produktivnosti radnika, odnosno unošenje inovacija u koncept poslovanja sa fokusom na izgradnju specifičnih, pouzdanih veza između poslodavaca i radnika. Kao odgovor na situaciju izazvanu COVID-19, projekat je također dao svoj doprinos kroz nabavku i distribuciju zaštitne opreme za 18 privrednih sbujekata, što je omogućilo bezbjednije obavljanje radnih obaveza tokom pandemije korona virusa.

Projekat „REPRO“ traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je BAM 374.380 od čega EU sufinancira BAM 299.035 kroz EU4Bussines projekat. Vodeći partner na projektu je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, a ostali partneri su Klaster „DRVO-PD“ Prijedor i preduzeće „Gavranović“ d.o.o. Prijedor.

 EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Najave

Javni poziv upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji CNC programera i konstruktora alata

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“  u sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat objavljuje Javni poziv broj 15-12/21 upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji CNC programera i konstruktora alata (alatničara) po neformalnom programu obuke.

Cilj javnog poziva je obuka zaposlenih radnika za rad na poziciji alatničara i CNC programera radi  osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim preduzećima.

Obuke se izvode po neformalnom programu u trajanju od 80 časova ukupno, odnosno:

– Konstruktor alata: 40 časova teorijske nastave i 40 časova praktične nastave.

– CNC programer: 60 časova teorijske nastave i 20 časova praktične nastave.

Teorijski dio obuke se održava u co-working prostoru Agencije “PREDA-PD”, dok se  praktični dio obuke održava u preduzeću „KOLEKTOR CCL“.

Broj mjesta je ograničen na 10 u skladu sa prostornim i tehničkim kapacitetima co-working prostora Agencije “PREDA-PD”.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Organizator obuke (Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznicima obuke i preduzećima u kojima su zaposleni, osim troškova same obuke.

USLOVI ZA PRIJAVU

Osnovni kriterij za prijavu za obe obuke:

  • Kandidat mora biti zaposlen
  • Kandidat mora  imati osnovna znanja u korištenju računara i interneta.

NAČIN PRIJAVE

Popunjen prijavni obrazac se šalje na e-mail: tina.andjic@preda.rs.ba  sa subjektom e-mail-a: Prijava na javni poziv– projekat WHAM ili donijeti lično popunjen obrazac u Agenciju „PREDA-PD“ kancelarija broj 25.

ODABIR KANDIDATA

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uslova će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca. Odabrani kandidati će biti pozvani na interviju na osnovu kojeg će se izvršiti konačno bodovanje.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje dokumentacije u svrhu izvještavanja prema donatoru. Takođe prijavom pristajete i na fotografisanje i objavu tih fotografija i video sadržaja.

Dodatnu prednost (NIJE USLOV) će ostvariti slijedeći kandidati: 

KONSTRUKTOR ALATACNC PROGRAMER
sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;
sa poznavanjem programa  SolidWorks, AutoCAD ili programa slične namjene;sa poznavanjem rada u CAM/CAD programima;
sa iskustvom na sličnim poslovimasa iskustvom ili poznavanjem rada na poziciji CNC operatera ili programera
ukoliko je  zaposlen u jednom od poslovnih subjekata iz oblasti metalne i mašinske industrije.ukoliko je  zaposlen u jednom od poslovnih subjekata iz oblasti metalne i mašinske industrije.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu na Javni poziv je do 17.12.2021. do 14 h.

Odabrani kandidati biće telefonski ili putem e-maila obavješteni o rezultatima javnog poziva.

PROGRAM OBUKE I TERMINI ODRŽAVANJA

Obuka će se izvoditi na osnovu neformalnog programa obuke koji traje ukupno 80 časova, odnosno 2 puta sedmično po 4 časa .

Termini održavanja teorijskog dijela obuka u Agenciji „PREDA-PD“ će se održavati prema sledećem rasporedu:

  1. CNC Programiranje: Ponedeljak i srijeda od 15:45-19:45;
  2. Konstrukcija alata: Četvrtak 16:30-20:30 (prvi termin). Drugi termin će biti naknadno određen i to u toku radne sedmice poslije 15:30 ili subotom od 12:00 časova.

Termini održavanja praktičnog dijela u preduzeću „KOLKTER CCL“ Poslovna jedinica Prijedor će se napraviti u skladu sa dogovorom između trenera i polaznika obuka.

Organizator obuke zadržava pravo izmjene termina održavanja obuka.

Po uspješnom završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju neformalnog programa obuke.  

Obuke će se realizovati u periodu od 20.12.2021. (najranije) – 28.02.2022. godine.

PREUZMI PRIJAVNE OBRAZCE:

Konstruktor alata – Prijavni obrazac

CNC Programer – Prijavni obrazac