Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Projekti

Plakat za web_naslovnica
REPRO DI

RAZVOJNA AGENCIJA PREDA, PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON I KLASTER DRVO-PD POKRENULI PROJEKT DIGITALNE TRANSFORMACIJE SEKTORA DRVOPRERADE U PRIJEDORSKOJ REGIJI

Razvojna agencija PREDA, u saradnji sa Klasterom DRVO-PD i Panevropskim univerzitetom APEIRON  realizuje projekat “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” s ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP).

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekt “REPRO DI” je usko povezan sa prethodnim projektima koje su implementirali PREDA i Klaster, ali prije svega sa projektom “REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra. Kroz ovaj projekt  osnovan je Centar za podršku poduzećima u sektoru prerade drveta – Resursni centar – REPRO. Uspostavljeni Resurni centar “REPRO” ima za cilj obezbjeđenje snažne infrastrukture za razvoj drvoprerađivačkog sektora, kao i povećanje uključenosti različitih udruženja, preduzeća, organizacija i institucija u proces planiranja i sprovođenja konkretnih aktivnosti u oblasti drvoprerade.  Namjera PREDA i Klastera je da kroz projekat “REPRO DI” nadogradi koncept Resursnog centra “REPRO”, uključujući APEIRON kao inicijalnog predstavnika akademske zajednice, koncentrišući se isključivo na digitalnu transformaciju. Planirana akcija se odnosi na stvaranje praktičnog seta usluga, prilagođenih zahtevima i sposobnostima lokalnih MSP-a u postepenoj transformaciji poslovnih procesa sa fokusom na digitalizaciju.  Projekat podrazumijeva skup aktivnosti posvećenih intenzivnoj izgradnji kapaciteta i unapređenju lokalnih kompetencija (prvenstveno PREDA, APEIRON i KLASTER) za podršku procesima digitalne transformacije u pojedinim MSP-ima, što će biti vidljivo kroz novorazvijene usluge, strukturirane i dostupne unutar trenutnog koncepta REPRO Resursnog centra.

Planirane aktivnosti uključuju:

 1. Umrežavanje za potrebe uključivanja u nacionalne i regionalne mreže podrške, omogućavajući lokalnim akterima (prvenstveno MSP-ima) s sofisticiranijim znanjem da podrže proces digitalne transformacije. Namjera je da se razvijene usluge integrišu u nacionalni i regionalni “ekosistem” podrške. Istovremeno, od najveće je važnosti omogućiti uključivanje lokalnih pružaoca, kako bi se njihova ponuda usluga integrisala u “ekosistem” digitalne transformacije.
 2. Usvajanje priznatih metodologija, koje će služiti kao osnova za početni set usluga za podršku digitalnoj transformaciji MSP-a.
 3. Održivost, ugrađena u činjenicu da će stvorene usluge biti stalno dostupne i podržane (finanijski i nefinanijski) javnim mjerama i namjenskim budžetskim linijama, osiguravajući potrebnu dinamiku u procesu digitalne transformacije.
 4. Realizaciju pilotnih aktivnosti digitalne transformacije u lokalnim preduzećima uz podršku “Klastera DRVO-PD”.

Projekat se realizuje u periodu novembar 2023 – avgust 2024. godine.  

Climaborough_SOFIA (1)_page-0001
CLIMABOROUGH

Predstavljen projekat CLIMABOROUGH

Na sastanku održanom 24.11.2023. godine, predstavnicima „Komunalne usluge“ AD Prijedor je predstavljen projekat CLIMABOROUGH („Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova“), koji se finansira kroz EU program „Horizon Europe“.

U skladu sa konceptom projekta, u 2024. godini će biti intenzivirane aktivnosti za grupu gradova među kojima je i Prijedor, zbog čega će saradnja i zajednička identifikacija oblasti djelovanja biti od ključnog značaja.

Očekuje se da će oblasti upravljanja otpadom, „ozelenjavanje“ urbanih područja i povećanje svijesti građana o ovoj oblasti, biti prioriteti na koje će se kroz projekat djelovati kroz inovativne pilot projekte.

FIN
CLIMABOROUGH

Objavljen poziv za ponudu inovativnih rješenja u oblasti klimatske neutralnosti u gradovima – partnerima: Atina, Kaškaiš, Diferdanž, Grenobl, Joanina, Maribor, Sofija i Torino. 

Projekat „CLIMABOROUGH“ je jedan od tri projekta finansirana kroz EU program „Horizon Europe“ u oblasti urbanog razvoja i dizajna, a u okviru misije „100 klimatski neutralnih i pametnih gradova“.

Projekat provodi „ANCI“ Toskana, zajedno sa mrežom od 27 partnera, uključujući i 14 gradova, između kojih i Grad Prijedor. Fokus projekta je na razvoju i primjeni inovativnih rješenja za doprinos klimatskoj neutralnosti, kroz realizaciju 24 pilot projekta. 

Poziv kroz koji je planirana dodjela sredstava za prvu grupu od 16 pilot projekata za gradove: Atina, Kaškaiš, Diferdanž, Grenobl, Joanina, Maribor, Sofija i Torino, otvoren je do 30. novembra 2023. godine. Ukupna planirana vrijednost pilot projekata je 2,4 miliona EUR. Svaki od navedenih gradova se suočava sa specifičnim izazovom u nastojanju da se do 2050. godine dostigne klimatska neutralnost. Atina će se fokusirati na energiju i zgradarstvo, Grenobl na građevinarstvo, Diferdanž na proizvodnju „100 % čiste energije“, Sofija na smanjenje intenziteta saobraćaja, dok će se Maribor, Torino, Kaškaiš i Joanina usmjeriti na upravljanje različitim vrstama otpada i otpadnih voda.

U okviru projekta, sličan poziv će u biti objavljen i za grupu gradova koju čine Prijedor, Krk, Katovice i Plzen.

Sve informacije o pozivu su dostupne na:

https://climaborough.eu/public-procurement/tender/

cromex-26-1024×683
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV  ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA

Na osnovu člana 32. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/2021), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-323-1/22 od 20.01.2023. godine JU Mašinska škola Prijedor, u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ objavljuje:

JAVNI POZIV  ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA

Program osposobljavanja se organizuje u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ (u daljem tekstu: Projekat), koji se finansira iz budžeta Grada Prijedora. Projekat realizuje Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i JU Mašinska škola Prijedor. 

U okviru projekta, planirano je osposobljavanje za operatera na CNC mašinama za obradu metala. Primarna ciljna grupa poziva su nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, dok će se velika pažnja posvetiti i već zaposlenim licima u privrednim subjektima, odnosno licima koja su zaposlena, a žele da promjene zanimanje/posao i koja su zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu metala.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv gore navedenim licima da se prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja: Operater na CNC mašinama za obradu metala.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 88/17. Program osposobljavanja traje 240 časova, od čega 90 časa teoretske nastave i 150 časova praktične nastave.

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor i eventualno u lokalnim preduzećima.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave.

Obuka će biti BESPLATNA za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za stručne predavače, potrebni materijal za rad, ljekarska uvjerenja i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

OPŠTI USLOVI 

Полазник образовања одраслих уписује програм ако: 

 • ima navršenih 18 godina života,
 • ima završenu najmanje srednju školu,
 • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
 • prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u sektoru metaloprerade/mašinska industrija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Prijava za upis (popunjava  se u školi)
 2. Diploma o završenoj srednjoj školi (prednost, ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci metaloprerada/mašinska industrija)
 3. Rodni list
 4. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva ili pismo podrške poslodavca za zaposlena lica (osim za lica iz kategorije studenata).

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.

UPISNI ROK

Javni poziv ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja u sedmičnim novinama „Kozarski Vjesnik“, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

PROCEDURA ZA UPIS

Sva lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljaju neophodna dokumenta u JU Mašinska škola Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4  svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog Javnog poziva.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za programe osposobljavanja će vršiti komisija imenovana od strane direktora JU Mašinska škola Prijedor. Planirani broj polaznika je 12. Ako se na Javni poziv prijavi više od 12 kandidata, Komisija će prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja.

U Prijedoru, 22.08.2023.godine,

Broj: 1109/23                                                                                                                               DIREKTOR

                                                                                                                                                 mr Borislav Kojić

program-code-on-computer-display-in-magnifying-gla-2022-04-28-02-46-28-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „WEB DESIGN“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Web design“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Web design“.

Program obuke se sastoji od 48 časova tokom kojih će se obraditi sljedeći moduli:

 1. HTML i osnove
 2. CSS
 3. Javascript

Nakon programa, polaznici će biti u mogućnosti da se prijave da urade ulazni test za Intern-Junior poziciju, uključujući tehnike vezane za:

 • izradu web stranice/responsive web stranice;
 • postavljanje stranice na web hosting;
 • funkcionisanje web-a uopšte i ostalih tehnologija;
 • izradu stranice na osnovu postavljenog dizajna;
 • izradu Javascript-a koji može dalje služiti i za back-end i mobile programiranje.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namijenjena za osobe od 17-50 godina. Ključni preduslov je posjedovanje osnovnih znanja rukovanja računarom i rada na internetu, a poželjno je da znaju raditi sa nekim od Office programa, ali ne i nužno.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 05.09.2023. godine do 15 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika. Razvojna agencija “PREDA” zadržava pravo poništavanja javnog poziva u slučaju nezadovoljavajućeg odziva kandidata.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 23.08.2023. godine,

Broj: 08-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

obuka-solid-works-i-3d-stampa-laughing-and-discussin-2021-09-04-11-39-04-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „SOLIDWORKS ESSENTIALS I 3D ŠTAMPA“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, objavljuje

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „SOLIDWORKS ESSENTIALS I 3D ŠTAMPA“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „SolidWorks Essentials i 3D štampa“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „SolidWorks Essentials i 3D štampa“.

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virtuelni model, jednostavnije konstrukcije (oblika), u programu „SolidWorks“; sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirana je i upotreba 3D printera.

Nakon završetka obuke, polaznici će biti u mogućnosti da pristupe polaganju CSWA SolidWorks sertifikata, i konkurentniji za angažovanje u firmama koje rade u struci mašinstvo i obrada metala (i srodnim strukama), a u kojima se koriste programi za 3D modeliranje (SolidWorks) kao i 3D štampa FDM i drugim tehnologijama.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namjenjena polaznicima sa minimum završenom srednjom školom (prijavljeni kandidati zanimanja IV stepena, tehničkih zanimanja će imati prednost), a koji su upoznati sa korišćenjem računara (osnovnim radnjama, radom sa prečicama na tastaturi, itd.). Dodatno, prednost će se dati kandidatima kojima je obuka na temu 3D modeliranje i 3D štampe neophodna za unapređenje kompetencija na aktuelnim ili potencijalnim radnim pozicijama u lokalnim poslovnim subjektima.  

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 05.09.2023. godine do 15 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika. Razvojna agencija “PREDA” zadržava pravo poništavanja javnog poziva u slučaju nezadovoljavajućeg odziva kandidata.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 21.08.2023. godine,

Broj: 04-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

obuka-video-animacija-i-reklama-2021-08-29-13-39-23-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „KOMPJUTERSKA ANIMACIJA U VIDEO REKLAMAMA“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „KOMPJUTERSKA ANIMACIJA U VIDEO REKLAMAMA

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Kompjuterska animacija u video reklamama“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Kompjuterska animacija u video reklamama“.

Tokom obuke u trajanju od 40 časova, polaznici će steći nova znanja i vještine i biti osposobljeni izraditi kompleksan animirani televizijski spot ili bilo koju drugu video formu, uz poštovanje strogih video standarda. Takođe će znati sprovesti naprednu kolornu korekciju (Color Grading) u videu, kao i profesionalno prikupljanje i obradu zvuka, koji je neizostavni dio u savremenoj video produkciji. U fokusu je postavljena izrada animiranih televizijskih reklama ili drugih animiranih video formi, poput YouTube introa, sječica, animacija na LED panelima, bilbordima itd. Polaznici će ovom obukom ozbiljno ući u svijet naprednih studijskih tehnika i specijalnih efekata, koji prave ozbiljnu razliku u odnosu na uobičajene postupke digitalne nelinearne montaže.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namjenjena svim starosnim kategorijama, posebno mladim i nezaposlenim ljudima, koje zanima napredna obrada video materijala i kompjuterska animacija, odnosno svima koji žele svoje video materijale dići na viši nivo, a pri tome ih obogatiti kompjuterskom animacijom. 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 05.09.2023. godine do 15 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika. Razvojna agencija “PREDA” zadržava pravo poništavanja javnog poziva u slučaju nezadovoljavajućeg odziva kandidata.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 21.08.2023. godine,

Broj: 05-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

sound-engineer-in-headphones-working-and-mixing-mu-2021-08-30-12-35-06-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MUZICKA PRODUKCIJA I KREATIVNOST U DIGITALNO DOBA“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MUZICKA PRODUKCIJA I KREATIVNOST U DIGITALNO DOBA“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Muzicka produkcija i kreativnost u digitalno doba“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Muzicka produkcija i kreativnost u digitalno doba“.

Program obuke čini 16 časova obuke, tokom kojeg će se polaznici upoznati sa:

 1. Osnovama muzičke produkcije
 2. Opremom za muzičku produkciju
 3. Radom u Cubase softveru (snimanje, editovanje audio snimaka, alate Cubase softvera, efektima)
 4. MIDI i VST instumentima

Nakon programa, polaznici će biti u mogućnosti da obavljaju razne vrste poslova u audio i muzičkoj produkciji.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namijenjena prije svega djeci srednjoškolskog uzrasta (ponajprije muzičkog smjera) koja pokazuju interesovanje za oblast audio i muzičke produkcije, ali i svim drugim zainteresovanima. Bilo bi poželjno poznavanje osnovne muzičke teorije (notni sistem, harmonski sistem, takt i ritam itd.) ali nije nužno.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 28.08.2023. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 08.08.2023. godine,

Broj: 03-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

friendly-young-woman-helpline-operator-with-headph-2022-08-15-21-22-54-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „TRUCK DISPATCH/TRACK AND TRACE SPECIALIST“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „TRUCK DISPATCH/TRACK AND TRACE SPECIALIST“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Truck dispatch/track and trace specialist“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Truck dispatch/track and trace specialist“.

Program obuke čini teorijski dio u trajanju od 20 časova, tokom kojeg će se polaznici upoznati sa osnovnim i relevantnim pojmovima „trucking“ industrije, te radom i obavezama jednog „truck dispatcher-a“, a koji obuhvata sledeća dva modula:

 1. Logistics Theory (Supply Chain, Industry Cake, Meet the Players, Shipper & Receiver, Dispatcher logs
 2. Into Dispatch (USA Maps, Equipment, Documents, ELD & HOS, Load Boards)

Predavanja će se vršiti isključivo i u potpunosti na engleskom jeziku.

Nakon 20 časova osnovnog teoretskog predavanja, 4 najbolja polaznika koji pokažu veliko interesovanje i razumjevanje za posao dispečera, dobiće priliku da prođu po dodatnih 30 časova kancelarijske praktične obuke (postoji mogućnost i uključivanja većeg broja polaznika za prolazak kancelarijske praktične obuke).

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA” i Eli technologies u Prijedoru.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja i namijenjena je svima koji žele da rade u „outsourcing“ industriji na engleskom jeziku čije odlično poznavanje je i jedini uslov prilikom prijavljivanja na obuku. Prednost će imati nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina i sa poznavanjem rada na računaru, odnosno ukoliko su već radili u „outsourcing“ industriji ili sličnim poslovima.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

woman-vlogger-with-headphones-looking-at-laptop-an-2022-02-22-14-02-35-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA – PODCAST LAB“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA – PODCAST LAB“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Audio i video produkcija – Podcast LAB“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Audio i video produkcija – Podcast LAB“.

Program obuke čini 26 časova, sačinjen od sledećih modula:

 • Šta je podcast
  • Forma i sadržaj podcasta
  • Audio i video podcast i potrebna oprema 
 • Osnove audio produkcije
  • Zvuk i lanac snimanja zvuka
  • Audio mikser 
  • Telefon i posebni mikrofoni 
  • Profesionalna oprema 
  • Audio obrada i distribucija audio sadržaja
 • Osnove video produkcije
  • Video i lanac snimanja videa 
  • Video mikser 
  • Telefon i posebne kamere 
  • Profesionalna oprema
  • Video obrada i distribucija video sadržaja  
 • Praktično snimanje podcasta 

Nakon programa obuke, polaznici će steći bazična znanja u oblasti audio i video produkcije kroz praktične primjere i vježbe, a na osnovu kojeg će moći da samostalno kreiraju sadržaje za online emitovanje.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja, namjenjena je svima koji žele da naprave prve korake u snimanju podcast-a. 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

12347